ประกาศสอบราคา สำนักงานเขตสาทร

เรื่อง

รายการ

กำหนดยื่นซองสอบราคา

กำหนดเปิดซอง

ผู้สนใจติดต่อ

วันที่ลงประกาศ

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมารื้อถอนอาคารตึกแถว ค.ส.ล. พักอาศัย 3 ชั้น ดาดฟ้า จำนวน 6 คูหา ครั้งที่ 2     ประกาศสอบราคาจ้างเหมารื้อถอนอาคารตึกแถว ค.ส.ล. พักอาศัย 3 ชั้น ดาดฟ้า จำนวน 6 คูหา ครั้งที่ 2

>>คลิกอ่านรายละเอียด<<

   ราคากลางของงานรื้อถอนในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,720,000 บาท

>>คลิกอ่านรายละเอียด<<

  กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 29 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร  กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น.

  กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,800 บาท ได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0 221 2981 ต่อ 7215   2 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศสอบราคาจัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุปลูก ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 13 รายการ ประกาศสอบราคาจัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุปลูก ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 13 รายการ

>>คลิกอ่านประกาศ<<

  กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 27 มกราคม 2558ระหว่างเวลา 09.00 น.- 15.00 น. ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร    กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในวันที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร

   *กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 30 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

  ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ชั้น 4 สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 26 มกราคม 2558 หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2212 8112 ต่อ 7226-7227  15 มกราคม 2558
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน 53 ฝา   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน 53 ฝา

>>คลิกอ่านประกาศ<<

  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 298,000 บาท

>>คลิกอ่านรายละเอียด<<

  กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 6 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

  กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น.

  กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 21 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 750 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ระหว่างวันที 6 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2211 2981 ต่อ 7215 ในวันและเวลาราชการ   8 มกราคม 2558
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าซอยสาธุประดิษฐ์ 6 จากซอยสาธุประดิษฐ์ 12 ถึงซอยจันทน์ 43   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าซอยสาธุประดิษฐ์ 6 จากซอยสาธุประดิษฐ์ 12 ถึงซอยจันทน์ 43

>>คลิกอ่านประกาศ<<

  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 465,000 บาท

>>คลิกอ่านรายละเอียด<<

 

  กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 6 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

  กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น.

 

 กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 21 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 750 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ระหว่างวันที 6 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2211 2981 ต่อ 7215 ในวันและเวลาราชการ   8 มกราคม 2558
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าถนนจันทน์ จากซอยจันทน์ 18/7 ถึงถนนสาธุประดิษฐ์   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าถนนจันทน์ จากซอยจันทน์ 18/7 ถึงถนนสาธุประดิษฐ์

>>คลิกอ่านประกาศ<<

  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,240,000 บาท

>>คลิกอ่านรายระเอียด<<

 

  กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 6 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

  กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น.

  กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 21 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ระหว่างวันที 6 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2211 2981 ต่อ 7215 ในวันและเวลาราชการ

 

  8 มกราคม 2558
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 3 คัน 3 รุ่น

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 3 คัน 3 รุ่น

  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2558

  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2558

  รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2558

>>คลิกอ่านประกาศ<<

  กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 13 มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร   กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น.

  กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 15 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาโดยไม่คิดมูลค่า ได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ชั้น 4 สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 13 มกราคม 2558 หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2211 9479 ต่อ 7227 ในวันและเวลาราชการ   24 ธันวาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารื้อถอนอาคารตึกแถว ค.ส.ล. พักอาศัย 3 ชั้น ดาดฟ้า จำนวน 6 คูหา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารื้อถอนอาคารตึกแถว  ค.ส.ล. พักอาศัย 3 ชั้น ดาดฟ้า จำนวน 6 คูหา

>>คลิกอ่านรายละเอียด<<

  กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร   กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น.

  กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,800 บาท ได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0 221 2981 ต่อ 7215

  18 ธันวาคม 2557

ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 12 จากบ้านเลขที่ 28 ถึงบ้านเลขที่ 41 ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 12 จากบ้านเลขที่ 28 ถึงบ้านเลขที่ 41

>>คลิกอ่านรายละเอียด<<

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,225,000.00 บาท

>>คลิกอ่านรายละเอียด<<

 

  กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร * แจ้งผลพิจารณาการคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทราบทุกราย ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2557

 

 

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 2,700 บาทได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร และที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถ.มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2211 2981 ต่อ 7215 ในวันและเวลาราชการ   8 ธันวาคม 2557
ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 10 จากบ้านเลขที่ 115 ถึงบ้านเลขที่ 97  ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 10 จากบ้านเลขที่ 115 ถึงบ้านเลขที่ 97

>>คลิกอ่านรายละเอียด<<

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 10,131,000.00 บาท

>>คลิกอ่านรายละเอียด<<

 

  กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร * แจ้งผลพิจารณาการคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทราบทุกราย ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2557

 

 

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 3,600 บาทได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร และที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถ.มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2211 2981 ต่อ 7215 ในวันและเวลาราชการ   8 ธันวาคม 2557
ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงซอยสาทร 1 แยก 2 จากซอยสาทร 1 ถึงซอยงามดูพลี  ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงซอยสาทร 1 แยก 2 จากซอยสาทร 1 ถึงซอยงามดูพลี

>>คลิกอ่านรายละเอียด<<

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,378,000.00 บาท

>>คลิกอ่านรายละเอียด<<

 

  กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร * แจ้งผลพิจารณาการคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทราบทุกราย ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2557

 

 

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 3,600 บาทได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร และที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถ.มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2211 2981 ต่อ 7215 ในวันและเวลาราชการ   8 ธันวาคม 2557
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมารื้อถอนอาคารรายนางสาวสุภาวดี รามศิริ    ประกาศสอบราคาจ้างเหมารื้อถอนอาคารรายนางสาวสุภาวดี รามศิริ

   ราคากลางของงานรื้อถอนในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 292,000 บาท

>>คลิกอ่านรายละเอียด<<

  กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร   กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาทีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น.

  กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 750 บาท ได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ระหว่างวันที 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 221 2981 ต่อ 7215 ในวันและเวลาราชการ

3 ธันวาคม 2557

   ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุในการรักษาความสะอาด วัสดุป้องกันอุบัติภัย วัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 56 รายการ     ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุในการรักษาความสะอาด วัสดุป้องกันอุบัติภัย วัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 56 รายการ

>>คลิกอ่านรายละอียด<<

  กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น.-16.00 น. ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร    กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร

   *กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

 

  ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ชั้น 4 สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2212 8112 ต่อ 7226-7227

2 ธันวาคม 2557

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 958 ชุด   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 958 ชุด

>>คลิกอ่านรายละเอียด<<

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร    กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร

  *กำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

 

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ชั้น 4 สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ หรือโทรศัพท์ 0 2212 8112 ต่อ 7226-7227 1 ธันวาคม 2557
  ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซอยจันทน์ 32 แยก 2 จากปากซอยจันทน์ 32 ถึงบ้านเลขที่ 479/2   ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซอยจันทน์ 32 แยก 2 จากปากซอยจันทน์ 32 ถึงบ้านเลขที่ 479/2

>>คลิกอ่านรายละเอียด<<

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,791,000 บาท

>>คลิกอ่านรายละเอียด<<

 

  กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร * กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกปรากฎว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และไม่ปรากฎว่าผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น.

* กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

 

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,800 บาท ได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข     0 2211 2981 ต่อ 7215 ในวันและเวลาราชการ   11 พฤศจิกายน 2557
 ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสาทร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสาทร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

 

1.ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำฝน จำนวน 792 เมตร

2.ปรับปรุงระบบประปาชั้น 3 จำนวน 1 ชุด

3.งานปรับปรุงท่อน้ำประปาชั้นใต้ดิน จำนวน 25 เมตร

4.งานซ่อมแซมหลังคาทางเดิน จำนวน 16 เมตร

5.งานปรับปรุงปั๊มน้ำแรงดันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาชั้น 8-9 จำนวน 1 ชุด

6.งานทำความสะอาดและทาสีภายนอกอาคาร จำนวน 3,736 ตารางเมตร

7.งานซ่อมแซมปั๊มน้ำชั้นใต้ดินและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

>>คลิกอ่านรายละเอียด<<

**ประกาศราคากลางรายการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสาทร

>>คลิกอ่านรายละเอียด<<

 

 

 กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. -11.00 น.ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร  แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายทราบ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2557  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 2,700 บาทได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร และที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถ.มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2211 2981 ต่อ 7215 ในวันและเวลาราชการ

 14 ตุลาคม 2557

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเขตสาทร จำนวน 1 อาคาร รวมพื้นที่ทั้งหมด 12,888.50 ตารางเมตร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเขตสาทร จำนวน 1 อาคาร รวมพื้นที่ทั้งหมด 12,888.50 ตารางเมตร

>>คลิกอ่านรายละเอียด<<

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15กันยายน 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 11.00 น. 

* กำหนดเปิดซอง วันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2212 8112 ต่อ 7205-7209 ในวันและเวลาราชการ วันที่ 5 กันยายน 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงานเขตสาทร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงานเขตสาทร

>>คลิกอ่านรายละเอียด<<

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 16กันยายน 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. 

* กำหนดเปิดซอง วันที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2212 8112 ต่อ 7205-7209 ในวันและเวลาราชการ วันที่ 5 กันยายน 2557
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร "BEST" และวัสดุบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ รวม 19 รายการ ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร "BEST" และวัสดุบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ รวม 19 รายการ

>>คลิกอ่านรายละเอียด<<

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. 

* กำหนดเปิดซอง วันที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2211 2981 ต่อ 7215 วันที่ 28 สิงหาคม 2557
ประกาศสอบราคาจัดซื้อชุดปฏิบัติการและอุปกรณ์สำหรับอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด จำนวน 83 ชุด ประกาศสอบราคาจัดซื้อชุดปฏิบัติการและอุปกรณ์สำหรับอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด จำนวน 83 ชุด

>>คลิกอ่านรายละเอียด<<

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 

* กำหนดเปิดซอง วันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2211 0881 ต่อ 7293,7240 ในวันและเวลาราชการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจร ท่อระบายน้ำ บ่อพักและฝ่าท่อพักในพื้นที่เขตสาทร จำนวน 5 ซอย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจร ท่อระบายน้ำ บ่อพักและฝ่าท่อพักในพื้นที่เขตสาทร  จำนวน 5 ซอย

>>คลิกอ่านรายละเอียด<<

วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น.-15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 22 กรกฎาคม  2557 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

* กำหนดเปิดซอง วันที่ 23 กรกฎาคม  2557 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,800 บาทได้ที่ฝ่ายโยธา เขตสาทร ระหว่างวันที่ 7- 18 กรกฎาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2212 8114 ในวันและเวลาราชการ วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมานำนักเรียนไปทัศนศึกษา กิจกรรมห้องเรียนในโลกกว้าง ประกาศสอบราคาจ้างเหมานำนักเรียนไปทัศนศึกษา กิจกรรมห้องเรียนในโลกกว้าง ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 402 คน ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และหออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

>>คลิกอ่านรายละเอียด<<

วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 16 กรกฎาคม  2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร

* กำหนดเปิดซอง วันที่ 17 กรกฎาคม  2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557  โทร. 0 2211 9482 วันที่ 30 มิถุนายน 2557
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร "BEST" จำนวน 2 รายการ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร "BEST" จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1.แอสฟัลต์สำเร็จรูปชนิดบรรจุถุง (บรรจุ 20 ก.ก./ถุง) จำนวน 1,200 ถุง

2.ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (บรรจุ 50 ก.ก./ถุง)  จำนวน 100 ถุง

>>คลิกอ่านรายละเอียด<<

 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

* กำหนดเปิดซอง วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2212 8114 ในวันและเวลาราชการ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดพละ ระกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/       ยุวกาชาด/ชุดพละ จำนวน 250 ชุด ตามรายการ ดังนี้

 

1. ชุดลูกเสือสามัญ  จำนวน 100 ชุด

2. ชุดลูกเสือสำรอง  จำนวน 108 ชุด

3. ชุดยุวกาชาด       จำนวน 196 ชุด

4. ชุดพละ              จำนวน 116 ชุด

 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

* กำหนดเปิดซอง วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โทร. 0 2212 8776 วันที่ 13 มิถุนายน 2557
ประกาศการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องออกกำลังกาย 5 ชุด ประกาศการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องออกกำลังกาย 5 ชุด

>>ประกาศการประมูล<<

>>รายละเอียดแนบท้าย<<

กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จะแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 กำหนดเสนอราคาในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ติดต่อขอรับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตสาทร ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2557 - 13 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.30 น. โทร. 0 2211 0881 ต่อ 7239-7240 วันที่ 10 มิถุนายน 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมานำนักเรียนไปทัศนศึกษา กิจกรรมห้องเรียนในโลกกว้าง ประกาศสอบราคาจ้างเหมานำนักเรียนไปทัศนศึกษา กิจกรรมห้องเรียนในโลกกว้าง ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 520 คน ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีค่าใช้จ่ายเป็น ค่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 13 คัน, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ และค่าบัตรผ่านประตู ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

* กำหนดเปิดซอง วันที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2557 โทร. 0 2212 8776 วันที่ 9 มิถุนายน 2557

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร ดังนี้

 

1. ชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่หญิง 5 คน

    - เสื้อเชิ้ตแขนสั้น  คนละ 2 ตัว  รวม 10 ตัว

    - เสื้อสูทสีเขียว    คนละ 1 ตัว  รวม   5 ตัว

    - กางเกงสีดำ       คนละ 2 ตัว  รวม 10 ตัว

2. ชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่หญิง 44 คน

    - เสื้อเชิ้ตแขนสั้น  คนละ 3 ตัว  รวม 132 ตัว

    - เสื้อสูทสีเขียว    คนละ 1 ตัว  รวม   44 ตัว

    - กางเกงสีดำ       คนละ 3 ตัว  รวม 132 ตัว

3. ชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ชาย 5 คน

    - เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว คนละ 2 ตัว รวม 10 ตัว

    - กางเกงสีดำ              คนละ 2 ตัว รวม 10 ตัว

    - เนคไท                    คนละ 2 เส้น รวม 10 เส้น

4. ชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ชาย 28 คน

    - เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว คนละ 3 ตัว รวม 84 ตัว

    - กางเกงสีดำ              คนละ 3 ตัว รวม 84 ตัว

    - เนคไท                    คนละ 2 เส้น รวม 56 เส้น

ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 โทร. 0 2211 9333 ต่อ 7210

วันที่ 3 มิถุนายน 2557

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดพละ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดพละ ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 402 ชุด ดังนี้

1. ชุดลูกเสือสามัญ จำนวน 30 ชุด

2. ชุดยุวกาชาด จำนวน 35 ชุด

3. ชุดพละ จำนวน 337 ชุด

ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 19 มิถุนายน 2557

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 โทร. 0 2211 9482

วันที่ 3 มิถุนายน 2557

ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัด จำนวน 91 รายการ

ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัด จำนวน 91 รายการ

 

>>คลิกอ่านรายละเอียด<<

ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 18 มิถุนายน 2557

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 โทร. 0 2211 9482

วันที่ 3 มิถุนายน 2557

ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน จำนวน 74 รายการ

ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนจำนวน 74 รายการ

 

>>คลิกอ่านรายละเอียด<<

ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 18 มิถุนายน 2557

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 โทร. 0 2211 9482

วันที่ 3 มิถุนายน 2557

ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัด จำนวน 108 รายการ ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัด จำนวน 108 รายการ

>> คลิกอ่านรายละเอียด <<

 

ตั้งแต่ันที่ 22 พฤษภาคม ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

* กำหนดเปิดซอง วันที่ 9 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2557 โทร. 0 2212 8776 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน จำนวน 73 รายการ ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน จำนวน 73 รายการ

>> คลิกอ่านรายละเอียด <<

ตั้งแต่ันที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

* กำหนดเปิดซอง วันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2557 โทร. 0 2212 8776 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
ประกาศ สรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษา    ปีที่ 1 ถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร ประกาศโรงเรียนวัดดอน เขตสาทร จะดำเนินการคัดเลือกผู้รับประกัน เพื่อการประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1- 8 พฤษภาคม 2557

>> คลิกอ่านรายละเอียด <<

ตั้งแต่ันที่ 1 - 8 พฤษภาคม 2557เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

* กำหนดเปิดซอง วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 โทร. 0 2212 8776 วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
ประกาศ สรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษา    ปีที่ 1 ถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร

 

ประกาศโรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร จะดำเนินการคัดเลือกผู้รับประกัน เพื่อการประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1- 8 พฤษภาคม 2557

>> คลิกอ่านรายละเอียด <<

ตั้งแต่ันที่ 1 - 8 พฤษภาคม 2557เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

* กำหนดเปิดซอง วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 โทร. 0 2211 9482 วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 2 คัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 2 คัน เป็นเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 24 - 27 มีนาคม 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่

         >> คลิกอ่านรายละเอียด <<

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 13 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

อรับเอกสาร ได้ที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2557 สอบถามโทร. 0 2212 8116 ต่อ 7229 - 7230 ในวันและเวลาราชการ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน

>> คลิกอ่านรายละเอียด <<

 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 -  16.00 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 4 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร

*กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ชั้น 4 สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2557 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด

 

ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด

>> คลิกอ่านรายละเอียด <<

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 4 มีนาคม 2557

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 โทร. 0 2212 8116 ต่อ 7230 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์

2557

 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 976 ชุด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 976 ชุด

>> คลิกอ่านรายละเอียด <<

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

อรับเอกสาร ได้ที่ฝ่ายรักษาความ สะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 สอบถามโทร.  0 2212 8112 ต่อ 7226 - 7227    ในวันและเวลาราชการ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งม่านปรับแสงแนวตั้งรวมอุปกรณ์ จำนวน 17 ชุด และผ้าม่านรวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 4 ชุด

 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งม่านปรับแสงแนวตั้งรวมอุปกรณ์ จำนวน 17 ชุด และผ้าม่านรวมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง 4 ชุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 3 มีนาคม 2557

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 4 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 โทร. 0 2212 8116 ต่อ 7230 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์

2557

 

ประกาศสอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุ

อุปกรณ์ในการปลุกต้นไม้ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 8 รายการ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุ

อุปกรณ์ในการปลุกต้นไม้ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 8 รายการ

ดังนี้

     1. หางนกยูงไทยขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 1 เมตร จำนวน 70 ต้น

     2. หญ้ามาเลเซีย (ขนาด 1 ตารางเมตร) จำนวน 1,980 ตร.ม.

     3. ดินท้องนา (ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร) จำนวน 910 ลบ.ม.

     4. ดินผสม ถุงละไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัม จำนวน 4,600 ถุง

     5. ทรายขี้เป็ด (ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร) จำนวน 450 ลบ.ม.

     6. ทรายละเอียด (ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร) จำนวน 8 ลบ.ม.

     7. ปูนก่อสำเร็จ บรรจุถุงละ 50 กิโลกรัม จำนวน 30 ถุง

     8. ขอบคันหิน ขนาด 10X50X20 เซนติเมตร จำนวน 900 ก้อน

 

* หมายเหตุ *

     1. ต้นไม้ต้องมีสภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคและแมลงทำลาย มีรูปทรงสวยงามรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของ ไม่น้อยกว่า 3 เดือนหลังจากส่งมอบแล้ว

     2. การส่งมอบดินท้องนา ทรายขี้เป็ด และทรายละเอียด

         - วัดปริมาตรจากขนาดของรถบรรทุกที่บริเวณหน้างาน

        - ราคาที่เสนอจะต้องรวมกับการเก็บวัชพืชที่ติดมากับดินออก และปรับดินตามรูปแบบที่เจ้าหน้าที่กำหนด

     3. การส่งมอบหญ้ามาเลเซียต้องไม่มีวัชพืชปน

     4. ขอบคันหินพร้อมก่อตามรูปแบบที่เจ้าหน้าที่กำหนด

     5. ต้นไม้ทุกรายการพร้อมปลูกให้แล้วเสร็จ

     6. ราคาที่จะเสนอจะต้องรวมค่าภาษี ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ฝ่ายรักษาความ สะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 30 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

อรับเอกสาร ได้ที่ฝ่ายรักษาความ สะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 27 มกราคม 2557 สอบถามโทร.  0 2212 8112 ต่อ 7226 - 7227    ในวันและเวลาราชการ

วันที่ 20  มกราคม 2557

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 3 คัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 3 คัน เป็นเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 29 มกราคม 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 30 มกราคม 2557 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 31 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

อรับเอกสาร ได้ที่ฝ่ายรักษาความ สะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 29 มกราคม 2557 สอบถามโทร. 0 2212 8112 ต่อ 7226 - 7227 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ 16  มกราคม 2557

ประมูลจ้างปรับปรุงซอยเจริญกรุง 67 จากถนนเจริญกรุงถึงซอยจันทน์ 42

ประมูลจ้างปรับปรุงซอยเจริญกรุง 67 จากถนนเจริญกรุงถึงซอยจันทน์ 42 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

   1. ทุบรื้อผิวจราจรเดิมพร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 30 ตร.ม.

   2. สร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 30 ม.

   3. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝา ตามแบบ มน.-01 จำนวน 102 แห่ง

   4. สร้างกำแพงกันดินตามแบบ มก.-01 แบบที่ 3 ยาวประมาณ 630 ม.

   5. สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง 0.15 ม. ตามแบบ มน. -01 ยาวประมาณ 482 ม.

   6. สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.35 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,128 ตร.ม.

   7. สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 4-10 ม. หรือตามสภาพเนื้อที่ประมาณ 1,345 ตร.ม.

   8. สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ สท.(ย) 1/2557 เนื้อที่ประมาณ 542 ตร.ม.

   9. ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาวประมาณ 650 ม.

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. - 11.00 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายทราบ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2557

ขอรับเอกสาร (ราคาชุดละ 5,600.- บาท) ได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร และที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 สอบถามโทร.

0 2211 2981 ต่อ 7215 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ 21

ธันวาคม

2556

ประมูลจ้างปรับปรุงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 8 จากถนนนราธิวาสราชนครินทร์ถึงซอยสาทร 11 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประมูลจ้างปรับปรุงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 8 จากถนนนราธิวาสราชนครินทร์ถึงซอยสาทร 11 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

   1. ก่อสร้างกำแพงกันดินตามแบบ มก.-01 แบบที่ 1 ยาวประมาณ 1,031 ม.

   2. ก่อสร้างคันหินรางตื้นตามแบบ มท.-05 ความหนา 0.20 ม. (สำเร็จรูป) ยาวประมาณ 1,282 ม.

   3. เสริมหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,445 ตร.ม.

   4. ก่อสร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มท.-12 ขนาด 0.30X0.30X0.035 ม. (แบบที่ 1)

   5. ก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ตามแบบ มท.-01 หนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 3,383 ตร.ม.

   6. ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-03 โดยใช้ฝาบ่อพักตามแบบ มน.-03 จำนวน 151 แห่ง

   7. ก่อสร้างช่องรับน้ำหน้าคันหิน แบบ B ตามแบบ มท.-07 จำนวน 151 ช่อง

   8. ก่อสร้างคอกต้นไม้ตามแบบ มท.-11 แบบ A จำนวน 117 แห่ง

   9. เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักตามแบบ มน.-05 จำนวน 32 แห่ง

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. - 11.00 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายทราบ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2557

ขอรับเอกสาร (ราคาชุดละ 8,800.- บาท) ได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร และที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 สอบถามโทร.

0 2211 2981 ต่อ 7215 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ 21

ธันวาคม

2556

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งม่านปรับแสงแนวตั้งรวมอุปกรณ์ จำนวน 17 ชุด

 

*** ยกเลิกประกาศ ***

>>คลิกอ่านประกาศ<<

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งม่านปรับแสงแนวตั้งรวมอุปกรณ์ จำนวน 17 ชุด เพื่อติดตั้งที่โรงเรียนวัดดอน สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 2 มกราคม 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 6 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 8 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 2 มกราคม 2557 โทร. 0 2212 8116 ต่อ 7230 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ 21 ธันวาคม

2556

 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซอยวิทยุการบินจากถนนสวนพลูถึงจุดที่กำหนดให้ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซอยวิทยุการบินจากถนนสวนพลูถึงจุดที่กำหนดให้ ราคากลางของงานปรับปรุงในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,848,500.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

>>ดูแบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหล็ก<<

 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 3 มกราคม 2557 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 3 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสาร (ราคาชุดละ 1,800.- บาท) ได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2556 สอบถามโทร.

0 2211 2981 ต่อ 7215 ในวันและเวลาราชการ วัดสุดท้ายขายแบบถึงเวลา 12.00 น.

วันที่ 16

ธันวาคม

2556

ประกาศสอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้ ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณลานนันทนาการ และซอยจันทน์ 18/7 จำนวน 7 รายการ ประกาศสอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้ ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณลานนันทนาการ และซอยจันทน์ 18/7 จำนวน 7 รายการ

>>ดูรายละเอียดรายการ<<

 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 18 ธันวาคม 2556 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

อรับเอกสาร (ราคาชุดละ 1,800.- บาท) ได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2556 สอบถามโทร. 0 2212 8112 ต่อ 7226 - 7227 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ 6  ธันวาคม 2556

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดดอน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียน      วัดดอน ราคากลางของงานปรับปรุงในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,937,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 9 ธันวาคม 2556 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 11 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสาร (ราคาชุดละ 1,800.- บาท) ได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2556 สอบถามโทร.

0 2211 2981 ต่อ 7215 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ 22

พฤศจิกายน 2556

ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันจำนวน 1 คัน ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 1 คัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 6 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2556 โทร.        0 2211 0889 ต่อ 7224 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ 20 พฤศจิกายน

2556

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 2 คัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 2 คันต่อวัน รวม 4 วัน ระหว่างวันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดภูเก็ต (ออกเดินทางจากสำนักงานเขตสาทร วันที่ 23 ธันวาคม 2556 เวลา 15.00 น. ถึงจังหวัดภูเก็ต เดินทางกลับถึงสำนักงานเขตสาทร วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 24.00 น.) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 2 ธันวาคม 2556 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 โทร. 0 2211 9333 ต่อ 7237 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ 19 พฤศจิกายน

2556

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำโต๊ะชุดสนาม จำนวน 66 ชุด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำโต๊ะชุดสนาม จำนวน 66 ชุด

>>ดูรายละเอียดรายการ<<

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2556 โทร.   0 2211 9479 ต่อ 7226, 7227 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ 19

พฤศจิกายน

2556

 

ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องสร้างลมเย็นชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน 30 เครื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องสร้างลมเย็นชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน 30 เครื่อง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 โทร. 0 2212 8116 ต่อ 7230 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ 12

พฤศจิกายน

2556

 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 2 คัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป ระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2556 ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 คันต่อวัน รวม 5 วัน (ออกเดินทางจากสำนักงานเขตสาทรในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16.00 น. ถึงจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน และเดินทางถึงสำนักงานเขตสาทรในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 เวลา 24.00 น.) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 24 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2556 โทร. 0 2211 2627 ต่อ 7218- 7220 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ 10 ตุลาคม

2556

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 2 คัน ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านการมีส่วนร่วมความสะอาดเขตสาทร ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2556 ณ จังหวัดหนองคาย จำนวน 2 คันต่อวัน เป็นเวลา 4 วัน (ออกเดินทางจากสำนักงานเขตสาทรในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 19.00 น. และกลับถึงสำนักงานเขตสาทรในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 24.00 น.) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯสำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 24 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2556 โทร. 0 2211 9479 ต่อ 7226 - 7229 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ 8 ตุลาคม

2556

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงานเขตสาทร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงานเขตสาทร จำนวน 108 เครื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 17 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 17 กันยายน 2556 โทร. 0 2212 8112 ต่อ 7205 - 7209, 0 2212-9161 ในวันและเวลาราชการ วันที่ 6 กันยายน 2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ส่องแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) บริเวณสวนหย่อมและลานกีฬาใต้ทางด่วนซอยอยู่ดี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ส่องแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) บริเวณสวนหย่อมและลานกีฬาใต้ทางด่วนซอยอยู่ดี ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. - 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสาร (ราคาชุดละ 1,800.- บาท) ได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 13 กันยายน 2556 สอบถามโทร. 0 2212 8114 ในวันและเวลาราชการ วันที่ 4 กันยายน 2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตสาทร จำนวน 1 อาคาร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตสาทร จำนวน 1 อาคาร รวมพื้นที่ทั้งหมด 12,888.50 ตารางเมตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 13 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 16 กันยายน 2556 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 13 กันยายน 2556 โทร. 0 2212 8112 ต่อ 7205 - 7209, 0 2212-9161 ในวันและเวลาราชการ วันที่ 3 กันยายน 2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจร บ่อพักและฝาบ่อพัก ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจร บ่อพักและฝาบ่อพัก ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 9 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. - 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 12 กันยายน 2556 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสาร (ราคาชุดละ 1,000.- บาท) ได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 9 กันยายน 2556 สอบถามโทร. 0 2212 8114 ในวันและเวลาราชการ วันที่ 30 สิงหาคม 2556
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน 1 คัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 11.00 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ชั้น 5 สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2556 โทร. 0 2211 8519 ต่อ 7219 7220 ในวันและเวลาราชการ วันที่ 6 สิงหาคม 2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจร บ่อพักและฝาบ่อพัก ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ระยะที่ 2 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจร บ่อพักและฝาบ่อพัก ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ระยะที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสาร (ราคาชุดละ 1,000.- บาท) ได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2556 สอบถามโทร. 0 2212 8114 ในวันและเวลาราชการ วันที่ 27 มิถุนายน 2556

ประกาศสอบราคาจัดจ้างเหมานำนักเรียนทัศนศึกษา กิจกรรมห้องเรียนในโลกกว้าง

ประกาศสอบราคาจ้างเหมานำนักเรียนทัศนศึกษา กิจกรรมห้องเรียนในโลกกว้าง ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 402 คน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายตามรายการดังนี้

1. ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และค่าบัตรผ่านประตู ไปทัศนศึกษา ณ พระราชวังสนามจันทร์, องค์พระปฐมเจดีย์, ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556

ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 โทร. 0 2211 9482

วันที่ 27 มิถุนายน 2556

ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รายการจัดซื้อลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้ง 2 เครื่อง ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รายการจัดซื้อลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้ง 2 เครื่อง กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. - 11.00 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายทราบ ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2556

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2556 สอบถามโทร. 0 2211 2981 ต่อ 7215 ในวันและเวลาราชการ วันที่ 27 มิถุนายน 2556

ประกาศสอบราคาจ้างเหมานำนักเรียนไปทัศนศึกษา กิจกรรมห้องเรียนในโลกกว้าง

ประกาศสอบราคาจ้างเหมานำนักเรียนไปทัศนศึกษา กิจกรรมห้องเรียนในโลกกว้าง

ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 622 คน ไปทัศนศึกษา ณ สยามโอเชี่ยนเวร์ล กรุงเทพ แขวงปทุมวัน และโรรงละครอักษรา โดยมีค่าใช้จ่ายเป็น ค่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 15 คัน, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ และค่าบัตรผ่านประตู ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนวัดดอน        เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 21 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2556 โทร. 0 2212 8776

วันที่ 6 มิถุนายน 2556

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร "BEST" จำนวน 13 รายการ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร "BEST" จำนวน 13 รายการ ดังนี้

1. แอสฟัลต์สำเร็จรูปชนิดบรรจุถุง (บรรจุ 20 ก.ก./ถุง) จำนวน 1,000 ถุง

2. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (บรรจุ 50 ก.ก./ถุง) เลขที่ มอก. 15-2536 จำนวน 70 ถุง

3. เหล็กฉาก ขนาด 50X50 หนา 4 มม. ยาว 6 ม. จำนวน 80 เส้น

4. เหล็กฉาก ขนาด 40X40 หนา 4 มม. ยาว 6 ม. จำนวน 70 เส้น

5. เหล็กเส้นกลม ขนาด 9 มม. ยาว 10 ม. เลขที่ มอก. 20-2527 จำนวน 100 เส้น

6. ตะปูขนาด 11/2" (ลังละ 18 ก.ก.) เลขที่ มอก. 113-2526 จำนวน 3 ลัง

7. ตะปู ขนาด 11/2" (ลังละ 18 ก.ก.) เลขที่ มอก. 113-2526 จำนวน 3 ลัง

8. ไม้กระบาก ขนาด 1"X6"X4 ม. จำนวน 200 ท่อน

9. ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 11/2"X3"X3 ม. จำนวน 500 ท่อน

10. เหล็กเส้นกลม ขนาด 6 มม. ยาว 10 ม. เลขที่ มอก. 20-2527 จำนวน 100 เส้น

11. ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 จำนวน 50 ก.ก.

12. ลวดเชื่อมเหล็ก ขนาด 2.6 มม. จำนวน 2 ลัง

13. เหล็กกล่อง ขนาด 2"X2" หนา 3 มม. ยาว

 6 ม. จำนวน 20 ท่อน

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 น. - 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 12 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2556 โทร. 0 2212 8114 วันที่ 29 พฤษภาคม 2556
ประกาศสอบราคาจัดจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดพละ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/

ยุวกาชาด/ชุดพละ ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 402 ชุด แบ่งเป็น

1. ชุดลูกเสือสามัญ จำนวน 35 ชุด

2. ชุดยุวกาชาด จำนวน 32 ชุด

3. ชุดพละ จำนวน 335 ชุด

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 7 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 10 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2556 โทร. 0 2211 9482

วันที่ 23 พฤษภาคม 2556

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 622 ชุด

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 โทร. 0 2212 8776

วันที่ 30 เมษายน 2556

ประกาศสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกาศสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้ นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดดอน ที่เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2556 จำนวน 622 คน ให้มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ถึงวันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 โทร. 0 2212 8776

วันที่ 22 เมษายน 2556

ประกาศสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกาศสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามรายการดังนี้ นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดยานนาวา สำนักงานเขตสาทร ที่เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2556 จำนวน 402 คน (ให้มีผลคุ้มครองเริ่มตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนที่ 1 และไปสิ้นสุดก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป)

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 โทร. 0 2211 9482

วันที่ 17 เมษายน 2556

ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจร บ่อพักและฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ฯ ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจร บ่อพักและฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. - 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสาร (ราคาชุดละ 1,000.- บาท) ได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 19 เมษายน 2556 โทร. 0 2212 8114 วันที่ 9 เมษายน 2556
ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กและรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 3 คัน และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. - 11.00 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายทราบ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2556

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 3 เมษายน 2556 สอบถามโทร. 0 2211 2981 ต่อ 7215 ในวันและเวลาราชการ วันที่ 1 เมษายน 2556
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัด จำนวน 102 รายการ ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเสริมการเรียนและฝึกหัด จำนวน 102 รายการ

 >>ดูรายละเอียดรายการ

 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัดดอน

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 25 มีนาคม 2556

 

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 27 มีนาคม  2556 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสาร ได้ที่ โรงเรียนวัดดอน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2556 โทร. 0 2212 8776 วันที่ 11 มีนาคม  2556
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน จำนวน 73 รายการ ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน จำนวน 73 รายการ

>>ดูรายละเอียดรายการ

 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัดดอน

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 25 มีนาคม 2556

 

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 27 มีนาคม  2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสาร ได้ที่ โรงเรียนวัดดอน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2556 โทร. 0 2212 8776 วันที่ 11 มีนาคม  2556
ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนจำนวน 74 รายการ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนจำนวน 74 
รายการ

>> ดูรายละเอียดรายการ

ตั้งแต่ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 18 มีนาคม 2556

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 19 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2556 โทร. 0 2211 9482

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัด จำนวน 87 รายการ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเสริมการเรียน
และแบบฝึกหัด จำนวน 87 รายการ

>> ดูรายละเอียดรายการ

ตั้งแต่ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 18 มีนาคม 2556

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 19 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2556 โทร. 0 2211 9482

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงซอยจันทน์ 27 ซอยจันทน์ 35 และซอยจันทน์ 43 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงซอยจันทน์ 27 ซอยจันทน์ 35 และซอยจันทน์ 43 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

 

ปรับปรุงทางเท้าซอยจันทน์ 27

- ทุบรื้อพื้นทางเท้าและคันหินเดิมพร้อมขนย้ายไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 1,493 ตร.ม.

- ก่อสร้างกำแพงกันดินตามแบบ มก.-01 แบบที่ 1 ยาวประมาณ 861 ม.

- ก่อสร้างคันหินตามแบบ มท.-05 ความหนา 0.20 ม. (สำเร็จรูป) ยาวประมาณ 984 ม.

- ก่อสร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มท.-12 ขนาด 0.30x0.30x0.035 ม. (แบบที่ 1) เนื้อที่ประมาณ 1,210 ตร.ม.

- ทุบรื้อบ่อพักเดิมออกพร้อมขนย้ายไปทิ้ง จำนวน 86 แห่ง

- ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-03 โดยใช้ฝาบ่อพักตามแบบ มน.-01 จำนวน 36 แห่ง

- ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-02 จำนวน 50 แห่ง

- ลอกท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมขนไปทิ้ง ยาวประมาณ 1,048 ม.

ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าซอยจันทน์ 35

- ทุบรื้อพื้นทางเท้าและคันหินเดิมพร้อมขนย้ายไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 823 ตร.ม.

- ก่อสร้างกำแพงกันดินตามแบบ มก.-01 แบบที่ 1 ยาวประมาณ 543 ม.

- ก่อสร้างคันหินตามแบบ มท.-05 ความหนา 0.20 ม. (สำเร็จรูป) ยาวประมาณ 758 ม.

- ก่อสร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มท.-12 ขนาด 0.30x0.30x0.035 ม. (แบบที่ 1) เนื้อที่ประมาณ 641 ตร.ม.

- ทุบรื้อบ่อพักเดิมออกพร้อมขนย้ายไปทิ้ง จำนวน 70 แห่ง

- ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-03 โดยใช้ฝาบ่อพักตามแบบ มน.-01 จำนวน 70 แห่ง

- ลอกท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมขนไปทิ้ง ยาวประมาณ 428 ม.

- ทุบรื้อผิวทางเดิมพร้อมขนย้ายไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 2,410 ตร.ม.

- ก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ตามแบบ มท.-01 หนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 2,410 ตร.ม.

ปรับปรุงผิวจราจรซอยจันทน์ 43

- ทุบรื้อผิวจราจรเดิมพร้อมขนย้ายไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 5,360 ตร.ม.

- ก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ตามแบบ มท.-01 หนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 5,360 ตร.ม.

- ทุบรื้อบ่อพักเดิมออกพร้อมขนย้ายไปทิ้ง จำนวน 23 แห่ง

- ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-03 โดยใช้ฝาบ่อพักตามแบบ มน.-01 จำนวน 23 แห่ง

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น. - 11.00 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายทราบ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556

ขอรับเอกสาร (ราคาชุดละ 8,800.- บาท) ได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร และที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 22 มกราคม 2556 สอบถามโทร. 0 2211 2981 ต่อ 7215 ในวันและเวลาราชการ วันที่ 18 มกราคม 2556
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงซอยสวนพลู 8 จากถนนสวนพลูถึงจุดที่กำหนดให้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงซอยสวนพลู 8 จากถนนสวนพลูถึงจุดที่กำหนดให้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

1. ขุดวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ   682 ม.

2. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 จำนวน 54 แห่ง

3. สร้างคันหินรางตื้นตามแบบ มท.-5 สำเร็จรูป หนา 0.20 ม. ยาวประมาณ 697 ม.

4. สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มก.01 แบบที่ 1 ยาวประมาณ 679 ม.

5. สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.30x0.30x0.035 ม. ตามแบบ มท.-12 (แบบที่ 1) เนื้อที่ประมาณ 713 ตร.ม.

6. ทุบรื้อพื้นถนนเดิม พร้อมขนย้ายไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 3,469 ตร.ม.

7. ก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ตามแบบ มท.-01 หนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 3,363 ตร.ม.

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น. - 11.00 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายทราบ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556

ขอรับเอกสาร (ราคาชุดละ 8,800.- บาท) ได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร และที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 22 มกราคม 2556 สอบถามโทร. 0 2211 2981 ต่อ 7215 ในวันและเวลาราชการ วันที่ 18 มกราคม 2556
ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซอยสาทร 19 จากถนนสาทรใต้ถึงจุดที่กำหนดให้ ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซอยสาทร 19 จากถนนสาทรใต้ถึงจุดที่กำหนดให้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 น. - 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 3 มกราคม 2556 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 14 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสาร (ราคาชุดละ 1,800.- บาท) ได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2555 โทร. 0 2212 8114 วันที่ 18 ธันวาคม 2555
ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรซอยจันทน์ 27 จากถนนจันทน์ถึงจุดที่กำหนดให้ ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรซอยจันทน์ 27 จากถนนจันทน์ถึงจุดที่กำหนดให้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 น. - 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 17 ธันวาคม 2555 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสาร (ราคาชุดละ 1,800.- บาท) ได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2555 โทร. 0 2212 8114 วันที่ 6 ธันวาคม 2555
ประกาศสอบราคาจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสาทร จำนวน 2 โรงเรียน ครั้งที่ 2 ประกาศสอบราคาจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสาทร จำนวน 2 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวม 4 คน ดังนี้

1. โรงเรียนวัดยานนาวา  จำนวน 2 คน

2. โรงเรียนวัดดอน   จำนวน 2 คน

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

 

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสาร ได้ที่ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 โทร. 0 2212 8116 ต่อ 7230 วันที่ 24 ตุลาคม 2555
ประกาศสอบราคาขายทรัพย์สินชำรุด ปี 2554 จำนวน 287 รายการ ประกาศสอบราคาขายทรัพย์สินชำรุด ปี 2554 จำนวน 287 รายการ

>>ดูรายละเอียดรายการ

 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. - 11.00 น. ณ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา 11.00 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสาร ได้ที่ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 โทร. 0 2211 0889 ต่อ 7233 วันที่ 18 ตุลาคม 2555
ประกาศสอบราคาจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสาทร จำนวน 2 โรงเรียน

ประกาศสอบราคาจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสาทร จำนวน 2 โรงเรียนๆ ละ 2 คน รวม 4 คน ดังนี้

1. โรงเรียนวัดยานนาวา  จำนวน 2 คน

2. โรงเรียนวัดดอน        จำนวน 2 คน

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ถึงวันที่ 18 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 20 กันยายน  2555 เวลา 14.00 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 21 กันยายน 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 18 กันยายน 2555 โทร. 0 2212 8116 ต่อ 7230

วันที่ 10 กันยายน 2555

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงานเขตสาทร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงานเขตสาทร จำนวน 104 เครื่อง ตั้งแต่เดือน ต.ค. 55 - ก.ย. 56 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 28 สิงหาคม 2555 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

 

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 29 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2555 โทร. 0 2212 8112 ต่อ 7205 - 7209, 0 2212-9161 วันที่ 15 สิงหาคม 2555
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตสาทร จำนวน 1 อาคาร รวมพื้นที่ทั้งหมด 12,888.50 ตารางเมตร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตสาทร จำนวน 1 อาคาร รวมพื้นที่ทั้งหมด 12,888.50 ตารางเมตร (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 27 สิงหาคม 2555 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 28 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2555 โทร. 0 2212 8112 ต่อ 7205 - 7209, 0 2212-9161 วันที่ 15 สิงหาคม 2555
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ รวม 14 รายการ

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ รวม 14 รายการ ตามรายการดังนี้

1.  แอสฟัลต์สำเร็จรูปชนิดบรรจุถุง (บรรจุ 20 ก.ก./ถุง) จำนวน 800 ถุง

2.  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (บรรจุ 50 ก.ก./ถุง) เลขที่ มอก. 15-2536 จำนวน 80 ถุง

3.  สีเคลือบน้ำมัน (ชนิดเงา) ขนาด 3.785 ลิตร สีขาว จำนวน 20 กระป๋อง

4.  สีเคลือบน้ำมัน (ชนิดเงา) ขนาด 3.785 ลิตร สีเขียว จำนวน 20 กระป๋อง

5. สีเคลือบน้ำมัน (ชนิดเงา) ขนาด 3.785 ลิตร สีดำ จำนวน 20 กระป๋อง

6.  สีรองพื้นปูน ขนาด 3.785 ลิตร จำนวน 20 กระป๋อง

7.  ทินเนอร์ ขนาด 20 ลิตร จำนวน 15 ถัง

8.  เกียงขูดสี จำนวน 12 อัน

9.  แปรงทาสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 24 อัน

10. แปรงทาสี ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 24 อัน

11. ลูกกลิ้งทาสี ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 24 อัน

12. แปรงทองเหลือง จำนวน 24 อัน

13. เหล็กฉาก ขนาด 65x65 มม. หนา 6 มม. ยาว 6 ม. จำนวน 20 เส้น

14. เหล็กฉาก ขนาด 50x50x40 มม. ยาว 6 ม. จำนวน 50 เส้น

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 น. - 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 20 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 โทร. 0 2212 8114 วันที่ 8 สิงหาคม 2555
ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าซอยเจริญกรุง 57 จากชุมชนศรีสุริโยทัยถึงถนนเจริญราษฎร์ ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าซอยเจริญกรุง 57 จากชุมชนศรีสุริโยทัยถึงถนนเจริญราษฎร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. - 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 9 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสาร (ราคาชุดละ 1,800.- บาท) ได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2555 โทร. 0 2212 8114 วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
ประกาศสอบราคาจ้างเหมานำนักเรียนทัศนศึกษา กิจกรรมห้องเรียนในโลกกว้าง

ประกาศสอบราคาจ้างเหมานำนักเรียนทัศนศึกษา กิจกรรมห้องเรียนในโลกกว้าง ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 402 คน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายตามรายการ ดังนี้

 

1. ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง, ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม, ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่าบัตรผ่านประตู ไปทัศนศึกษา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร, วัดใหญ่ชัยมงคล, ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา และศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดอยุธยา ในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2555

ตั้งแต่ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 โทร. 0 2211 9482

วันที่ 23 กรกฎาคม 2555

ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงลานกีฬาแฟลตทหารเรือ (อาคารสัญญาบัตร) ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงลานกีฬาแฟลตทหารเรือ (อาคารสัญญาบัตร)

ตามรายการ ดังนี้

1. ก่อสร้างพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,500 ตร.ม.

2. ก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ สท.(ย) 21/2555 เนื้อที่ประมาณ 1,500 ตร.ม.

3. ก่อสร้างพื้นยางสังเคราะห์สำหรับสนามฟุตซอล เนื้อที่ประมาณ 1,008 ตร.ม.

4. ทาสีพื้นคอนกรีต ด้วยสีทาพื้นสนามกีฬา เนื้อที่ประมาณ 492 ตร.ม.

5. ก่อสร้างรั้วตาข่ายเหล็กชุบกัลวาไนส์ สำหรับสนามฟุตซอล สูง 5 เมตร เนื้อที่ประมาณ 160 ม.

6. ก่อสร้างโคมไฟสนามกีฬา (สปอร์ตไลท์) ขนาด 400 วัตต์ จำนวน 14 ชุด

7. ติดตั้งห้องเก็บอุปกรณ์กีฬาแบบสำเร็จรูป (ตู้คอนเทนเนอร์) จำนวน 1 ชุด

8. ติดตั้งแผงควบคุมไฟฟ้าและสายเมนไฟฟ้าสำหรับสนามกีฬา จำนวน 1 ชุด

9. ติดตั้งเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ขนาด 15(45) แอมแปร์ 3 เฟส จำนวน 1 เครื่อง

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 น. - 11.00 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายทราบ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ขอรับเอกสาร (ราคาชุดละ 3,600.- บาท) ได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร และที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 โทร. 0 2211 2981 ต่อ 7215 วันที่ 13 กรกฎาคม 2555
ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงลานกีฬาเขตสาทร

ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงลานกีฬาเขตสาทร ตามรายการ ดังนี้

1. ปรับสภาพพื้นคอนกรีตเดิม เนื้อที่ประมาณ 1,500 ตร.ม.

2. ก่อสร้างพื้นยางสังเคราะห์สำหรับสนามฟุตซอล เนื้อที่ประมาณ 1,008 ตร.ม.

3. ทาสีพื้นคอนกรีต ด้วยสีทาพื้นสนามกีฬา เนื้อที่ประมาณ 492 ตร.ม.

4. ก่อสร้างรั้วตาข่ายเหล็กชุบกัลวาไนส์ สำหรับสนามฟุตซอล สูง 5 เมตร เนื้อที่ประมาณ 160 ม.

5. ก่อสร้างโคมไฟสนามกีฬา (สปอร์ตไลท์) ขนาด 400 วัตต์ จำนวน 14 ชุด

6. ติดตั้งแผงควบคุมไฟฟ้าและสายเมนไฟฟ้าสำหรับสนามกีฬา จำนวน 1 ชุด

7. ติดตั้งเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ขนาด 15(45) แอมแปร์ 3 เฟส จำนวน 1 เครื่อง

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 น. - 11.00 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายทราบ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ขอรับเอกสาร (ราคาชุดละ 2,700.- บาท) ได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร และที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 โทร. 0 2211 2981 ต่อ 7215 วันที่ 13 กรกฎาคม 2555
ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงลานกีฬากองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์

ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงลานกีฬากองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์ ตามรายการ ดังนี้

1. ก่อสร้างพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,500 ตร.ม.

2. ก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ สท.(ย) 22/2555 เนื้อที่ประมาณ 1,500 ตร.ม.

3. ก่อสร้างพื้นยางสังเคราะห์สำหรับสนามฟุตซอล เนื้อที่ประมาณ 1,008 ตร.ม.

4. ทาสีพื้นคอนกรีต ด้วยสีทาพื้นสนามกีฬา เนื้อที่ประมาณ 492 ตร.ม.

5. ก่อสร้างรั้วตาข่ายเหล็กชุบกัลวาไนส์ สำหรับสนามฟุตซอล สูง 5 เมตร เนื้อที่ประมาณ 160 ม.

6. ก่อสร้างโคมไฟสนามกีฬา (สปอร์ตไลท์) ขนาด 400 วัตต์ จำนวน 14 ชุด

7. ติดตั้งห้องเก็บอุปกรณ์กีฬาแบบสำเร็จรูป (ตู้คอนเทนเนอร์) จำนวน 1 ชุด

8. ติดตั้งแผงควบคุมไฟฟ้าและสายเมนไฟฟ้าสำหรับสนามกีฬา จำนวน 1 ชุด

9. ติดตั้งเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ขนาด 15(45) แอมแปร์ 3 เฟส จำนวน 1 เครื่อง

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 น. - 11.00 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายทราบ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ขอรับเอกสาร (ราคาชุดละ 3,600.- บาท) ได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร และที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 โทร. 0 2211 2981 ต่อ 7215 วันที่ 13 กรกฎาคม 2555
ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตสาทร จำนวน 2 ซอย

ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตสาทร จำนวน 2 ซอย

ณ ซอยชุมชนบ้านแบบ และซอยจันทน์ 42

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 น. - 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสาร (ราคาชุดละ 1,000.- บาท) ได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 โทร. 0 2212 8114 วันที่ 10 กรกฎาคม 2555

ประกาศสอบราคาจ้างเหมานำนักเรียนไปทัศนศึกษา กิจกรรมห้องเรียนในโลกกว้าง

ประกาศสอบราคาจ้างเหมานำนักเรียนไปทัศนศึกษา กิจกรรมห้องเรียนในโลกกว้าง

ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 634 คน ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลอง 6 จังหวัดปทุมธานี โดยมีค่าใช้จ่ายเป็น ค่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 16 คัน, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ และค่าบัตรผ่านประตู ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนวัดดอน        เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 โทร. 0 2212 8776

วันที่ 10 กรกฎาคม 2555

ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนและหนังสือเสริมการเรียน ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน จำนวน 83 รายการ และหนังสือเสริมการเรียน จำนวน 35 รายการ

>>ดูรายละเอียดรายการ

 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัดดอน

- สอบราคาซื้อหนังสือเรียน กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

- สอบราคาซื้อหนังสือเสริมการเรียน กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสาร ได้ที่ โรงเรียนวัดดอน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 โทร. 0 2212 8776 วันที่ 28 มิถุนายน 2555
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร รายละเอียด ดังนี้

1. ชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่หญิง 5 คน

    - เสื้อเชิ้ตแขนสั้น  คนละ 2 ตัว  รวม 10 ตัว

    - เสื้อสูทสีเขียว  คนละ 1 ตัว รวม  5 ตัว

    - กางเกงสีดำ  คนละ 2 ตัว  รวม 10 ตัว

2. ชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่หญิง  38 คน

    - เสื้อเชิ้ตแขนสั้น  คนละ 3 ตัว  รวม 114 ตัว

    - เสื้อสูทสีเขียว  คนละ 1 ตัว  รวม 38 ตัว

    - กางเกงสีดำ คนละ 3 ตัว  รวม 114 ตัว

3. ชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ชาย 4 คน

    - เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว คนละ 2 ตัว

รวม 8 ตัว

    - กางเกงสีดำ  คนละ 2 ตัว รวม 8 ตัว

    - เนคไท  คนละ 2 เส้น รวม 8 เส้น

4. ชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ชาย 26 คน

    - เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวคนละ 3 ตัว

รวม 78 ตัว

    - กางเกงสีดำ  คนละ 3 ตัว รวม 78 ตัว

    - เนคไท  คนละ 2 เส้น  รวม 52 เส้น

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ขอรับเอกสาร ได้ที่ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 โทร. 0 2211 9333 ต่อ 7210 วันที่ 26 มิถุนายน 2555
ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงห้องเวรอัคคีภัยและห้อง อปพร. ครั้งที่ 2 ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงห้องเวรอัคคีภัยและห้อง อปพร. ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 น. - 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสาร (ราคาชุดละ 750.- บาท) ได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 โทร. 0 2212 8114 วันที่ 22 มิถุนายน 2555
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดพละ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/

ยุวกาชาด/ชุดพละ จำนวน 634 ชุด ตามรายการ ดังนี้

1. ชุดลูกเสือสามัญ จำนวน 128 ชุด

2. ชุดลูกเสือสำรอง จำนวน 116 ชุด

3. ชุดเตรียมยุวกาชาด จำนวน 99 ชุด

4. ชุดยุวกาชาด จำนวน 140 ชุด

5. ชุดพละ จำนวน 151 ชุด

ตั้งแต่วันที่ 14 - 25  มิถุนายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 27 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 28 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2555 โทร. 0 2212 8776 วันที่ 12 มิถุนายน 2555
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดพละ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/

ยุวกาชาด/ชุดพละ ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 402 ชุด แบ่งเป็น

1. ชุดลูกเสือ จำนวน 23 ชุด

2. ชุดยุวกาชาด จำนวน 24 ชุด

3. ชุดพละ จำนวน 355 ชุด

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนวัดยานนาวา      เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 20 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 21 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 โทร. 0 2211 9482

วันที่ 11 มิถุนายน 2555

ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัด จำนวน 69 รายการ ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัด จำนวน 69 รายการ

>>ดูรายละเอียดรายการ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนวัดยานนาวา      เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 15 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 18 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 โทร. 0 2211 9482

วันที่ 11 มิถุนายน 2555

ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน จำนวน 79 รายการ ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน จำนวน 79 รายการ

 

>>ดูรายละเอียดรายการ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนวัดยานนาวา      เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 15 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 18 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 โทร. 0 2211 9482

วันที่ 11 มิถุนายน 2555

ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างรั้วลานกีฬาแขวงทุ่งมหาเมฆ (ลานกีฬาเขตสาทร) ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างรั้วลานกีฬาแขวงทุ่งมหาเมฆ (ลานกีฬาเขตสาทร) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. - 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 6 มิถุนายน 2555 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสาร (ราคาชุดละ 1,000.- บาท) ได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 โทร. 0 2212 8114 วันที่ 24 พฤษภาคม 2555
ประกาศการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกาศการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนวัดดอน ที่เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2555 จำนวน 634 คน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัดดอน

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสาร ได้ที่ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 โทร. 0 2212 8116 ต่อ 7230 วันที่ 3 พฤษภาคม 2555
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง จำนวน 75 เครื่อง (เพิ่มเติม) ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง จำนวน 75 เครื่อง (เพิ่มเติม) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสาร ได้ที่ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 โทร. 0 2211 0889 ต่อ 7233 - 7234 วันที่ 2 พฤษภาคม 2555
ประกาศการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกาศการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนวัดยานนาวา ที่เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2555 จำนวน 402 คน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนวัดยานนาวา กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนวัดยานนาวา

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสาร ได้ที่ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 โทร. 0 2212 8116 ต่อ 7230 วันที่ 1 พฤษภาคม 2555

 

ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง จำนวน 75 เครื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง จำนวน 75 เครื่อง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 7 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสาร ได้ที่ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 โทร. 0 2211 0889 ต่อ 7233 - 7234 วันที่ 25 เมษายน  2555
ประกาศสอบราคางานจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกาศสอบราคางานจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสาทร จำนวน 2 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวม 4 คน ดังนี้

1. โรงเรียนวัดยานนาวา  จำนวน 2 คน

2. โรงเรียนวัดดอน   จำนวน 2 คน

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

 

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสาร ได้ที่ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 25 เมษายน 2555 โทร. 0 2212 8116 ต่อ 7230 วันที่ 12 เมษายน  2555
ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงห้องเวรอัคคีภัยและห้อง อปพร. สำนักงานเขตสาทร ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงห้องเวรอัคคีภัยและห้อง อปพร. สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. - 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 29 มีนาคม 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ขอรับเอกสาร (ราคาชุดละ 200.- บาท) ได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2555 โทร. 0 2212 8114 วันที่ 16 มีนาคม  2555
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร "Best" และวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ รวม 46 รายการ ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร "Best" และวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ รวม 46 รายการ

>>ดูรายละเอียดรายการ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30 น. - 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 2554 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555  โทร. 0 2212 8114 วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2555

 

ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงทางเท้าซอยงามดูพลีจากถนนพระราม 4 ถึงจุดที่กำหนดให้

ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงทางเท้าซอยงามดูพลีจากถนนพระราม 4 ถึงจุดที่กำหนดให้ ตามรายการ ดังนี้

1. รื้อทางเท้าเดิมพร้อมขนย้ายไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 2,364 ตร.ม.

2. รื้อช่องรับน้ำเดิม พร้อมขนย้ายไปทิ้ง จำนวน 56 แห่ง

3. สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.30 X 0.30 X 0.06 ม. ตามแบบ มท.-12 (แบบที่ 1) เนื้อที่ประมาณ 2,364 ตร.ม.

4. สร้างคอกต้นไม้ตามแบบ มท.-11 แบบ A ขนาด 1.20 X 1.20 ม. จำนวน 65 แห่ง

5. สร้างช่องรับน้ำตามแบบ มท.-07 แบบ B จำนวน 56 แห่ง

วันที่ 5 มกราคม 2555 เวลา 10.00 น. - 11.00 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายทราบ ในวันที่ 10 มกราคม 2555 ขอรับเอกสาร (ราคาชุดละ 2,700.- บาท) ได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร และฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2554 โทร. 0 2211 2981 ต่อ 7215 วันที่ 26 ธันวาคม 2554
ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงซอยสาทร 1 จากถนนสาทรใต้ถึงซอยงามดูพลี

ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงซอยสาทร 1 จากถนนสาทรใต้ถึงซอยงามดูพลี ตามรายการ ดังนี้

1. รื้อรางวี ค.ส.ล.พร้อมขนย้ายไปทิ้ง ยาวประมาณ 944 ม.

2. รื้อคันหิน ค.ส.ล. พร้อมขนย้ายไปทิ้ง ยาวประมาณ 712 ม.

3. รื้อทางเท้าเดิม พร้อมขนย้ายไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 427 ตร.ม.

4. ขุดวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 322 ม.

5. ขุดวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 98 ม.

6. ขุดวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 86 ม.

7. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 จำนวน 9 บ่อ

8. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 และเปลี่ยนฝาบ่อพักเล็กเป็นแบบ มน.-01 จำนวน 14 บ่อ

9. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มน.-05 จำนวน 7 บ่อ

10. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 จำนวน 8 บ่อ

11. เสริมขอบบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ มน.-01 จำนวน 67 บ่อ

12. สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 365 ม.

13. สร้างคันหินตามแบบ มท.-05 หล่อในที่หนา 0.20 ม. ยาวประมาณ 712 ม.

14. สร้างทางท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40 X 0.40 X 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 (แบบที่ 1) เนื้อที่ประมาณ 427 ตร.ม.

15. สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3,090 ตร.ม.

วันที่ 5 มกราคม 2555 เวลา 10.00 น. - 11.00 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายทราบ ในวันที่ 10 มกราคม 2555 ขอรับเอกสาร (ราคาชุดละ 7,200.- บาท) ได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร และฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2554 โทร. 0 2211 2981 ต่อ 7215 วันที่ 26 ธันวาคม 2554
ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 17 จากถนนนราธิวาสราชนครินทร์ถึงถนนนางลิ้นจี่

ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 17 จากถนนนราธิวาสราชนครินทร์ถึงถนนนางลิ้นจี่ ตามรายการ ดังนี้

1. รื้อคันหินรางตื้นเดิมพร้อมขนย้ายไปทิ้ง ยาวประมาณ 975 ม.

2. รื้อทางเท้าเดิมพร้อมขนย้ายไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 1,287 ตร.ม.

3. เสริมขอบบ่อพักและซ่อมท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. ตามแบบ มน. -05 จำนวน 34 แห่ง

4. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 จำนวน 44 แห่ง

5. เสริมขอบบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก (บ่อพักเล็ก) ตามแบบ มน.-03 จำนวน 61 แห่ง

6. สร้างคันหินรางตื้นตามแบบ มท.-05 หล่อในที่หนา 0.15 ม. ยาวประมาณ 975 ม.

7. สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.30 X 0.30 X 0.035 ม. ตามแบบ มท.-12 (แบบที่ 1) เนื้อที่ประมาณ 1,287 ตร.ม.

8. สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มก.-01 แบบที่ 2 ยาวประมาณ 967 ม.

9. สร้างช่องรับน้ำตามแบบ มท.-7 แบบ B จำนวน 23 แห่ง

10. รื้อพื้นถนนเดิม พร้อมขนย้ายไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 4,021 ตร.ม.

11. สร้าง TACK COAT เนื้อที่ประมาณ 4,021 ตร.ม.

12. สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มท.-04 หนา 0.07 ม. เนื้อที่ประมาณ 4,021 ตร.ม.

วันที่ 5 มกราคม 2555 เวลา 10.00 น. - 11.00 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายทราบ ในวันที่ 10 มกราคม 2555

 

 

 

ขอรับเอกสาร (ราคาชุดละ 5,600.- บาท) ได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร และฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2554 โทร. 0 2211 2981 ต่อ 7215 วันที่ 26 ธันวาคม 2554
ประกาศสอบราคาจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสาทร จำนวน 2 โรงเรียน ประกาศสอบราคาจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสาทร จำนวน 2 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวม 4 คน ดังนี้

1. โรงเรียนวัดยานนาวา  จำนวน 2 คน

2. โรงเรียนวัดดอน   จำนวน 2 คน

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 28 ธันวาคม 2554 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

 

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 29 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสาร ได้ที่ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2554 โทร. 0 2212 8116 ต่อ 7230 วันที่ 16 ธันวาคม 2554
ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซอยสาทร 9 ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซอยสาทร 9 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 น. - 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 16 ธันวาคม 2554 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 19 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสาร (ราคาชุดละ 1,800.- บาท) ได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2554 โทร. 0 2212 8114 วันที่ 2 ธันวาคม 2554
ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซอยสาทร 11 แยก 5 ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซอยสาทร 11 แยก 5 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 น. - 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 14 ธันวาคม 2554 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 15 ธันวาคม 2554 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสาร (ราคาชุดละ 1,800.- บาท) ได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2554 โทร. 0 2212 8114 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซอยจันทน์ 32 ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซอยจันทน์ 32 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 น. - 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 14 ธันวาคม 2554 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 15 ธันวาคม 2554 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสาร (ราคาชุดละ 1,800.- บาท) ได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2554 โทร. 0 2212 8114 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าซอยสาธุประดิษฐ์ 6 จากถนนสาธุประดิษฐ์ถึงหน้าบ้านเลขที่ 119/5 ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าซอยสาธุประดิษฐ์ 6 จากถนนสาธุประดิษฐ์ถึงหน้าบ้านเลขที่ 119/5 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 น. - 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 14 ธันวาคม 2554 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 15 ธันวาคม 2554 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสาร (ราคาชุดละ 1,800.- บาท) ได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2554 โทร. 0 2212 8114

 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตสาทร จำนวน 1 อาคาร รวมพื้นที่ทั้งหมด 12,888.50 ตารางเมตร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตสาทร จำนวน 1 อาคาร รวมพื้นที่ทั้งหมด 12,888.50 ตารางเมตร (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2555) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 4 ตุลาคม 2554 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

 

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 5 ตุลาคม 2554 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2554 โทร.     0 2212 9161 หรือ 0 2212 8112   ต่อ 7205 - 7209 วันที่ 23 กันยายน 2554
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงานเขตสาทร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงานเขตสาทร จำนวน 104 เครื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 19 กันยายน 2554 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 21 กันยายน 2554 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป  

 

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 22 กันยายน 2554 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 19 กันยายน 2554 โทร. 0 2212 9161 หรือ 0 2212 8112 ต่อ 7205 - 7209 วันที่ 9 กันยายน 2554
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตสาทร จำนวน 1 อาคาร รวมพื้นที่ทั้งหมด 12,888.50 ตารางเมตร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตสาทร จำนวน 1 อาคาร รวมพื้นที่ทั้งหมด 12,888.50 ตารางเมตร (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2555) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 19 กันยายน 2554 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 21 กันยายน 2554 เวลา 11.00 น.    เป็นต้นไป

 

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 22 กันยายน 2554 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 19 กันยายน 2554 โทร. 0 2212 9161 หรือ 0 2212 8112 ต่อ 7205 - 7209 วันที่ 9 กันยายน 2554
ประกาศสอบราคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน 4 ตอน ระบบพวงมาลัยฐานฝังพื้น 1 ชุด ประกาศสอบราคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน 4 ตอน ระบบพวงมาลัยฐานฝังพื้น 1 ชุด

* จะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทันที

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 19 กันยายน 2554 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 20 กันยายน 2554 เวลา 14.00 น.    เป็นต้นไป

 

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 21 กันยายน 2554 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 19 กันยายน 2554 โทร. 0 2212 8112 ต่อ 7210 - 7213 วันที่ 9 กันยายน 2554
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร "BEST" จำนวน 15 รายการ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร "BEST" จำนวน 15 รายการ ตามรายการ ดังนี้

1. แอสฟัลต์สำเร็จรูปชนิดบรรจุถุง (บรรจุ 20 ก.ก./ถุง)  จำนวน 800 ถุง

2. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์ (บรรจุ 50 ก.ก./ถุง) เลขที่ มอก. 15-2536  จำนวน 100 ถุง

3. เหล็กฉากขนาด 65x65 มม. หนา 6 ม.ม. ยาว 6 ม.  จำนวน 50 เส้น

4. เหล็กฉากขนาด 50x50 มม. หนา 4 ม.ม. ยาว 6 ม.  จำนวน 50 เส้น

5. สีน้ำพลาสติกสีเหลือง (ชนิดทาภายนอก) ขนาด 18.925 ลิตร เลขที่ มอก.272-2541   จำนวน 5 ถัง

6. สีน้ำพลาสติกสีขาว (ชนิดทาภายนอก) ขนาด 18.925 ลิตร เลขที่ มอก.272-2541  จำนวน  5 ถัง

7. สีน้ำพลาสติกน้ำเงิน (ชนิดทาภายนอก) ขนาด 18.925 ลิตร เลขที่ มอก. 272-2541  จำนวน 5 ถัง

8. เหล็กเรียบแบน ขนาด 2.5” ยาว 6 ม. หนา 6 ม.ม.  จำนวน 60 เส้น

9. ทินเนอร์ ขนาด 18 ลิตร เลขที่ มอก. 496-2526  จำนวน 5 ถัง

10. สีทาถนนชนิดสะท้อนแสงสีแดง ขนาด 3.785 ลิตร  จำนวน 20 กระป๋อง

11. สีทาถนนชนิดสะท้อนแสงสีขาว ขนาด 3.785 ลิตร  จำนวน 20 กระป๋อง

12. สีทาถนนชนิดสะท้อนแสงสีเหลือง ขนาด 3.785 ลิตร  จำนวน 20 กระป๋อง

13. ถุงมือผ้าสำหรับใช้งานทั่วไปสีดำ  จำนวน 400 คู่

14. เสื้อกันฝนสีส้มเนื้อหนา ขนาดมาตรฐาน  จำนวน 40 ตัว

15. รองเท้าบู๊ตยางครึ่งน่องคละขนาด  จำนวน 40 คู่

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลา 10.30 น.

 

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 1 กันยายน 2554 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2554 โทร.      0 2212 8114

วันที่ 22 สิงหาคม 2554

ประกาศสอบราคาจ้างเหมานำนักเรียนทัศนศึกษา กิจกรรมห้องเรียนในโลกกว้าง

ประกาศสอบราคาจ้างเหมานำนักเรียนทัศนศึกษา กิจกรรมห้องเรียนในโลกกว้าง ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 402 คน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายตามรายการ ดังนี้

 

1. ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง, ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม, ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่าบัตรผ่านประตู ไปทัศนศึกษา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง และสวนสัตว์ดุสิต สำหรับ

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 202 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554

 

2. ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง, ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม, ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ไปทัศนศึกษา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถามศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 200 คน ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนวัดยานนาวา      เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 16 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 17 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2554 โทร. 0 2211 9482

วันที่ 8 สิงหาคม 2554

ประกาศสอบราคางานจ้างเหมา

ปรับปรุงทางเท้าถนนจันทน์จากถนน

สาธุประดิษฐ์ถึงจุดที่กำหนดให้

ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าถนนจันทน์จากถนนสาธุประดิษฐ์ถึงจุดที่กำหนดให้

 

* ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000.- บาท

ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2554 เวลา

09.00 น. ถึง 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 11 สิงหาคม 2554 เวลา 09.30 น.

 

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 15 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสาร (ราคาชุดละ 1,800.- บาท) ได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2554 โทร.

 0 2212 8114

วันที่ 29 กรกฎาคม 2554

ประกาศสอบราคาจ้างเหมานำนักเรียนไปทัศนศึกษา กิจกรรมห้องเรียนในโลกกว้าง

ประกาศสอบราคาจ้างเหมานำนักเรียนไปทัศนศึกษา กิจกรรมห้องเรียนในโลกกว้าง

ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 634 คน และผู้ควบคุม จำนวน 35 คน รวมทั้งสิ้น 669 คน ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิด โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 16 คัน, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ และค่าบัตรผ่านประตู ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนวัดดอน        เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 5 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 8 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2554 โทร. 0 2212 8776

วันที่ 28 กรกฎาคม 2554

ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน จำนวน 52 รายการ

ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน จำนวน 52 รายการ

>>ดูรายละเอียดรายการ

ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 26 กรกฎาคม 2554

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 27 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร  ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 โทร. 0 2211 9482

วันที่ 14 กรกฎาคม 2554

ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัด จำนวน 70 รายการ

ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัด จำนวน 70 รายการ

>>ดูรายละเอียดรายการ

ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 26 กรกฎาคม 2554

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 27 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร  ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 โทร. 0 2211 9482

วันที่ 14 กรกฎาคม 2554

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเย็บชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดพละ

(โรงเรียนวัดยานนาวา)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเย็บชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดพละ ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 402 ชุด

(โรงเรียนวัดยานนาวา)

1.ชุดลูกเสือสามัญ จำนวน 25 ชุด

2.ชุดยุวกาชาด จำนวน 27 ชุด

3.ชุดพละ จำนวน 350 ชุด

ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 27 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 โทร. 0 2211 9482

วันที่ 11 กรกฎาคม 2554

ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาทำฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน 120 ฝา

ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาทำฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน 120 ฝา

 

* ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 222,500.- บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.30 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 โทร. 0 2212 8114

วันที่ 7 กรกฎาคม 2554

ประกาศสอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้ ตามรายการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 18 รายการ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้ ตามรายการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 18 รายการ

>>ดูรายละเอียดรายการ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.00 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 โทร. 0 2211 8822 ต่อ 7227

วันที่ 27  มิถุนายน 2554

ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 52 รายการ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 52 รายการ

>>ดูรายละเอียดรายการ

ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 ในเวลาราชการ

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร  ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 โทร. 0 2212 8776

วันที่ 23 มิถุนายน 2554

ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือแบบฝึกหัด จำนวน 31 รายการ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือแบบฝึกหัด จำนวน 31 รายการ

>>ดูรายละเอียดรายการ

ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ในเวลาราชการ

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร  ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 โทร. 0 2212 8776

วันที่ 23 มิถุนายน 2554

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 27 รายการ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 27 รายการ

>>ดูรายละเอียดรายการ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 โทร. 0 2211 8822 ต่อ 7227

วันที่ 21  มิถุนายน 2554

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละ (โรงเรียนวัดดอน)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละ (โรงเรียนวัดดอน)

- ชุดพละนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 643 ชุด

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2554 เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 13 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 14 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2554 โทร. 0 2212 8776

วันที่ 2 มิถุนายน 2554

ประกาศสอบราคาจัดซื้อโต๊ะขาพับ   โครงชุบโครเมี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 เซนติเมตร X ยาว 180 เซนติเมตร X สูง 75 เซนติเมตร จำนวน 100 ตัว

ประกาศสอบราคาจัดซื้อโต๊ะขาพับโครงชุบ       โครเมี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 เซนติเมตร X ยาว 180 เซนติเมตร X สูง 75 เซนติเมตร จำนวน 100 ตัว

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2554 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 9 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 10 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้       ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2554 โทร.        0 2211 9333 ต่อ 7207 - 7209

วันที่ 25 พฤษภาคม 2554

ประกาศประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (โรงเรียนวัดดอน)

ประกาศประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (โรงเรียนวัดดอน)

- นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 643 คน

- คุ้มครองตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2555

ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.30 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 โทร. 0 2212 8776

วันที่ 10 พฤษภาคม 2554

ประกาศประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (โรงเรียนวัดยานนาวา)

ประกาศประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (โรงเรียนวัดยานนาวา)

- นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 402 คน

- คุ้มครองตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2555

ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ณ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 โทร. 0 2211 9482

วันที่ 10 พฤษภาคม 2554

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร "BEST" จำนวน  21 รายการ

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร "BEST" จำนวน 21 รายการ

>>ดูรายละเอียดรายการ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 12 เมษายน 2554 เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 19 เมษายน 2554 เวลา 10.30 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 12 เมษายน 2554 โทร. 0 2212 8114

วันที่ 5 เมษายน 2554

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป

- ระหว่างวันที่ 17-20 เมษายน 2554 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 คันต่อวัน รวม 4 วัน

- ออกเดินทางจากสำนักงานเขตสาทร วันที่ 17 เมษายน 2554 เวลา 05.00 น. กลับถึงสำนักงานเขตสาทร วันที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 22.00 น.

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 7 เมษายน 2554 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 11 เมษายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป ถึงวันที่ 7 เมษายน 2554 โทร. 02 211 0881 ต่อ 7239-7240

วันที่ 29 มีนาคม 2554

ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง

ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 21 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น.

 

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 22 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2554 โทร. 0 2211 8519 ต่อ 7219

วันที่ 9 มีนาคม 2554

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดดอน

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดดอน

* ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 243,000.- บาท

ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 21 มีนาคม 2554 เวลา 09.30 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 22 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสาร(ราคาชุดละ 750 บาท) ได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2554 โทร. 0 2212 8114

วันที่ 8 มีนาคม 2554

ประกาศสอบราคาจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ ขนาด 30 นิ้ว X 72 นิ้ว X 29 นิ้วจำนวน 100 ตัว

ประกาศสอบราคาจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ ขนาด 30 นิ้ว X 72 นิ้ว X 29 นิ้วจำนวน 100 ตัว

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2554 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 8 มีนาคม 2554 เวลา 14.00 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 9 มีนาคม 2554  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2554 โทร. 0 2211 0881 ต่อ 7239-7240

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนเหนือ - ใต้ (ถนนเจริญราษฎร์) และต้นไม้ยืนต้นบนทางเท้าทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ซอยเจริญราษฎร์ 5 ถึงสุดถนนเหนือ - ใต้ (ถนนเจริญราษฎร์) ด้านติดถนนสาทร และสวนหย่อมเกาะกลางถนนหัวมุมจุดกลับรถตรงข้ามบ้านหนังสือ

 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนเหนือ - ใต้ (ถนนเจริญราษฎร์) และต้นไม้ยืนต้นบนทางเท้าทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ซอยเจริญราษฎร์ 5 ถึงสุดถนนเหนือ - ใต้ (ถนนเจริญราษฎร์) ด้านติดถนนสาทร และสวนหย่อมเกาะกลางถนนหัวมุมจุดกลับรถตรงข้ามบ้านหนังสือ ขนาดพื้นที่ 11,851 ตารางเมตร

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2554 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายรักษาความ

สะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป     ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 โทร.

0 2211 8822 ต่อ 7226

วันที่ 8กุมภาพันธ์ 2554

ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัดลมไอน้ำตั้งพื้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 24 นิ้ว ระบบเคลื่อนที่ มีถังบรรจุน้ำในตัว จำนวน 37 เครื่อง

ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัดลมไอน้ำตั้งพื้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 24 นิ้ว ระบบเคลื่อนที่ มีถังบรรจุน้ำในตัว จำนวน 37 เครื่อง

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 14.00 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 โทร. 0 2211 0881 ต่อ 7239-7240

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554

ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงซอยจันทน์ 43 (วัดไผ่เงิน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงซอยจันทน์ 43 (วัดไผ่เงิน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

1. รื้อคันหินทางเท้าเดิมพร้อมขนย้ายไปทิ้ง ยาวประมาณ 1,413 ม.

2. สร้างคันหินรางตื้นหล่อในที่ หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 1,368 ม.

3. ทุบรื้อถนน ค.ส.ล. เดิมและรางวี พร้อมขนย้ายไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 1,276 ตร.ม.

4. สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,276 ตร.ม.

5. รื้อทางเท้าเดิมพร้อมขนย้ายไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 1,788 ตร.ม.

6. สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.300.300.06 ม. ตามแบบ มท.-12 (แบบที่ 1) เนื้อที่ประมาณ 1,743 ตร.ม.

7. ทุบรื้อขอบบ่อพักเดิม เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. สำเร็จรูปพร้อมฝา ตามแบบ มน.-03 จำนวน 200 แห่ง

ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบภายในวันที่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554

ขอรับเอกสาร(ราคาชุดละ 5,600 บาท) ได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 โทร. 0 2212 8114, 0 2211 2981 ต่อ 7215

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง ตามโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเขตสาทร

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง ตามโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเขตสาทร

- จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 4 คันๆ ละ 2 วัน เพื่อใช้เดินทางไป-กลับ

-รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2554

-รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2554

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 14.30 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554  เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 โทร. 0 2211 8822 ต่อ 7227

วันที่ 27 มกราคม 2554

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสาทรปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสาทรปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป

- ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2554 รุ่นที่ 1 ณ จังหวัดเพชรบุรี

- ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2554 รุ่นที่ 2 ณ จังหวัดเพชรบุรี

- จำนวน 5 คัน/วัน รวม 4 วัน (ออกเดินทางจากสำนักงานเขตสาทร วันที่ 9,11 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.00 น. และกลับถึงสำนักงานเขตสาทร ในวันที่ 10,12 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 20.00 น.)

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มกราคม 2554 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 31 มกราคม 2554 เวลา 11.00 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มกราคม 2554 โทร. 0 2211 8519 ต่อ 7218 , 7220

วันที่ 21 มกราคม 2554

ประกาศสอบราคาจัดซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง

ประกาศสอบราคาจัดซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง

- จำนวน 467 ตัว

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 24 มกราคม 2554 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 25 มกราคม 2554 เวลา 14.30 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 26 มกราคม 2554 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 24 มกราคม 2554 โทร. 0 2211 8822 ต่อ 7227

วันที่ 13 มกราคม 2554

ประกาศประกวดราคาให้ใช้สถานที่เพื่อบริการถ่ายเอกสารภายในสำนักงานเขตสาทร

ประกาศประกวดราคาให้ใช้สถานที่เพื่อบริการถ่ายเอกสารภายในสำนักงานเขตสาทร

- ให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ มีกำหนดระยะเวลาการใช้สถานที่ 3 ปี

วันที่ 24 มกราคม 2554 เวลา 09.00 น. ถึง 09.30 น. ณ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 25 มกราคม 2554 เวลา 11.00 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 26 มกราคม 2554 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 21 มกราคม 2554 โทร. 0 2212 9161 , 0 2212 8112 ต่อ 7205-9

วันที่ 12 มกราคม 2554

* ยกเลิก ประกาศสอบราคาจัดซื้อของขวัญวันเด็ก จำนวน 4 รายการ

          ตามที่กรุงเทพมหานครได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1505/6353 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2553 เรื่อง การจัดซื้อของขวัญวันสำคัญ ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการให้สำนักพัฒนาสังคมประสานแจ้งสำนักงานเขต ดำเนินการจัดซื้อของขวัญให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ จึงให้สำนักงานเขตยกเว้น หรือยกเลิกการจัดซื้อของขวัญวันเด็กในปีงบประมาณ 2554

วันที่ 22 ธันวาคม 2553

ประกาศสอบราคาจัดซื้อของขวัญวันเด็ก จำนวน 4 รายการ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อของขวัญวันเด็ก จำนวน 4 รายการ

1. ชุดเครื่องเขียน จำนวน 3,000 ชุด

2. กระบอกน้ำทำด้วยพลาสติกมีฝาปิด จำนวน 3,000 ใบ

3. ลูกรูบิค จำนวน 3,000 อัน

4. กระปุกออมสิน จำนวน 3,000 ใบ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2553 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 28 ธันวาคม 2553 เวลา 13.30 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 29 ธันวาคม 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2553 โทร. 0 2211 0881 , 0 2212 8112 ต่อ 7239 - 7240

วันที่ 17 ธันวาคม 2553

ประกาศประกวดราคาให้ใช้สถานที่เพื่อบริการถ่ายเอกสารภายในสำนักงานเขตสาทร

ประกาศประกวดราคาให้ใช้สถานที่เพื่อบริการถ่ายเอกสารภายในสำนักงานเขตสาทร

- ให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ มีกำหนดระยะเวลาการใช้สถานที่ 3 ปี

วันที่ 20 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 น. ถึง 09.30 น. ณ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 20 ธันวาคม 2553 เวลา 11.00 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 20 ธันวาคม 2553 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2553 โทร. 0 2212 9161 , 0 2212 8112 ต่อ 7205-9

วันที่ 9 ธันวาคม 2553

ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงซอยสาธุประดิษฐ์ 6 จากถนนสาธุประดิษฐ์ถึงหน้าบ้านเลขที่ 119/5 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงซอยสาธุประดิษฐ์ 6 จากถนนสาธุประดิษฐ์ถึงหน้าบ้านเลขที่ 119/5 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

1. ทุบรื้อขอบบ่อพักเดิม เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. สำเร็จรูปพร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ มน.-03 จำนวน 56 แห่ง

2. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-03 จำนวน 74 แห่ง

3. สร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 514 ม.

4. ทุบรื้อถนนและรางวี ค.ส.ล. พร้อมขนย้ายไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 4,207 ตร.ม.

6. สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 25 ม.

7. เชื่อมท่อระบายน้ำเข้ากับบ่อพักเดิม จำนวน 7 แห่ง

ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 21 ธันวาคม 2553 เวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบภายในวันที่ วันที่ 24 ธันวาคม 2553

ขอรับเอกสาร(ราคาชุดละ 5,600 บาท) ได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2553 โทร. 0 2212 8114, 0 2211 2981 ต่อ 7215

วันที่ 3 ธันวาคม 2553

ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงซอยงามดูพลี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงซอยงามดูพลี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

1. ทุบรื้อขอบบ่อพักเดิม เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. สำเร็จรูปพร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ มน.-03 จำนวน 56 แห่ง

2. ไสผิวทางแอสฟัลต์ เนื้อที่ประมาณ 5,499 ตร.ม.

3. สร้างผิวทางแอสฟัลต์หนา 0.05 ม. ตามแบบ มท.-04 พร้อม Tack Coat เนื้อที่ประมาณ 5,499 ตร.ม.

ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 21 ธันวาคม 2553 เวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบภายในวันที่ วันที่ 24 ธันวาคม 2553

ขอรับเอกสาร(ราคาชุดละ 3,600 บาท) ได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2553 โทร. 0 2212 8114, 0 2211 2981 ต่อ 7215

วันที่ 3 ธันวาคม 2553

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด จำนวน 16 รายการ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด จำนวน 16 รายการ

1. เข่งผิวไม้ไผ่เบอร์ 2 จำนวน 7,000 ใบ

2. ไม้กวาดขนาดน้ำหนัก 2 ก.ก./มัด ความยาวไม่น้อยกว่า 80 ซม. จำนวน 6,000 มัด

3. ด้ามไม้กวาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ความยาว 1.5 เมตร จำนวน 320 อัน

4. บุ้งกี๋ก้นสังกะสีอย่างดี จำนวน 300 อัน

5. ผงซักฟอก(มอก.78-2541) จำนวน 200 ก.ก.

6. ผ้าปิดจมูกกันฝุ่นละอองอย่างดี ขนาดมาตรฐาน(สีดำ) ชนิดซักได้สามารถนำกลับมาใช้ในครั้งต่อไปได้อีก จำนวน 100 ผืน

7. ถุงมือหนังกลับสำหรับใช้เก็บขนมูลฝอยเพื่อปกป้องมือป้องกันอันตรายจากการบาดเศษวัสดุทิ่มแทงและการเสียดสีหรือเสี่ยงกับการถูกเศษวัสดุบาดเฉือน จำนวน 210 คู่

8. ถุงมือผ้าฝ้ายอย่างดี ขนาดมาตรฐาน (สีดำ) สำหรับสวมใส่ในงานพัฒนา เช่น การถอนหญ้า ขนย้ายอิฐ หิน จำนวน 100 คู่

9. ถุงมืออย่างหนา(คละขนาด) ความยาว 12 นิ้ว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานเก็บขนวัสดุอุปกรณ์ที่มีน้ำขยะเพื่อปกป้องมือป้องกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมี จำนวน 175 คู่

10. ตะกาวไม้ไผ่ จำนวน 20 อัน

11. ปลอกรัดไม้กวาด จำนวน 100 อัน

12. รองเท้าบู้ทยางครึ่งน่อง เบอร์  11,11-1/2,12 จำนวน 80 คู่

13. เสื้อกันฝนสีส้มสะท้อนแสงเนื้อหนา ขนาดมาตรฐาน จำนวน 80 ตัว

14. ตาข่ายไนล่อนเส้นใหญ่(ตาถี่) ขนาด 4x6 เมตร จำนวน 4 ผืน

15. เกรียงโป๊วสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 60 อัน

16. พลั่วตักทรายพร้อมด้ามไม้ใช้ในงานพัฒนาเขต กรณีน้ำมันหกบนพื้นถนนหรือตักเศษดินเศษใบไม้ จำนวน 4 อัน

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2553 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 15 ธันวาคม 2553 เวลา 14.30 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 16 ธันวาคม 2553 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2553 โทร. 0 2211 8822 ต่อ 7227

วันที่ 2 ธันวาคม 2553

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคูน้ำข้างวัดดอน จากซอยแยกซอยเจริญกรุง 57 ถึงซอยแสงจันทร์และซอยดอนกุศล

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคูน้ำข้างวัดดอน จากซอยแยกซอยเจริญกรุง 57 ถึงซอยแสงจันทร์และซอยดอนกุศล

* ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 818,000.- บาท

ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 2 ธันวาคม 2553 เวลา 09.30 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 3 ธันวาคม 2553 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสาร(ราคาชุดละ 1,800 บาท) ได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 โทร. 0 2212 8114

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการเต็นท์ลูกเต๋า ขนาด 4 x 4 เมตร

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการเต็นท์ลูกเต๋า ขนาด 4 x 4 เมตร

- จำนวน 100 หลัง

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.30 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 โทร. 0 2212 8114

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 13

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 13

 

* ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 251,000.- บาท

ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.30 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสาร (ราคาชุดละ 750 บาท) ได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 โทร. 0 2212 8114

วันที่ 20 ตุลาคม 2553

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซอยสะพานคู่

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซอยสะพานคู่

 

* ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,740,500.- บาท

ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.30 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสาร (ราคาชุดละ 1,800 บาท) ได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 โทร. 0 2212 8114

วันที่ 20 ตุลาคม 2553

ประกาศสอบราคาซ่อมแซมอาคารศูนย์กีฬาเขตสาทร

ประกาศสอบราคาซ่อมแซมอาคารศูนย์กีฬาเขตสาทร

* ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 256,300.- บาท

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 28 ตุลาคม 2553 เวลา 09.30 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 29 ตุลาคม 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสาร (ราคาชุดละ 200 บาท) ได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2553 โทร. 0 2212 8114

วันที่ 19 ตุลาคม 2553

ประกาศประกวดราคาให้ใช้สถานที่ภายในบริเวณสำนักงานเขตสาทร เพื่อการถ่ายเอกสาร

ประกาศประกวดราคาให้ใช้สถานที่ภายในบริเวณสำนักงานเขตสาทร เพื่อการถ่ายเอกสารให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ มีกำหนดระยะเวลาการใช้สถานที่ 3 ปี

วันที่ 6 ตุลาคม 2553 เวลา 09.30 น. ถึง 10.30 น. ณ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 7 ตุลาคม 2553 เวลา 13.00 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 8 ตุลาคม 2553 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2553 โทร. 0 2212 9161 , 0 2212 8112 ต่อ 7205-9

วันที่ 22 กันยายน 2553

ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 24 กันยายน 2553 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 27 กันยายน 2553 เวลา 10.00 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 28 กันยายน 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 24 กันยายน 2553 โทร. 0 2212 9161 , 0 2212 8112 ต่อ 7205-9

วันที่ 14 กันยายน 2553

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงานเขตสาทร

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงานเขตสาทร

- จำนวน 100 เครื่อง

- ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 13 กันยายน 2553 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 15 กันยายน 2553 เวลา 10.30 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 16 กันยายน 2553 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 13 กันยายน 2553 โทร. 0 2212 9161 , 0 2211 0889 ต่อ 7205-9

วันที่ 3 กันยายน 2553

ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน จำนวน 57 รายการ

ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน จำนวน 57 รายการ

>>ดูรายละเอียดรายการ

ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2553 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 9 กันยายน 2553

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 10 กันยายน 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร  ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2553 โทร. 0 2211 9482

วันที่ 1 กันยายน 2553

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 42 รายการ

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 42 รายการ

>>ดูรายละเอียดรายการ

ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2553 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 6  กันยายน 2553

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 7 กันยายน 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร  ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2553 โทร. 0 2212 8776

วันที่ 27 สิงหาคม 2553

ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัด จำนวน 82 รายการ

ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัด จำนวน 82 รายการ

>>ดูรายละเอียดรายการ

ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2553 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 3 กันยายน 2553

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 6 กันยายน 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร  ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2553 โทร. 0 2211 9482

วันที่ 26 สิงหาคม 2553

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตสาทร จำนวน 1 อาคาร รวมพื้นที่ทั้งหมด 12,888.50 ตารางเมตร

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตสาทร จำนวน 1 อาคาร รวมพื้นที่ทั้งหมด 12,888.50 ตารางเมตร

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 6 กันยายน 2553 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 7 กันยายน 2553 เวลา 10.00 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 8 กันยายน 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 6 กันยายน 2553 โทร. 0 2212 8112 ต่อ 7205-7209

วันที่ 26 สิงหาคม 2553

ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 1 กันยายน 2553

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 2 กันยายน 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 โทร. 0 2212 8116 ต่อ 7230

วันที่ 19 สิงหาคม 2553

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร "BEST" และวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ รวม 16 รายการ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร "BEST" และวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ รวม 16 รายการ

>>ดูรายละเอียดรายการ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 31 สิงหาคม 2553 เวลา 10.30 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 1 กันยายน 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2553 โทร. 0 2212 8114

วันที่ 18 สิงหาคม 2553

ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตและบ่อบำบัดน้ำเสีย

ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตและบ่อบำบัดน้ำเสีย

 

* ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,257,838.- บาท

ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 30 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 31 สิงหาคม 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2553 โทร. 0 2212 8114

วันที่ 16 สิงหาคม 2553

ประกาศสอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกต้นไม้ ตามรายการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่ 3)

ประกาศสอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกต้นไม้ ตามรายการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่ 3)

1. ต้นโมกพวง ความสูงไม่ต่ำกว่า 1 เมตร จำนวน 600 ต้น

2. ต้นเฟื่องฟ้าพันธุ์สุมาลี ขนาดกระถาง 12 นิ้ว จำนวน 5,954 กระถาง

3. กระถางคอนกรีตหินขัด ขนาด 30ซม.x30ซม.x100ซม. ตามแบบที่กำหนด จำนวน 200 กระถาง

4.กระถางไฟเบอร์กลาสพร้อมกระเช้าแขวน พ่นสีกันสนิม ขนาด 40ซม.x40ซม.x100ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. พร้อมกระเช้าแขวนพ่นกันสนิม ตามแบบที่กำหนด จำนวน 50 กระถาง

5. ขอบคันหิน ขนาด 20ซม.x50ซม.x10ซม. จำนวน 5,892 ท่อน

6. ดินผสม ขนาดบรรจุถุงละ 35 กก. จำนวน 1,500 ถุง

7. หน้าดิน จำนวน 230 ลบ.ม.

8. ปูนซีเมนต์ ขนาดบรรจุถุงละ 50 กก. จำนวน 17 ถุง

9. ทรายหยาบ จำนวน 4 ลบ.ม.

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 18 สิงหาคม 2553 เวลา 14.00 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 19 สิงหาคม 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 17 สิงหาคม  2553 โทร. 0 2211 8822 ต่อ 7227

วันที่ 6  สิงหาคม 2553

ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตสาทร จำนวน 47 ซอย

ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตสาทร จำนวน 47 ซอย

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 3 สิงหาคม 2553

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 4 สิงหาคม 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม  2553 โทร. 0 2212 8114 , 0 2211 2981 ต่อ 7215

วันที่ 21 กรกฎาคม 2553

ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 29 กรกฎาคม 2553

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 30 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม  2553 โทร. 0 2212 8116 ต่อ 7230

วันที่ 19 กรกฎาคม 2553

ประกาศสอบราคาจ้างเหมานำนักเรียนไปทัศนศึกษา กิจกรรมห้องเรียนในโลกกว้าง (โรงเรียนวัดดอน)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมานำนักเรียนไปทัศนศึกษา กิจกรรมห้องเรียนในโลกกว้าง (โรงเรียนวัดดอน)

- นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 634 และ ผู้ควบคุม จำนวน 38 คน รวม 672 คน

- ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์ดุสิต และพระที่นั่งวิมานเมฆ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

- รถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 16 คัน

- ค่าอาหารกลางวัน

- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 2 มื้อ

- และค่าบัตรผ่านประตู

- วันที่ 4 สิงหาคม 2553

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 และเวลา 08.00 น. - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 30 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป โทร. 0 2212 8776

วันที่ 16 กรกฎาคม 2553

ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 74 รายการ (โรงเรียนวัดดอน)

ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 74 รายการ (โรงเรียนวัดดอน)

 

>>ดูรายละเอียดรายการ

 

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2553 และเวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 13 กรกฎาคม 2553

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 14 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2553 โทร. 0 2212 8776

วันที่ 5 กรกฎาคม 2553

ประกาศสอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกต้นไม้ ตามรายการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 9 รายการ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกต้นไม้ ตามรายการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 9 รายการ

1. ต้นโมกพวง ความสูงไม่ต่ำกว่า 1 เมตร จำนวน 600 ต้น

2. ต้นเฟื่องฟ้าพันธุ์สุมาลี ขนาดกระถาง 12 นิ้ว จำนวน 5,954 กระถาง

3. กระถางคอนกรีตหินขัด ขนาด 30ซม.x30ซม.x100ซม. จำนวน 200 กระถาง

4.กระถางไฟเบอร์กลาสพร้อมกระเช้าแขวน พ่นสีกันสนิม ขนาด 40ซม.x40ซม.x100ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. จำนวน 50 กระถาง

5. ขอบคันหิน ขนาด 20ซม.x50ซม.x10ซม. จำนวน 5,892 ท่อน

6. ดินผสม ขนาดบรรจุถุงละ 35 กก. จำนวน 1,500 ถุง

7. หน้าดิน จำนวน 230 ลบ.ม.

8. ปูนซีเมนต์ ขนาดบรรจุถุงละ 50 กก. จำนวน 17 ถุง

9. ทรายหยาบ จำนวน 4 ลบ.ม.

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 13 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.00 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 14 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม  2553 โทร. 0 2211 8822 ต่อ 7227

วันที่ 1  กรกฎาคม 2553

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเย็บชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดพละ

(โรงเรียนวัดยานนาวา)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเย็บชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดพละ ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 402 ชุด

(โรงเรียนวัดยานนาวา)

1.ชุดลูกเสือสามัญ จำนวน 36 ชุด

2.ชุดยุวกาชาด จำนวน 24 ชุด

3.ชุดพละ จำนวน 342 ชุด

ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2553 ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 30 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2553 โทร. 0 2211 9482

วันที่ 21 มิถุนายน 2553

ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัด จำนวน 29 รายการ (โรงเรียนวัดดอน)

ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัด จำนวน 29 รายการ (โรงเรียนวัดดอน)

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2553 และเวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 25 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2553 โทร. 0 2212 8776

วันที่ 15 มิถุนายน 2553

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเย็บชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล (โรงเรียนวัดดอน)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเย็บชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล (โรงเรียนวัดดอน)

1.ชุดลูกเสือสามัญ จำนวน 141 ชุด

2.ชุดลูกเสือสำรอง จำนวน 114 ชุด

3.ชุดเตรียมยุวกาชาด จำนวน 61 ชุด

4.ชุดยุวกาชาด จำนวน 183 ชุด

5.ชุดนอนอนุบาล จำนวน 135 ชุด

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2553 ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 22 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 23 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2553 โทร. 0 2212 8776

วันที่ 11 มิถุนายน 2553

ประกาศสอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 32 รายการ

 

 

ประกาศสอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 32 รายการ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 1 มิถุนายน 2553 เวลา 10.30 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 1 มิถุนายน 2553 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 โทร. 0 2211 8822 ต่อ 7227

วันที่ 25 พฤษภาคม 2553

ประกาศสอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกต้นไม้ จำนวน 9 รายการ ตามรายการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ประกาศสอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกต้นไม้ จำนวน 9 รายการ ตามรายการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

1. ต้นโมกพวง ความสูงไม่ต่ำกว่า 1 เมตร จำนวน 600 ต้น

2. ต้นเฟื่องฟ้าพันธุ์สุมาลี ขนาดกระถาง 12 นิ้ว จำนวน 5,954 กระถาง

3. กระถางคอนกรีตหินขัด ขนาด 30ซม.x30ซม.x100ซม. จำนวน 200 กระถาง

4.กระถางไฟเบอร์กลาสพร้อมกระเช้าแขวน พ่นสีกันสนิม ขนาด 40ซม.x40ซม.x100ซม. จำนวน 50 กระถาง

5. ขอบคันหิน ขนาด 20ซม.x50ซม.x10ซม. จำนวน 5,892 ท่อน

6. ดินผสม ขนาดบรรจุถุงละ 35 กก. จำนวน 1,500 ถุง

7. หน้าดิน จำนวน 230 ลบ.ม.

8. ปูนซีเมนต์ ขนาดบรรจุถุงละ 50 กก. จำนวน 17 ถุง

9. ทรายหยาบ จำนวน 4 ลบ.ม.

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2553 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 7 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 8 มิถุนายน 2553 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2553 โทร. 0 2211 8822 ต่อ 7227

วันที่ 25 พฤษภาคม 2553

ประกาศสอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกต้นไม้ จำนวน 9 รายการ ตามรายการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

 

* ขยายเวลายื่นซองตามประกาศถัดไป

ประกาศสอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกต้นไม้ จำนวน 9 รายการ ตามรายการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

1. ต้นโมกพวง ความสูงไม่ต่ำกว่า 1 เมตร จำนวน 600 ต้น

2. ต้นเฟื่องฟ้าพันธุ์สุมาลี ขนาดกระถาง 12 นิ้ว จำนวน 5,954 กระถาง

3. กระถางคอนกรีตหินขัด ขนาด 30ซม.x30ซม.x100ซม. จำนวน 200 กระถาง

4.กระถางไฟเบอร์กลาสพร้อมกระเช้าแขวน พ่นสีกันสนิม ขนาด 40ซม.x40ซม.x100ซม. จำนวน 50 กระถาง

5. ขอบคันหิน ขนาด 20ซม.x50ซม.x10ซม. จำนวน 5,892 ท่อน

6. ดินผสม ขนาดบรรจุถุงละ 35 กก. จำนวน 1,500 ถุง

7. หน้าดิน จำนวน 230 ลบ.ม.

8. ปูนซีเมนต์ ขนาดบรรจุถุงละ 50 กก. จำนวน 17 ถุง

9. ทรายหยาบ จำนวน 4 ลบ.ม.

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 25 พฤษภาคม 2553 เวลา 14.00 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 โทร. 0 2211 8822 ต่อ 7227

วันที่ 10 พฤษภาคม 2553

ประกาศประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (โรงเรียนวัดยานนาวา)

ประกาศประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (โรงเรียนวัดยานนาวา)

- นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 402 คน

- คุ้มครองตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2554

ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2553ไป ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 โทร. 0 2211 9482

วันที่ 6 พฤษภาคม 2553

ประกาศประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (โรงเรียนวัดดอน)

ประกาศประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (โรงเรียนวัดดอน)

- นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 634 คน

- คุ้มครองตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2554

ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2553ไป ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดดอน เขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 โทร. 0 2212 8776

วันที่ 6 พฤษภาคม 2553

ประกาศสอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 32 รายการ

 

* ขยายเวลายื่นซองตามประกาศล่าสุด

ประกาศสอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 32 รายการ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 18 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.30 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 19 พฤษภาคม 2553 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 โทร. 0 2211 8822 ต่อ 7227

วันที่ 6 พฤษภาคม 2553

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสาทรปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสาทรปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป (ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2553 ณ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย)

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 7 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 โทร. 0 2211 0881 ต่อ 7239 , 7240

วันที่ 28 เมษายน 2553

ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเชื้อเพลิงจากซอยศรีรุ้งถึงสี่แยกบริษัทชิงนำชัย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเชื้อเพลิงจากซอยศรีรุ้งถึงสี่แยกบริษัทชิงนำชัย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

1.ทุบรื้อทางเท้าเดิม พร้อมขนย้ายไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 1,450 ตร.ม.

2.สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. ตามแบบ มท.-13(แบบที่9) เนื้อที่ประมาณ 1,450 ตร.ม.

3.สร้างคอกต้นไม้ ขนาด 1.20x1.20 ม. ตามแบบ มท.-11 (แบบ) จำนวน 17 แห่ง

4.ซ่อมขอบบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝาเรียบ ตามแบบ มน.-03 จำนวน 21 แห่ง

5.รื้อคันหิน ค.ส.ล. พร้อมขนย้ายไปทิ้ง ยาวประมาณ 270 ม.

6.สร้างคันหิน ค.ส.ล. ตามแบบ มท.-05 หนา 0.20 ม. ยามประมาณ 240 ม.

ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 9 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบภายในวันที่ วันที่ 20 เมษายน 2553

ขอรับเอกสาร (ราคาชุดละ 2,700 บาท) ได้ที่ฝ่าย สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 และที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2552 โทร. 0 2212 8114 หรือ 0 2211 2981 ต่อ 7215

วันที่ 31 มีนาคม 2553

ประกาศสอบราคาซื้อตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 3.0 x 9.6 x 2.4 เมตร

ประกาศสอบราคาซื้อตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 3.0 x 9.6 x 2.4 เมตร

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 26 มีนาคม 2553 เวลา 14.00 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 29 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2553 โทร. 0 2211 0889 ต่อ 7233

วันที่ 16 มีนาคม 2553

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ

1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (บรรจุ50ก.ก./ถุง)มอก.15-2530 จำนวน 100 ถุง

2. ลวดดำผูกเหล็กเบอร์ 18 จำนวน 60 ก.ก.

3. ตะปู ขนาด 2"(ลังละ 18 ก.ก.)มอก.113-2526 จำนวน 2 ลัง

4. ตะปู ขนาด 2 1/2"(ลังละ 18 ก.ก.)มอก.113-2526 จำนวน 2 ลัง

5. ตะปู ขนาด 3"(ลังละ 18 ก.ก.)มอก.113-2526 จำนวน 2 ลัง

6. เหล็กฉาก ขนาด 1.5"x1.5" หนา 3.2 ม.ม.ยาว 6 ม. จำนวน 60 เส้น

7. เหล็กฉาก ขนาด 2"x2" หนา 3.2 ม.ม.ยาว 6 ม. จำนวน 60 เส้น

8. เหล็กฉาก ขนาด 2.5"x2.5" หนา 3.2 ม.ม.ยาว 6 ม. จำนวน 60 เส้น

9. เหล็กเส้นกลม ขนาด 6 ม.ม. ยาว 10 ม. มอก.20-2527 จำนวน 70 เส้น

10. เหล็กเส้นกลม ขนาด 9 ม.ม. ยาว 10 ม. มอก.20-2527 จำนวน 70 เส้น

11. สีน้ำพลาสติกสีขาว(ชนิดทาภายนอก)ขนาด 18.925 ลิตร มอก.272-2541 จำนวน 5 ถัง

12. ทินเนอร์ ขนาด 18 ลิตร มอก.496-2526 จำนวน 5 ถัง

13. สีทาถนน ชนิดสะท้อนแสง สีแดง ขนาด 3.785 ลิตร จำนวน 20 กระป๋อง

14. สีทาถนน ชนิดสะท้อนแสง สีขาว ขนาด 3.785 ลิตร จำนวน 20 กระป๋อง

15. สีทาถนน ชนิดสะท้อนแสง สีเหลือง ขนาด 3.785 ลิตร จำนวน 20 กระป๋อง

16. ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.5"x3x"3 ม. จำนวน 70 ท่อน

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 23 มีนาคม 2553

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 24 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2553 โทร. 0 2212 8114

วันที่ 11 มีนาคม 2553

ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 30 วัน

ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 30 วัน

ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 22 มีนาคม 2553

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 23 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2553 โทร. 0 2212 8116 ต่อ 7230

วันที่ 11 มีนาคม 2553

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด จำนวน 14 รายการ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด จำนวน 14 รายการ

1. เข่งผิวไม้ไผ่เบอร์ 2 จำนวน 6,500 ใบ

2. ไม้กวาดขนาดน้ำหนัก 2 ก.ก./มัด ความยาวไม่น้อยกว่า 80 ซม. จำนวน 6,000 มัด

3. ด้ามไม้กวาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ความยาว 1.5 เมตร จำนวน 200 อัน

4. บุ้งกี๋ก้นสังกะสีอย่างดี จำนวน 250 อัน

5. ผงซักฟอก จำนวน 100 ก.ก.

6. โซดาไฟ จำนวน 100 ก.ก.

7. ถุงมือผ้าฝ้ายอย่างดีขนาดมาตรฐาน (สีดำ) จำนวน 100 คู่

8. ผ้าปิดจมูกกันฝุ่นละอองอย่างดี ขนาดมาตรฐาน(สีดำ) ชนิดซักได้ สามารถกลับมาใช้ในครั้งต่อไปได้อีก จำนวน 90 ผืน

9. รองเท้าบู้ทยางครึ่งน่อง เบอร์  11,11-1/2,12 จำนวน 60 คู่

10. เสื้อกันฝนสีส้มสะท้อนแสงเนื้อหนา ขนาดมาตรฐาน จำนวน 60 ตัว

11. เกรียงโป๊วสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 80 อัน

12. ปลอกรัดไม้กวาด จำนวน 100 อัน

13. มีดอีโต้หัวตัดความหนาขนาดกลาง ความยาว 48 ซ.ม. จำนวน 18 ด้าม

14. คราดเหล็ก 2 เขี้ยว(เขี้ยวแบน) หนา 1 ม.ม. กว้าง 1.5 นิ้ว พร้อมด้ามยาว 1.5 เมตร

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 14.30 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 โทร. 0 2211 8822 ต่อ 7227

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศสอบราคาจัดซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง

ประกาศสอบราคาจัดซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน 460 ตัว

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 14.30 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 โทร. 0 2211 8822 ต่อ 7227

วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2553

ประกาศสอบราคาจ้างล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตสาทร จำนวน 35 ซอย

ประกาศสอบราคาจ้างล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตสาทร จำนวน 35 ซอย

 

ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2553 เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 25 มกราคม 2553 เวลา 09.30 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 26 มกราคม 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2553 โทร. 0 2212 8114 , 02 211 2981 ต่อ 7215

 

* ราคาชุดละ 1,800 บาท

วันที่ 12 มกราคม  2552

ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงซอยเจริญกรุง 65 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงซอยเจริญกรุง 65 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

1. สร้างคันหินรางตื้นหล่อในที่ หน้า 0.2 ม. ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 485 ม.

2. สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 30303.5 ซ.ม. ตามแบบ มท.-12 (แบบที่ 1)

3. สร้างท่อระบายน้ำในทางเท้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6 ม. ตามแบบ มน.-02 ยาวประมาณ 513 ม.

4. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-02 พร้อม ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-03 จำนวน 53 แห่ง

5. สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,838 ตร.ม.

6. สร้างตะแกรงช่องรับน้ำหน้าคันหิน แบบ B ตามแบบ มท.-07 จำนวน 53 แห่ง

7. เชื่อมท่อระบายน้ำเข้ากับบ่อพักเดิม จำนวน 11 แห่ง

ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 มกราคม 2553 เวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบภายในวันที่ วันที่ 13 มกราคม 2553

ขอรับเอกสาร (ราคาชุดละ 5,600 บาท) ได้ที่ฝ่าย สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 และที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 โทร. 0 2212 8114 หรือ 0 2211 2981 ต่อ 7215

วันที่ 28 ธันวาคม 2552

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนวัดดอน

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนวัดดอน

* ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 617,900.- บาท

ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 23 ธันวาคม 2552 เวลา 09.30 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 24 ธันวาคม 2552 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2552 โทร. 0 2212 8114

 

* ราคาชุดละ 1,000 บาท

วันที่ 11 ธันวาคม  2552

ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงซอยสุวรรณสวัสดิ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงซอยสุวรรณสวัสดิ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

1. ทุบรื้อรางวี ค.ส.ล. ยาวประมาณ 1076 ม.

2. สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 1076 ม.

3. ทุบรื้อขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.สำเร็จรูป ตามแบบ สท.(ย) 22/2551 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 11 แห่ง

4. ไสผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม พร้อมเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 ม. ตามแบบ มท.-04 พร้อม Tack Coat เนื้อที่ประมาณ 2152 ตร.ม.

ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 16 ธันวาคม 2552 เวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบภายในวันที่ วันที่ 21 ธันวาคม 2552

ขอรับเอกสาร (ราคาชุดละ 2,700 บาท) ได้ที่ฝ่าย สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 และที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2552 โทร. 0 2212 8114 หรือ 0 2211 2981 ต่อ 7215

วันที่ 3 ธันวาคม 2552

ประกาศสอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกต้นไม้ จำนวน 22 รายการ ตามรายการค่าใช้จ่ายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและดูแลสวนสาธารณะ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกต้นไม้ จำนวน 22 รายการ ตามรายการค่าใช้จ่ายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและดูแลสวนสาธารณะ

1.ต้นชาฮกเกี้ยน ขนาดถุง 4 นิ้ว ความสูงไม่ต่ำกว่า 15 ซม. จำนวน 64,850 ถุง

2.ต้นโมกพวง ความสูงไม่ต่ำกว่า 1 เมตร จำนวน 400 ต้น

3.ต้นไทรเกาหลี ขนาดกระถาง 16 นิ้ว ความสูงไม่ต่ำกว่า 2 เมตร ตัดแต่งทรงรูปแท่ง จำนวน 10 กรถาง

4. ต้นคริสติน่า ขนาดถุง 6 นิ้ว จำนวน 1,000 ถุง

5. ต้นไทรทอง ขนาดถุง 4 นิ้ว ความสูงไม่ต่ำกว่า 15 ซม. จำนวน 2,500 ถุง

6.ต้นหนวดปลาหมึกแคระ ขนาดถุง 6 นิ้ว จำนวน 4,113 ถุง

7.ต้นไทรอังกฤษ ขนาดกระถาง 12 นิ้ว ความสูงไม่ต่ำกว่า 1 ม. จำนวน 100 กระถาง

8.ต้นหูกระจง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความสูงไม่ต่ำกว่า 2.5 เมตร จำนวน 50 ต้น

9.ต้นปีบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความสูงไม่ต่ำกว่า 2.5 เมตร จำนวน 125 ต้น

10.ต้นราชพฤกษ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความสูงไม่ต่ำกว่า 2.5 เมตร จำนวน 150 ต้น

11.ต้นตะแบก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความสูงไม่ต่ำกว่า 2.5 เมตร จำนวน 100 ต้น

12.ต้นมะฮอกกานี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความสูงไม่ต่ำกว่า 2.5 เมตร จำนวน 50 ต้น

13.ต้นประดู่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความสูงไม่ต่ำกว่า 2.5 เมตร จำนวน 100 ต้น

14.ต้นพญาสัตบรรณ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความสูงไม่ต่ำกว่า 2.5 เมตร จำนวน 150 ต้น

15.ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดละเอียด ขนาดบรรจุถุงละ 50 กก. จำนวน 30 ถุง

16.หญ้านวลน้อย จำนวน 100 ตารางเมตร

17.หน้าดิน จำนวน 60 ลบ.ม.

18. ขอบคันหิน ขนาด 20x10x50 ซม. จำนวน 544 ท่อน

19.ทรายหยาบ จำนวน 2 ลบ.ม.

20.ปูนซีเมนต์ บรรจุถุงละ 50 กก. จำนวน 7 ถุง

21.ดินผสม ขนาดบรรจุถุงละ 35 กก. จำนวน 1,545 ถุง

22.ไม้หลักปักพยุง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความยาว 3 เมตร จำนวน 2,205 ท่อน

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 1 ธันวาคม 2552 เวลา 10.30 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 1 ธันวาคม 2552 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 โทร. 0 2211 8822 ต่อ 7227

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำสวนแนวตั้งบริเวณศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำสวนแนวตั้งบริเวณศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางในพื้นที่เขตสาทร จำนวน 2 รูปแบบ รวม 4 จุด

* รูปแบบที่ 3

   - ถนนนางลิ้นจี่ จำนวน 2 จุด

   - ถนนจันทน์ จำนวน 1 จุด

* รูปแบบที่ 4

   - ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ฝั่งซอยคี่

     จำนวน 1 จุด

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2552 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 2 ธันวาคม 2552 เวลา 14.30 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 3 ธันวาคม 2552 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2552 โทร. 0 2211 8822 ต่อ 7227

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซอยสาทร 11 แยก 3 (พิชัย 1)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซอยสาทร 11 แยก 3 (พิชัย 1)

 

* ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,480,874.- บาท

ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.30 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 โทร. 0 2212 8114

 

* ราคาชุดละ 1,800 บาท

วันที่ 27 ตุลาคม 2552

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซอยสวนพลู 5 ตอนปลาย

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซอยสวนพลู 5 ตอนปลาย

 

* ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 266,500.- บาท

ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.30 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 โทร. 0 2212 8114

 

* ราคาชุดละ 750 บาท

วันที่ 27 ตุลาคม 2552

ประกาศสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ตามโครงการคนงานปลอดภัยใส่ใจอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จำนวน 4 รายการ

ประกาศสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ตามโครงการคนงานปลอดภัยใส่ใจอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จำนวน 4 รายการ

1.ถุงมือผ้ามียางกันลื่น จำนวน 447 คู่

2.ถุงมือยาง จำนวน 447 คู่

3.หน้ากากอ่อนป้องกันฝุ่น/กลิ่น จำนวน 447 ชิ้น

4.แว่นครอบตา จำนวน 58 ชิ้น

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.30 น.

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 โทร. 0 2211 8822 ต่อ 7227

วันที่ 22 ตุลาคม 2552

ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) จำนวน 100 วัน

ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) จำนวน 100 วัน

ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสาทร

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 12 ตุลาคม 2552

*กำหนดเปิดซอง วันที่ 13 ตุลาคม 2552 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสาทร  ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2552 โทร. 0 2212 8116 ต่อ 7230

วันที่ 1 ตุลาคม 2552

 

************** GO TOP / HOME **************

   Sathon District Office Tel. 0-2212-8112 Fax  0-2212-9161 //  surakant@bangkok.go.th