คลิกเข้าสู่หน้าหลักสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
โครงการแจกแบบก่อสร้างบ้านให้กับประชาชนฟรี