เข้าสู่ จตุจักร 2 (เมืองมีน)


ตลาดนัดสวนจำปี

โครงการขยายตลาดนัดจตุจักรมีนบุรี จุดศูนย์รวมของสินค้าประเภทเบ็ดเตล็ดทั่วไป
(1) การนวดเพื่อสุขภาพ       
(2) การเรียนกวดวิชา ติวเตอร์
(3) การทำนายทายทักที่แม่นยำ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่กองอำนวยการตลาดนัด งานส่งเสริมกิจการตลาดนัดเมืองมีน
Tel. 0218 2063-4 ต่อ 19

ประกาศ
เรื่อง ห้ามมิให้ผู้ค้าและประชาชน
อยู่ให้พื้นที่ตลาดนัด ภายหลังเวลา 21.00-05.00 น.