วังสระปทุมวังสระปทุม วังสระปทุมตั้งอยู่บริเวณถนนพระราม 1 และถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานที่ดินให้เป็นที่สร้างวังของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ พระราชโอรสในพระองค์ที่ประสูติแต่สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า แต่ยังมิได้มีการสร้างวังขึ้น ณ ขณะนั้น เนื่องจากสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ได้เสด็จไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ หลังจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าได้เสด็จออกมาประทับนอกพระบรมมหาราชวัง ทรงเริ่มสร้างพระตำหนักขึ้น ณ วังสระปทุม และเสด็จประทับเป็นการถาวรตลอดพระชนม์ชีพพร้อมด้วยสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์และครอบครัว ปัจจุบัน วังสระปทุมเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่ตั้ง: เลขที่ 195 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพถ่ายวังสระปทุม

{gallery}37{/gallery}

แผนที่

การเดินทาง

รถประจำทางที่ผ่าน : รถปรับอากาศสาย  16, 25, 73, 79, 204,511,513,514

                              รถธรรมดาสาย 2, 15, 16, 25, 40, 54, 73, 204


กรุณาสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ เพื่อเขียนความคิดเห็นในบทความนี้

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 14 กันยายน 2016 เวลา 18:53 น.)