คลื่นพายุซัดฝั่ง STORM SURGE คืออะไร
                           คลื่นพายุซัดฝั่ง STORM SURGE คือ ปรากฏการณ์คลื่นที่เกิดขึ้น
พร้อมกับพายุหมุนโซนร้อน ในวันที่ท้องฟ้าปั่นป่วนไม่แจ่มใสสภาพอากาศเลวร้าย
เมฆฝนก่อตัว ฝนตกหนักลมพัดแรง พื้นที่ชายฝั่ง จะมีแรงกด ยกระดับน้ำทะเลให้สูงกว่าปกติ
กลายเป็นโดมน้ำขนาดใหญ่ ซัดจากทะเลเข้าหาชายฝั่งอย่างรวดเร็ว จนสร้างความเสียหาย
ต่อชีวิต อาคารบ้านเรือนและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง จากข้อมูลในอดีตยังไม่เคยมี
ปรากฏการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาก่อน


ก่อนเกิด STORM SURGE จะมีสัญญาณเตือนหลายอย่าง เช่น การเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา
และกรุงเทพมหานคร หรือสังเกตได้จากลักษณะอากาศที่จะค่อย ๆ เลวร้ายลง

ทำให้รู้ตัวล่วงหน้าได้หลายวันและอพยพได้ทัน