ผู้สนใจแบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน 2 สามารถติดต่อขอรับแบบบ้านได้ที่ ฝ่ายโยธาของสำนักงานเขต ใน กทม. ทั้ง 50 เขต