สามารถเข้าใช้งาน ระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ได้ที่
 
http://203.155.220.173/elder/Logon.asp  คลิกที่นี่
 
 
 
ประกาศ

สำนักงานเขตใด มีความประสงค์จะใช้ ระบบเบี้ยยังชีพกรุงเทพมหานคร
ผ่านเครื่องออนไลน์ กทม. (MIS / ออนไลน์ 50 เขต)
หรือ หากพบปัญหา ระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ล่าช้า
โปรดแจ้ง คุณนฤมล กลุ่มงานสารสนเทศ กองนโยบายและแผนงาน สำนักพัฒนาสังคม
โทร. 0-2245-6048 ภายใน 3907

ผู้ดูแลระบบฯ ขอทราบข้อมูลการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของสำนักงานเขต
เพื่อใช้ในการจัดทำเมนูโอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุผ่านธนาคารกรุงไทย โดยขอให้แจ้งข้อมูล
การตั้งฎีกาฯ ว่ามีจำนวนกี่ฎีกา อะไรบ้าง โดยส่งอีเมลล์ไปยัง
คุณนฤมล pui_thailand@hotmail.com (โปรดระบุชื่อสำนักงานเขต) หรือ โทร 3907, 0-2245-6048