รายชื่อโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต  กรุงเทพมหานคร
ลำดับที่ สำนักงานเขต / โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์
  สำนักงานเขตพระนคร กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.วัดมกุฏกษัตริยาราม 0-2281-2570 1
2 ร.ร.วัดตรีทศเทพ 0-2282-7851 2
3 ร.ร.วัดพระเชตุพน 0-2222-0830 3
4 ร.ร.วัดใหม่อมตรส 0-2281-7670 4
5 ร.ร.วัดมหรรณพ์ 0-2224-1165 5
6 ร.ร.ราชบพิธ 0-2222-0867 6
7 ร.ร.วัดอินทรวิหาร 0-2281-9875 7
8 ร.ร.วัดสุทัศน์ 0-2221-4331 8
9 ร.ร.วัดราชนัดดา 0-2221-0903 9
10 ร.ร.วัดราชบูรณะ 0-2221-9844 10
11 ร.ร.วัดมหาธาตุ 0-2222-2869 11
  สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.วัดดิสานุการาม 0-2223-5069 12
2 ร.ร.วัดพระพิเรนทร์ 0-2222-3874 13
3 ร.ร.วัดคณิกาผล 0-2226-3698 14
4 ร.ร.วัดสิตาราม 0-2281-0085 15
  สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.วัดสัมพันธวงศ์ 0-2222-6084 16
2 ร.ร.วัดจักรวรรดิ 0-2221-8723 17
3 ร.ร.วัดปทุมคงคา 0-2233-3216 18
  สำนักงานเขตบางรัก กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.วัดหัวลำโพง 0-2233-3730 19
2 ร.ร.วัดสวนพลู 0-2234-4471 20
3 ร.ร.วัดมหาพฤฒาราม 0-2236-4560 21
4 ร.ร.วัดม่วงแค 0-2234-1497 22
5 ร.ร.วัดแก้วแจ่มฟ้า 0-2236-3654 23
  สำนักงานเขตปทุมวัน กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.วัดบรมนิวาส 0-2214-4521 24
2 ร.ร.วัดสระบัว 0-2214-4334 25
3 ร.ร.วัดชัยมงคล 0-2214-0210 26
4 5ร.ร.วัดปทุมวนาราม  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ- 0-2251-2995 27
  พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  
5 ร.ร.วัดดวงแข 0-2214-3511 28
6 ร.ร.สวนลุมพินี 0-2252-6957 29
7 ร.ร.ปทุมวัน 0-2214-4407 30
8 ร.ร.ปลูกจิต 0-2252-8831 31
  สำนักงานเขตยานนาวา กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.วัดดอกไม้ 0-2294-0796 32
2 ร.ร.วัดช่องลม 0-2285-3466 33
3 ร.ร.วัดช่องนนทรี 0-2284-2134 34
4 ร.ร.วัดปริวาศ 0-2942-5159 35
5 ร.ร.วัดคลองภูมิ 0-2294-1985 36
6 ร.ร.วัดคลองใหม่ 0-2294-3246 37
  สำนักงานเขตดุสิต กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.สุโขทัย 0-2241-3673 38
2 ร.ร.เบญจมบพิตร 0-2281-0158 39
3 ร.ร.วัดสมณานัมบริหาร 0-2282-2703 40
4 ร.ร.วัดเทวราชกุญชร 0-2281-7938 41
5 3ร.ร.วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม 0-2241-0437 42
6 ร.ร.วัดราชผาติการาม 0-2241-0495 43
7 ร.ร.วัดประชาระบือธรรม 0-2241-0268 44
8 ร.ร.วัดธรรมาภิรตาราม 0-2587-0827 45
9 ร.ร.วัดจันทรสโมสร 0-2241-2655 46
  สำนักงานเขตพญาไท กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.วัดไผ่ตัน 0-2278-1542 47
  สำนักงานเขตห้วยขวาง กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 0-2277-3353 48
2 ร.ร.พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 0-2319-3744 49
3 2ร.ร.วัดใหม่ช่องลม 0-2314-4311 50
  สำนักงานเขตพระโขนง กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 0-2730-0049 51
2 ร.ร.วัดธรรมมงคล  (หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์) 0-2741-7684 52
3 ร.ร.พูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์) 0-2744-8840 53
4 ร.ร.บางจาก  (นาคเผื่อนอุปถัมภ์) 0-2741-6310 54
  สำนักงานเขตบางกะปิ กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.วัดศรีบุญเรือง 0-2377-6929 55
2 ร.ร.บ้านบางกะปิ 0-2733-7069 56
3 ร.ร.สุเหร่าหัวหมากน้อย 0-2374-4170 57
4 ร.ร.สุเหร่าคลองจั่น 0-2374-6558 58
5 ร.ร.คลองกะจะ  (พงษ์สมบัติบำรุง) 0-2300-4695 59
6 ร.ร.วัดบึงทองหลาง 0-2138-8862 60
7 ร.ร.ไขศรีปราโมชอนุสรณ์ 0-2377-6514 61
8 ร.ร.ลำสาลี (ราษฎร์บำรุง) 0-2379-4724 62
9 ร.ร.สุเหร่าวังใหญ่ 0-2368-3909 63
10 ร.ร.วัดเทพลีลา 0-2318-0675 64
11 ร.ร.มัธยมบ้านบางกะปิ 0-2377-3707 65
  สำนักงานเขตบางเขน กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.วัดไตรรัตนาราม  (ชื่นชูใจราษฎร์อุทิศ) 0-2552-2079 66
2 ร.ร.บ้านบัวมล  (เจริญราษฎร์อุทิศ) 0-2519-8825 67
3 ร.ร.ไทยนิยมสงเคราะห์ 0-2521-0427 68
4 ร.ร.ประชาภิบาล 0-2521-0424 69
5 ร.ร.บ้านคลองบัว  (เอี่ยมแสงโรจน์) 0-2519-9104 70
  สำนักงานเขตมีนบุรี กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.วัดแสนสุข 0-2540-7241 71
2 ร.ร.ศาลาคู้ 0-2186-0510 72
3 ร.ร.คลองสาม 0-2543-8111 73
4 ร.ร.วัดบำเพ็ญเหนือ 0-2517-0906 74
5 ร.ร.สุเหร่าบางชัน 0-2517-2157 75
6 ร.ร.วัดทองสัมฤทธิ์ 0-2175-4100 76
7 ร.ร.คลองสองต้นนุ่น 0-2543-8222 77
8 ร.ร.วังเล็กวิทยานุสรณ์ 0-2543-8452 78
9 ร.ร.บ้านเกาะ 0-2543-8333 79
10 ร.ร.วัดใหม่ลำนกแขวก 0-2172-5159 80
11 ร.ร.สุเหร่าทรายกองดิน 0-2543-8669 81
12 ร.ร.มีนบุรี 0-2540-7137 82
13 ร.ร.บึงขวาง  (มหาดไทยอุปถัมภ์) 0-2543-8400 83
  สำนักงานเขตลาดกระบัง กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.วัดลาดกระบัง  (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 0-2326-9653 84
2 ร.ร.วัดสังฆราชา 0-2326-9004 85
3 ร.ร.วัดพลมานีย์ 0-2326-9003 86
4 ร.ร.วัดปากบึง 0-2543-9844 87
5 ร.ร.ประสานสามัคคี  (บ้านทับยาว) 0-2739-5446 88
6 ร.ร.แดงเป้า (สิงสุขบูรณะ) 0-2737-9319 89
7 ร.ร.วัดสุทธาโภชน์ 0-2737-3088 90
8 ร.ร.วัดลานบุญ 0-2329-0283 91
9 ร.ร.สุเหร่าลำนายโส  (กุลางกูรอุปถัมภ์) 0-2918-4656 92
10 ร.ร.วัดราชโกษา 0-2704-1207 93
11 ร.ร.วัดบึงบัว 0-2360-5587 94
12 ร.ร.วัดทิพพาวาส 0-2326-1396 95
13 ร.ร.ตำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ) 0-2739-5411 96
14 ร.ร.ขุมทอง (เพชรทองคำอุปถัมภ์) 0-2739-5001 97
15 ร.ร.แสงหิรัญวิทยา 0-2364-8398 98
16 ร.ร.วัดบำรุงรื่น 0-2360-9283 99
17 ร.ร.วัดขุมทอง 0-2739-5399 100
18 ร.ร.วัดปลูกศรัทธา 0-2326-9005 101
19 ร.ร.เคหะชุมชนลาดกระบัง 0-2543-9568 102
20 ร.ร.ลำพะอง  (ราษฎร์จำเริญบำรุง) 0-2737-2206 103
  สำนักงานเขตหนองจอก กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.วัดหนองจอก  (ภักดีนรเศรษฐ) 0-2543-1160 104
2 ร.ร.วัดทรัพย์สโมสร 0-2186-0506 105
3 ร.ร.บ้านเจียรดับ 0-2543-1165 106
4 ร.ร.สุเหร่าหะยีมินา 0-2543-1161 107
5 ร.ร.สามแยกท่าไข่ 0-2543-1309 108
6 ร.ร.นีลราษฎร์อุปถัมภ์ 0-2988-2296 109
7 ร.ร.หนองจอกพิทยานุสรณ์ 0-2543-1166 110
8 ร.ร.หลวงแพ่ง (บำรุงรัฐกิจ) 0-2988-2295 111
9 ร.ร.วัดสามง่าม 0-2906-1013 112
10 ร.ร.วัดสีชมพู 0-2988-6099 113
11 ร.ร.ลำเจดีย์ 0-2988-6715 114
12 ร.ร.สุเหร่าคลองเก้า 0-2989-7377 115
13 ร.ร.สุเหร่าคลองสิบ 0-2988-6307 116
14 ร.ร.สุเหร่าคลองสิบเอ็ด 0-2988-6297 117
15 ร.ร.สุเหร่าสนามกลางลำ 0-2988-6754 118
16 ร.ร.วัดพระยาปลา 0-2563-1118 119
17 ร.ร.วัดแสนเกษม 0-2989-9575 120
18 ร.ร.วัดใหม่เจริญราษฎร์ 0-2989-9821 121
19 ร.ร.ลำบุหรี่พวง 0-2988-6354 122
20 ร.ร.สุเหร่าบ้านเกาะ 0-2989-9727 123
21 ร.ร.สุเหร่าใหม่ 0-2543-1493 124
22 ร.ร.สุเหร่าศาลาแดง 0-2543-1163 125
23 ร.ร.คลองสอง 0-2988-7952 126
24 ร.ร.วัดราฎษร์บำรุง 0-2988-7138 127
25 ร.ร.สุเหร่าลำแขก 0-2543-1931 128
26 ร.ร.คารีอุปถัมภ์ 0-2988-7225 129
27 ร.ร.วัดลำต้อยติ่ง 0-2988-7224 130
28 ร.ร.วัดใหม่กระทุ่มล้ม 0-2988-7137 131
29 ร.ร.ผลลีรุ่งเรือง 0-2543-5445 132
30 ร.ร.ศิริวังวิทยาคาร 0-2543-5162 133
31 ร.ร.สังฆประชานุสสรณ์ 0-2988-5967 134
32 ร.ร.วัดอู่ตะเภา 0-2956-5391 135
33 ร.ร.ลำผักชี 0-2988-5400 136
34 ร.ร.บ้านลำต้นกล้วย 0-2543-1202 137
35 ร.ร.สุเหร่านาตับ 0-2989-8480 138
36 ร.ร.สุเหร่าอีรั้ว 0-2988-0512 139
37 ร.ร.อิสลามลำไทร 0-2543-1558 140
  สำนักงานเขตธนบุรี กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.วัดใหม่ยายนุ้ย 0-2465-0424 141
2 ร.ร.วัดโพธินิมิตร 0-2466-3441 142
3 ร.ร.วัดเวฬุราชิณ 0-2466-0584 143
4 ร.ร.วัดบุคคโล 0-2468-0659 144
5 ร.ร.วัดราชวรินทร์ 0-2438-8660 145
6 ร.ร.วัดประยุรวงศ์ 0-2466-2654 146
7 ร.ร.วัดประดิษฐาราม 0-2466-3442 147
8 ร.ร.วัดดาวคนอง 0-2468-0654 148
9 ร.ร.วัดราชคฤห์ 0-2466-0859 149
10 ร.ร.วัดบางสะแกใน 0-2476-6280 150
11 ร.ร.วัดบางน้ำชน 0-2460-1303 151
12 ร.ร.วัดบางสะแกนอก 0-2465-0350 152
13 ร.ร.วัดขุนจันทร์ 0-2466-3075 153
14 ร.ร.วัดกัลยาณมิตร 0-2466-2655 154
15 ร.ร.กันตทาราราม 0-2466-0390 155
16 ร.ร.วัดใหญ่ศรีสุพรรณ 0-2465-8104 156
17 ร.ร.วัดกระจับพินิจ 0-2477-9158 157
  สำนักงานเขตคลองสาน กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.วัดทองเพลง 0-2438-2657 158
2 ร.ร.วัดทองธรรมชาติ 0-2437-9456 159
3 ร.ร.วัดสุวรรณ 0-2437-5585 160
4 ร.ร.วัดเศวตฉัตร 0-2437-2327 161
5 ร.ร.วัดพิชัยญาติ 0-2437-3768 162
6 ร.ร.วัดทองนพคุณ 0-2437-2040 163
7 ร.ร.วัดสุทธาราม 0-2438-8692 164
  สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.วัดใหม่พิเรนทร์ 0-2465-0585 165
2 ร.ร.วัดดีดวด 0-2711-2113 166
3 ร.ร.วัดนาคกลาง 0-2465-0583 167
4 ร.ร.วัดประดู่ฉิมพลี 0-2467-1972 168
5 ร.ร.วัดราชสิทธาราม 0-2891-1232 169
6 ร.ร.วัดท่าพระ 0-2467-0595 170
  สำนักงานเขตบางกอกน้อย กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.วัดสุวรรณาราม 0-2424-4087 171
2 ร.ร.วัดสุวรรณคีรี 0-2424-0416 172
3 ร.ณ.วัดวิเศษการ 0-2412-3193 173
4 ร.ร.วัดศรีสุดาราม 0-2424-0424 174
5 ร.ร.วัดบางขุนนนท์ 0-2424-5827 175
6 ร.ณ.วัดเจ้าอาม 0-2424-1377 176
7 ร.ร.วัดยางสุทธาราม 0-2412-2481 177
8 ร.ร.วัดมะลิ 0-2412-2481 178
9 ร.ร.วัดดงมูลเหล็ก 0-2411-3981 179
10 ร.ร.วัดอัมพวา 0-2411-0548 180
11 ร.ร.วัดบางเสาธง 0-2411-2256 181
12 ร.ร.วัดโพธิ์เรียง 0-2412-3036 182
13 ร.ร.วัดพระยาทำ 0-2411-1251 183
14 ร.ร.วัดปฐมบุตรอิศราราม 0-2424-0415 184
15 ร.ร.วัดดุสิตาราม 0-2424-0418 185
  สำนักงานเขตตลิ่งชัน กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.วัดมะกอก  (วิสุทธิวิทยาคาร) 0-2448-6188 186
2 ร.ร.ชุมทางตลิ่งชัน 0-2448-4912 187
3 ร.ร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ 0-2410-7805 188
4 ร.ร.ฉิมพลี 0-2448-4900 189
5 ร.ร.วัดตลิ่งชัน  (ปิ่นทองสัณฐาคาร) 0-2424-7044 190
6 ร.ร.วัดทอง  (อุดมศิลปวิทยาคาร) 0-2412-9791 191
7 ร.ร.วัดไก่เตี้ย  (สวัสดิ์ประชานุกูล) 0-2424-9516 192
8 ร.ร.วัดอินทราวาส 0-2418-4076 193
9 ร.ร.วัดเกาะ 0-2410-7806 194
10 ร.ร.วัดกระโจมทอง 0-2410-7938 195
11 ร.ร.วัดโพธิ์ (ราษฎร์ผดุงผล) 0-2448-6113 196
12 ร.ร.วัดพิกุล 0-2410-1638 197
13 ร.ร.วัดชัยพฤกษมาลา  (นนทสิริราษฎร์บำเพ็ญ) 0-2435-9511 198
14 ร.ร.วัดประสาท 0-2418-4149 199
15 ร.ร.วัดรัชฎาธิฐาน 0-2412-4020 200
16 ร.ร.วัดช่างเหล็ก 0-2424-7045 201
  สำนักงานเขตภาษีเจริญ กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.วัดนิมมานรดี 0-2413-1144 202
2 ร.ร.วัดจันทร์ประดิษฐาราม 0-2457-0543 203
3 ร.ร.วัดชัยฉิมพลี 0-2467-5573 204
4 ร.ร.วัดทองศาลางาม 0-2467-1516 205
5 ร.ร.วัดมะพร้าวเตี้ย 0-2410-1930 206
6 ร.ร.วัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) 0-2467-0514 207
7 ร.ร.วัดโคนอน 0-2467-5573 208
8 ร.ร.วัดโตนด 0-2467-3256 209
9 ร.ร.วัดกำแพง 0-2410-4510 210
10 ร.ร.บางจาก  (โกมลประเสริฐอุทิศ) 0-2457-3470 211
11 ร.ร.วัดวิจิตรการนิมิตร 0-2410-7739 212
12 4ร.ร.วัดประดู่บางจาก  (พ่วงอุทิศ) 0-2467-1976 213
13 ร.ร.วัดตะล่อม 0-2410-1805 214
  สำนักงานเขตหนองแขม กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.วัดอุดมรังสี 0-2421-0220 215
2 ร.ร.คลองบางแวก  (มนต์  จรัสสิงห์) 0-2421-3821 216
3 ร.ร.วัดหนองแขม  (สหราษฎร์บูรณะ) 0-2429-3714 217
4 ร.ร.วัดศรีนวลธรรมวิมล 0-2429-3655 218
5 ร.ร.ประชาบำรุง 0-2421-0168 219
6 ร.ร.บ้านขุนประเทศ 0-2421-0075 220
  สำนักงานเขตบางขุนเทียน กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.แก้วขำทับอุปถัมภ์ 0-2897-4377 221
2 รร.หมู่บ้านเกาะโพธิ์ 0-2452-8401 222
3 ร.ร.วัดสะแกงาม 0-2451-5672 223
4 ร.ร.วัดท่าข้าม 0-2451-8546 224
5 ร.ร.บางขุนเทียนศึกษา 0-2415-2136 225
6 ร.ร.วัดบางกระดี่ 0-2452-1480 226
7 ร.ร.วัดกก 0-2415-1254 227
8 ร.ร.ศาลเจ้า  (ห้าวนุกูลวิทยา) 0-2415-2089 228
9 ร.ร.วัดแสมดำ 0-2415-7206 229
10 3ร.ร.ราชมนตรี  (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) 0-2415-1546 230
11 ร.ร.วัดเลา  (คณะศิษย์เทพสิทธิอุทิศ) 0-2415-1224 231
12 ร.ร.วัดหัวกระบือ 0-2416-1166 232
13 ร.ร.คลองพิทยาลงกรณ์ 0-2452-5001 233
14 ร.ร.วัดประชาบำรุง 0-2452-3473 234
15 ร.ร.วัดบัวผัน 0-2873-8451 235
16 ร.ร.วัดกำแพง 0-2415-2276 236
  สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.วัดสารอด 0-2427-7189 237
2 ร.ร.รัตนจีนะอุทิศ 0-2427-7408 238
3 ร.ร.วัดบางปะกอก 0-2427-2607 239
4 ร.ร.วัดประเสริฐสุทธาวาส 0-2427-4626 240
5 ร.ร.วัดสน 0-2462-6283 241
6 ร.ร.วัดแจงร้อน 0-2462-6146 242
  สำนักงานเขตดอนเมือง กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.วัดดอนเมือง  (ทหารอากาศอุทิศ) 0-2566-2862 243
2 ร.ร.ประชาอุทิศ  (จันทาบอนุสรณ์) 0-2565-2525 244
3 ร.ร.พหลโยธิน  (พ่วงเจริญอุปถัมภ์) 0-2531-3005 245
4 ร.ร.บำรุงรวิวรรณวิทยา 0-2929-2172 246
5 ร.ร.เปรมประชา  (สายหยุด-เกษมสงเคราะห์) 0-2536-2196 247
6 ร.ร.วัดเวฬุวนาราม  (สินทรัพย์อนุสรณ์) 0-2573-4956 248
  สำนักงานเขตจตุจักร กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภช 0-2589-2054 249
2 ร.ร.เสนานิคม 0-2579-5543 250
3 ร.ร.บ้านลาดพร้าว  (สาคร-สุ่น  พานิชเฮง) 0-2541-8512 251
4 ร.ร.ประชานิเวศน์ 0-2588-4028 252
5 ร.ร.วัดเสมียนนารี 0-2589-4936 253
6 ร.ร.วัดเทวสุนทร 0-2589-6361 254
7 ร.ร.มัธยมประชานิเวศน์ 0-2591-5474 255
  สำนักงานเขตลาดพร้าว กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.วัดลาดพร้าว 0-2513-2410 256
2 ร.ร.เพชรถนอม 0-2570-9302 257
3 ร.ร.ลอยสายอนุสรณ์ 0-2519-1222 258
4 ร.ร.คลองทรงกระเทียม 0-2530-1313 259
5 ร.ร.วัดลาดปลาเค้า 0-2570-7245 260
6 ร.ร.เทพวิทยา 0-2570-5084 261
  สำนักงานเขตบึงกุ่ม กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.วัดนวลจันทร์ 0-2519-1010 262
2 ร.ร.พิชัยพัฒนา 0-2378-1605 263
3 ร.ร.วัดพิชัย 0-2377-6160 264
4 ร.ร.วัดบางเตย 0-2944-9138 265
5 ร.ร.คลองลำเจียก 0-2508-0566 266
6 ร.ร.คลองกุ่ม 0-2376-1139 267
7 ร.ร.ประภาสวิทยา 0-2138-6768 268
8 ร.ร.แย้มจาดวิชชานุสรณ์ 0-2510-0130 269
  สำนักงานเขตสาทร กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.วัดยานนาวา 0-2211-9482 270
2 ร.ร.วัดดอน 0-2212-8776 271
  สำนักงานเขตบางคอแหลม กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.วัดลาดบัวขาว 0-2289-0664 272
2 ร.ร.วัดบางโคล่นอก 0-2289-0090 273
3 ร.ร.วัดไผ่เงินโชตนาราม 0-2211-3966 274
4 ร.ร.วัดจันทร์ใน 0-2289-3733 275
5 ร.ร.วัดราชสิงขร 0-2289-0611 276
6 ร.ร.วัดไทร 0-2289-0400 277
7 ร.ร.วัดจันทร์นอก 0-2289-0148 278
  สำนักงานเขตบางซื่อ กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.วัดบางโพโอมาวาส 0-2585-0627 279
2 ร.ร.วัดทองสุทธาราม 0-2585-6824 280
3 ร.ร.วัดมัชฌันติการาม 0-2585-2201 281
4 ร.ร.วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ 0-2585-1941 282
5 ร.ร.วัดประชาศรัทธาธรรม  (วัดเสาหิน) 0-2585-1678 283
6 ร.ร.วัดเลียบราษฎร์บำรุง 0-2585-7077 284
7 ร.ร.วัดสร้อยทอง 0-2585-6463 285
  สำนักงานเขตราชเทวี กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.กิ่งเพชร 0-2215-3657 286
2 ร.ร.วัดทัศนารุณสุนทริการาม 0-2245-3937 287
3 ร.ร.วัดดิสหงสาราม 0-2252-9934 288
4 ร.ร.วัดพระยายัง 0-2215-3647 289
  สำนักงานเขตคลองเตย กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.วัดสะพาน 0-2742-9640 290
2 ร.ร.ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 0-2249-4499 291
3 ร.ร.ศูนย์รวมน้ำใจ 0-2249-2189 292
4 ร.ร.วัดคลองเตย 0-2249-3412 293
  สำนักงานเขตประเวศ กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.คลองปักหลัก 0-2329-1549 294
2 ร.ร.สุวิทย์เสรีอนุสรณ์ 0-2321-3738 295
3 ร.ร.สุเหร่าทับช้าง 0-2368-2054 296
4 ร.ร.สุเหร่าบ้านม้า 0-2368-2899 297
5 ร.ร.สุเหร่าบึงหนองบอน 0-2321-2604 298
6 ร.ร.สุเหร่าทางควาย 0-2321-4704 299
7 ร.ร.วัดตะกล่ำ 0-2398-4172 300
8 ร.ร.คชเผือกอนุสรณ์ 0-2328-0160 301
9 ร.ร.สุเหร่าศาลาลอย 0-2321-3726 302
10 ร.ร.อยู่เป็นสุขอนุสรณ์ 0-2330-8711 303
11 ร.ร.วัดกระทุ่มเสือปลา 0-2328-7274 304
12 ร.ร.คลองมะขามเทศ 0-2328-0132 305
13 ร.ร.งามมานะ  (แผน-ทับอุทิศ) 0-2321-3674 306
14 ร.ร.แก่ทองอุปถัมภ์  0-2398-6947 307
15 ร.ร.สุเหร่าจรเข้ขบ  (กุลางกูรอุปถัมภ์) 0-2328-8208 308
16 ร.ร.มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ 0-2321-5355 309
  สำนักงานเขตบางพลัด กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.วัดอาวุธวิกสิตาราม 0-2424-1025 310
2 ร.ร.วัดสามัคคีสุทธาวาส 0-2424-0200 311
3 ร.ร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี 0-2424-3321 312
4 ร.ร.วัดเปาโรหิตย์ 0-2424-1374 313
5 1ร.ร. วัดพระยาศิริไอยสวรรค์ 0-2424-0417 314
6 ร.ร.วัดคฤหบดี  (จันทรสถิตย์) 0-2424-4046 315
7 ร.ร.วัดวิมุตยาราม 0-2424-1025 316
8 ร.ร.วัดรวก 0-2424-2461 317
9 ร.ร.วัดบางพลัด  (ป.สุวณโณ) 0-2424-2460 318
10 ร.ร.วัดเทพากร  (เลี่ยมมาตุทิศ) 0-2424-4089 319
11 ร.ร.บางยี่ขันวิทยาคม 0-2424-4074 320
  สำนักงานเขตจอมทอง กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.วัดไทร  (ถาวรพรหมานุกูล) 0-2415-0624 321
2 ร.ร.วัดมงคลวราราม  (สมพรพสกสรรค์) 0-2427-3264 322
3 ร.ร.วัดนาคนิมิตร  (สว่างนพราษฎร์วิทยา) 0-2468-5210 323
4 ร.ร.วัดสีสุก 0-2468-5157 324
5 ร.ร.วัดนางนอง  (พิพัฒน์) 0-2468-0623 325
6 ร.ร.วัดโพธิ์ทอง 0-2417-3264 326
7 ร.ร.วัดโพธิ์แก้ว 0-2427-5410 327
8 ร.ร.วัดบางขุนเทียนนอก  (ศิลปเดชคาร) 0-2468-5219 328
9 ร.ร.วัดบางประทุนนอก 0-2415-2279 329
10 ร.ร.วัดยายร่ม  (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 0-2427-3264 330
11 ร.ร.วัดศาลาครืน 0-2468-6052 331
  สำนักงานเขตดินแดง กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.สามเสนนอก  (ประชาราษฎร์อนุกูล) 0-2277-0557 332
2 ร.ร.วิชูทิศ 0-2246-1551 333
3 ร.ร.วิชากร 0-2246-1555 334
  สำนักงานเขตสวนหลวง กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.วัดใต้  (ราษฎร์นิรมิต) 0-2331-1071 335
2 ร.ร.วัดทองใน 0-2311-1629 336
3 ร.ร.คลองกลันตัน 0-2362-5245 337
4 ร.ร.วัดปากบ่อ 0-2321-2684 338
5 ร.ร.นาคนาวาอุปถัมภ์ 0-2314-0344 339
6 ร.ร.หัวหมาก 0-2321-3690 340
7 ร.ร.สุเหร่าใหม่ 0-2321-2559 341
8 ร.ร.มัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ 0-2318-8028 342
  สำนักงานเขตหลักสี่ กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.วัดหลักสี่  (ทองใบทิวารีวิทยา) 0-2573-7123 343
2 ร.ร.บางเขน  (ไว้สาลีอนุสรณ์) 0-2454-7569 344
3 ร.ร.ทุ่งสองห้อง  (คุปตัษเฐียรอุทิศ) 0-2573-4908 345
4 ร.ร.เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 0-2573-4835 346
5 ร.ร.เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 0-2573-4836 347
6 ร.ร.การเคหะท่าทราย 0-2589-9777 348
  สำนักงานเขตสายไหม กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.ออเงิน  (อ่อน-เหม  อนุสรณ์) 0-2533-3494 349
2 ร.ร.พรพระร่วงประสิทธิ์ 0-2519-8827 350
3 ร.ณ.วัดราษฎร์นิยมธรรม  (พิบูลสงคราม) 0-2521-0501 351
4 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย 0-2531-3676 352
5 ร.ร.วัดเกาะสุวรรณาราม 0-2523-6845 353
6 ร.ร.ประชานุกูล  (ขำสนิทอนุเคราะห์) 0-2523-7649 354
7 ร.ร.วัดหนองใหญ่ 0-2533-3493 355
8 ร.ร.สายไหม  (ทัสนารมย์อนุสรณ์) 0-2536-0363 356
9 ร.ร.ซอยแอนเนกซ์ 0-2523-8976 357
  สำนักงานเขตคันนายาว กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.คันนายาว  (ธารินเจริญสงเคราะห์) 0-2517-0728 358
2 ร.ร.จินดาบำรุง 0-2510-5423 359
  สำนักงานเขตสะพานสูง กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.สุเหร่าซีรอ 0-2171-6353 360
2 ร.ร.สุเหร่าลาดบัวขาว 0-2184-7787 361
3 ร.ร.สามแยกคลองหลอแหล 0-2517-8560 362
4 ร.ร.สมโภชกรุงอนุสรณ์  (200 ปี) 0-2368-2652 363
5 ร.ร.วัดลาดบัวขาว 0-2373-8744 364
6 ร.ร.สุเหร่าทับช้างคลองบน 0-2368-2116 365
  สำนักงานเขตวังทองหลาง กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.สุเหร่าลาดพร้าว 0-2514-1462 366
2 ร.ร.วัดสามัคคีธรรม  (หนู-บุตรอุปถัมภ์) 0-2514-2807 367
3 ร.ร.สุเหร่าดอนสะแก 0-2514-1716 368
  สำนักงานเขตคลองสามวา กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.กลางคลองสอง  (พร  ดีเจริญ) 0-2175-3122 369
2 ร.ร.บางชัน  (ปลื้มวิทยานุสรณ์) 0-2517-0380 370
3 ร.ร.บ้านแบนชะโด 0-2906-1319 371
4 ร.ร.บ้านหนองระแหง  (ชมแสงประชานุกูล) 0-2569-2119 372
5 ร.ร.ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา 0-2175-3070 373
6 ร.ร.วัดคู้บอน 0-2510-4699 374
7 ร.ร.วัดบัวแก้ว 0-2543-7305 375
8 ร.ร.วัดแป้นทอง 0-2915-4279 376
9 ร.ร.วัดพระยาสุเรนทร์  (บุญมีอนุกูล) 0-2914-0176 377
10 ร.ร.วัดลำกะดาน 0-2569-1054 378
11 ร.ร.วัดศรีสุก 0-2988-6143 379
12 ร.ร.วัดสุขใจ 0-2906-1632 380
13 ร.ร.วัดสุทธิสะอาด 0-2915-6511 381
14 ร.ร.สุเหร่าเกาะขุนเณร 0-2543-7042 382
15 ร.ร.สุเหร่าคลองสี่ 0-2989-7244 383
16 ร.ร.สุเหร่าคลองหนึ่ง  (มานะราษฎร์บำรุง) 0-2175-3076 384
17 ร.ร.สุเหร่าสามวา  (ซุน  เวทย์สฤษฎ์อุทิศ) 0-2993-1284 385
18 ร.ร.สุเหร่าแสนแสบ 0-2543-7322 386
  สำนักงานเขตบางนา กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.วัดบางนาใน  (รื่น  ศยามานนท์) 0-2393-1646 387
2 ร.ร.วัดบางนานอก 0-2173-4958 388
3 ร.ร.รุ่งเรืองอุปถัมภ์ 0-2393-0709 389
4 ร.ร.อำนวยกนกศิริอนุสรณ์ 0-2383-8821 390
5 ร.ร.ผ่องพลอยอนุสรณ์ 0-2393-4062 391
6 ร.ร.ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 0-2397-3579 392
7 ร.ร.เพี้ยนพินอนุสรณ์ 0-2393-5966 393
  สำนักงานเขตวัฒนา กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.แจ่มจันทร์ 0-2392-0553 394
2 ร.ร.สุเหร่าบ้านดอน 0-2392-0530 395
3 ร.ร.สุเหร่าสามอิน 0-2392-1571 396
4 ร.ร.สุเหร่าบางมะเขือ 0-2392-6962 397
5 ร.ร.วัดภาษี 0-2392-5534 398
6 ร.ร.วิจิตรวิทยา 0-2392-1570 399
7 ร.ร.วัดธาตุทอง  (เรือนเขียวสะอาด) 0-2391-1568 400
8 ร.ร.สวัสดีวิทยา 0-2261-1913 401
  สำนักงานเขตทวีวัฒนา กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.คลองมหาสวัสดิ์ 0-244-7430 402
2 ร.ร.วัดปุรณาวาส 0-2441-9584 403
3 ร.ร.คลองต้นไทร  (สุขล้อมอุทิศ) 0-2448-1539 404
4 ร.ร.ตั้งพิรุฬห์ธรรม 0-2441-3073 405
5 ร.ร.คลองบางพรหม 0-2441-3157 406
6 ร.ร.คลองทวีวัฒนา  (ทองน่วมอนุสรณ์) 0-2441-9449 407
7 6ร.ร.มัธยมปุรณาวาส   408
  สำนักงานเขตบางแค กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.วัดราษฎร์บำรุง  (งามศิริวิทยาคาร) 0-2421-0166 409
2 ร.ร.คลองหนองใหญ่  (ทองคำ  ปานขำอนุสรณ์) 0-2413-2939 410
3 ร.ร.วัดพรหมสุวรรณสามัคคี 0-2421-0015 411
4 ร.ร.หมู่บ้านเศรษฐกิจ  (พุ่มประดับราษฎร์สามัคคี) 0-2421-0110 412
5 ร.ร.วัดม่วง 0-2413-1490 413
6 ร.ร.วัดบุณยประดิษฐ์ 0-2413-2937 414
7 ร.ร.บางแค  (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) 0-2413-1682 415
8 ร.ร.เพชรเกษม  (จตุรงค์สงครามอนุสรณ์) 0-2421-1134 416
9 ร.ร.วัดศาลาแดง 0-2421-0681 417
10 ร.ร.บางแคเหนือ  (ชั้น  จำนงค์  ฉ่องสวนอ้อยอนุสรณ์) 0-2413-0027 418
11 ร.ร.บางเชือกหนัง  (พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) 0-2448-2526 419
12 ร.ร.บางไผ่  (บ้านนายพันแก้วขาว) 0-2410-3455 420
  สำนักงานเขตทุ่งครุ กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.บางมด  (ตันเปาว์วิทยาคาร) 0-2426-3899 421
2 ร.ร.สามัคคีบำรุง 0-2463-2836 422
3 ร.ร.วัดทุ่งครุ  (พึ่งสายอนุสรณ์) 0-2436-7295 423
4 ร.ร.นาหลวง 0-2427-5630 424
5 ร.ร.คลองรางจาก 0-2436-2328 425
6 ร.ร.รางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ 0-2426-2311 426
7 ร.ร.ราษฎร์บูรณะ  (มูฮำหมัดอุทิศ) 0-2426-0220 427
8 ร.ร.ชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 0-2428-3010 428
  สำนักงานเขตบางบอน กลับหน้าหลัก
1 ร.ร.พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 0-2415-3589 429
2 ร.ร.วัดบางบอน  (พิมพ์  จันแต้อุปถัมภ์) 0-2415-2382 430
3 ร.ร.บ้านนายเหรียญ 0-2445-5415 431
4 ร.ร.พรหมราษฎร์รังสรรค์ 0-2453-0591 432
5 ร.ร.สถานีพรมแดน  (รักษาศุขราษฎร์บำรุง) 0-2453-0013 433
6 ร.ร.บ้านนายผล  (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์) 0-2450-3665 434
7 ร.ร.บ้านนายสี 0-2415-7301 435
8 ร.ร.วัดนินสุขาราม 0-2415-1709 436
ที่มา :
1.  ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและ
การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 59)
2.  คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3135/2549  เรื่อง  แก้ไขรายชื่อโรงเรียนในบัญชีแสดง
รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรุงเทพมหานคร  696/2549  ลงวันที่  27  ก.พ. พ.ศ. 2549
1 3.  ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและ
การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 61)
2 4.  ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและ
การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 63)
3 5.  ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและ
การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 65)
6.  ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและ
การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 66)
4 7.  ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและ
การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 70)
5 8.  ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและ
การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 72)
6 9.  ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและ
การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 73)
กลับหน้าหลัก