: ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
 
*** Click ที่ชื่อประกาศด้านล่างนี้ เพื่อ download ประกาศในรูปแบบ PDF
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร