เข้าสู่ จตุจักร 2 (เมืองมีน)


ตลาดนัดสวนจำปี

การจัดการประกวดการประดิษฐ์กระทง และประกวดหนูน้อยนพมาศ
ในวันอาทิตย์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2557

------------------------------------------------------------------
สำหรับรายละเอียดกรุณาติดต่อที่กองอำนวยการตลาดนัด งานส่งเสริมกิจการตลาดนัดเมืองมีน NEW

ประกาศ
เรื่อง ห้ามมิให้ผู้ค้าและประชาชน
อยู่ให้พื้นที่ตลาดนัด ภายหลังเวลา 21.00-05.00 น.