เทศกาลขนมไทย ตามโครงการส่งเสริมการตลาด
วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.
ประชาชนทั่วไปและผู้ค้า สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่
งานส่งเสริมกิจการตลาดนัดเมืองมีน

ตั้งแต่วันที่ 28-29 มิถุนายน 2557 ด่วน!

เข้าสู่ จตุจักร 2 (เมืองมีน)


ตลาดนัดสวนจำปี