สวนลุมพินีสวนลุมพินี  ที่ดิน 360 ไร่ นี้เดิมมีชื่อเรียกว่า “ทุ่งศาลาแดง” พระราชมรดกที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานไว้ให้แก่ชาวพระนครโดยมีจุดเริ่มต้นในปีพ.ศ. 2468 ซึ่งทรงครองราชสมบัติครบ 15 ปี ประกอบกับเศรษฐกิจตกต่ำหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 จึงทรงมี พระราชดำริ ที่จะจัด งาน “สยามรัฐพิพิธภัณฑ์” เป็นงานแสดงพิพิธภัณฑ์สรรพสินค้า และทรัพยากรธรรมชาติ ดังเช่นประเทศตะวันตกทำได้ผลมาแล้วโดยกำหนดจัดในฤดูหนาว ปลายปี พ.ศ. 2468 และมีพระราชดำริว่าเมื่อเลิกจัดงานแล้ว สถานที่นั้นควรจัดทำเป็นสวนพฤกษชาติ เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาและใช้พักผ่อน

ทรงเลือกบริเวณทุ่งศาลาแดงที่ดินส่วนพระองค์ ที่เหลือจากแบ่งเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปแล้วเป็นที่จัดงาน และทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นทุนในการจัดงานการเตรียมสถานที่ครั้งนั้น มีการขุดสระกว้าง สร้างเกาะลอยกลางน้ำ ตัดถนน และสร้างถาวรวัตถุ เช่น หอนาฬิกา ตึกแบบกรีก และทรงพระราชทานชื่อว่า "สวนลุมพินี" หมายถึง สถานที่ประสูติแห่งพระพุทธเจ้า ณ ตำบลลุมพินีวัน ประเทศเนปาล แต่ด้วยทรงเสด็จสวรรคตก่อนกำหนดเปิดงานจึงต้องล้มเลิกงานไป ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 7 โครงการนี้จึงถูกรื้อฟื้นอีกครั้ง โดยทรงให้เช่าที่ดินด้านใต้ของสวนลุมพินี 90 ไร่ จัดเป็น "วนาเริงรมย์" คล้ายสวนสนุก และค่าเช่านำมาปรับปรุงที่ดินส่วนที่เหลือ เปิดเป็นสวนสาธารณะ นับแต่นั้นสวนลุมพินีจึงเป็นสถานที่ให้ความเพลิดเพลิน สนุกสนานแก่ประชาชน มีทั้งการละเล่นแข่งว่าว วิ่งวัว ชิงช้า ม้าหมุน โดยทรงพระราชทานที่ดิน ให้รัฐบาลดูแล และมีพระกระแสรับสั่ง ให้ใช้เพื่อสวนสาธารณะเท่านั้น ต่อมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สวนลุมพินีกลายเป็นที่ตั้งค่ายของทหารญี่ปุ่น สวนแห่งนี้จึงลดบทบาทลง จนสงครามเลิก ในปี    พ.ศ.2495-2497 จึงถูกใช้เป็นที่จัดงานฉลองรัฐธรรมนูญและมีการประกวดนางสาวสยามบริเวณเกาะลอย

ที่ตั้ง แยกศาลาแดง  ถนนพระรามที่ 4  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร

จุดเด่นที่น่าสนใจ

 • พระบรมรูปรัชกาลที่ 6 สร้างในปี พ.ศ.2485 เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์ผู้ให้กำเนิดสวนลุมพินี
 • กิจกรรมดูนกในเมือง เพราะเป็นแหล่งอาหารในธรรมชาติและอุดมด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่สวนแห่งนี้จึงกลายเป็นบ้านของนกหลากหลายที่พากันมาพึ่งพิงมากกว่า 30 ชนิด เป็นที่มาของการจัดการอบรม หลักสูตรดูนกในเมืองสวนลุมพินี ทุกปี
 • ลานตะวันยิ้ม เป็นลานเพื่อกิจกรรรมนันทนาการที่ออกแบบเพื่อคนพิการโดยเฉพาะมีทางลาดแทนขั้นบันไดสนามเด็กเล่นชนิดพิเศษที่จอดรถคนพิการและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อคนด้อยโอกาส ครบครัน
 • สโมสรพลเมืองอาวุโสแห่งเมืองกรุงเทพฯ ตั้งอยู่อาคารลุมพินีสถานเป็นที่พบปะสังสรรค์พักผ่อนออกกำลังกายฝึกอาชีพ ณ ของผู้สูงอายุ เปิดบริการเวลา 08.00-18.00น.ทุกวันและภายในอาคารยังมีเวทีลีลาศหมุนได้ใช้เป็นที่จัดกิจกรรมลีลาศและฝึกสอนในวันเสาร์ -อาทิตย์
 • ศูนย์สร้างโอกาสเด็กสวนลุมพินี(Home of hope) ให้บริการแนะนำปรึกษาช่วยเหลือสอนหนังสือแก่เด็กเร่ร่อน (Homeless children)เปิดบริการ 10.00-19.00 น.ทุกวัน
 • ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(BMA Apprentice School) ให้บริการฝึกอาชีพสาขาต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป เช่น คอมพิวเตอร์ ตัดเย็บเสื้อผ้า เสริมสวย ทำอาหาร
 • ห้องสมุดประชาชนสวนลุมพินี เสนอบริการแหล่งค้นคว้าความรู้หนังสือและวีดีทัศน์ เปิดบริการเวลา 08.00- 20.00 น.วันอังคาร-อาทิตย์
 • ศูนย์เยาวชนลุมพินี นำเสนอกิจกรรมกีฬา และฝึกสอนแก่เด็กและเยาวชน จัดสถานที่และ อุปกรณ์กีฬาไว้ให้บริการสมาชิก เช่น ฟุตบอล ว่ายน้ำ บาสเก็ตบอล ฝึกสอนลีลาศ เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-20.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00 -18.00 น.
 • ศูนย์อาหารศรีไทยเดิม จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม เปิดบริการเวลา 04.30 - 10.00 น.ทุกวัน จักรยานน้ำและเรือพาย เป็นจุดบริการของเอกชนอยู่รอบเกาะลอย อัตรา 30 บาท/30 นาที
 • ธรรมะในสวน กิจกรรมทางพุทธศาสนา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการทำบุญตักบาตร และแสดงธรรมะโดยพระสงฆ์ในทุกวัน อาทิตย์สุดท้ายของเดือนเวลา 07.00 - 09.00 น.
 • ดนตรีในสวน กิจกรรมแห่งความเพลิดเพลินที่พบได้ในสวนสาธารณะ มีการจัดแสดงดนตรีไทยและดนตรีสากล ณ สวนปาล์ม โดยจัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.30 -20.00 น.

 แผนที่สวนลุมพินี

ภาพถ่ายสวนลุมพินี

{gallery}01{/gallery}

แผนที่

 

การเดินทาง

รถประจำทางที่ผ่าน : รถปรับอากาศสาย  4, 45, 50, 62, 67, 77, 505, 514

                              รถธรรมดาสาย  4, 13, 15, 45, 47, 50, 62, 67, 77, 204


กรุณาสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ เพื่อเขียนความคิดเห็นในบทความนี้

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2016 เวลา 19:40 น.)