ประกาศร่างขอบเขตของงาน / ร่างเอกสารประมูลจ้าง / ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

จ้างเหมาซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจ่ำทางบริเวณถนนลาดพร้าว จำนวน 4 หลัง
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[26-06-60]
จ้างเหมาทำแผงเหล็กจราจร 2 รายการ
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[22-06-60]
จ้างเหมาจัดซื้อกรวยจราจร 3000 อัน
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[22-06-60]
จ้างเหมารื้อย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจรโดยรอบกระทรวงมหาดไทย จำนวน 2 ทางแยก
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[22-06-60]
จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วเหล็กบริเวณทางเท้าตั้งแต่แยกปทุมวันถึงแยกอังรีดูนังต์
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[16-06-60]
จ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจรประเภทบังคับ พื้นที่ธนบุรี ขนาด 0.65x1.00 เมตร 100 จุด ขนาด 0.45x0.75 เมตร 100 จุด
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[08-06-60]
จ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนขอบทางในพื้นที่ธนบุรี
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[08-06-60]
จ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจรประเภทเตือน พื้นที่ธนบุรี ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร 200 จุด
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[08-06-60]
จัดทำโครงป้ายเขตพื้นที่พระราชฐาน จำนวน 45 ชุด
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[08-06-60]
จ้างเหมาปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกมไหสวรรย์
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[08-06-60]
จ้างเหมาปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกลำกะโหลก ตู้ 415 (แบบประสานสัมพันธ์)
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[08-06-60]
จ้างเหมาปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง บริเวณปากซอยวิภาวดี-รังสิต 11 ถนนกำแพงเพชร 2 (ขาเข้า)
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[29-05-60]
จ้างเหมาโครงการคู่มือแนะนำการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[25-05-60]
จ้างเหมาติดตั้งรั้วเหล็กกันคนข้ามถนน บริเวณทางเท้าหน้าสวนจตุจักร
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[23-05-60]
จ้างเหมาจัดทำแผ่นป้ายเหล็กชุบสังกะสีสำหรับทำป้ายเครื่องหมายจราจร
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[18-05-60]
โครงการให้สิทธิเอกชนดำเนินการป้ายจราจรอัจฉริยะ 50 ป้าย พร้อมการดูแลบำรุงรักษา
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[05-05-60]
จ้างเหมาก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางบริเวณศาลจังหวัดพระโขนง จำนวน 1 หลัง
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[03-05-60]
จ้างเหมาซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง บริเวณถนนสุขาภิบาล 5 เขตบางเขน และถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก จำนวน 3 หลัง
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[03-05-60]
จัดซื้อวัสดุงานสัญญาณไฟจราจร จำนวน 14 รายการ
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[03-05-60]
จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณจุดกลับรถทางเข้าศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[24-04-60]
จ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจรประเภทบังคับ พื้นที่ธนบุรี
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[11-04-60]
จ้างเหมารื้อย้ายศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางบริเวณหน้าร้านไก่แรงเย่อ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตบางเขน ไปก่อสร้างบริเวณหน้าโรงเรียนมัธยมวัดพระยาปลา ถนนประชาสำราญ เขตหนองจอก จำนวน 1 หลัง
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[11-04-60]
จ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจรประเภทบังคับ พื้นที่พระนครใต้ขนาด 0.45x0.45 เมตร
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[04-04-60]
จ้างเหมาทำแผงเหล็กจราจร
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[03-04-60]
จ้างเหมาติดตั้งรั้วเหล็กกันคนข้ามถนน บริเวณทางเท้าหน้าสวนจตุจักร
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[30-03-60]
จัดซื้อกรวยจราจร
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[29-03-60]
จ้างเหมาจัดทำโครงป้ายชื่อซอย จำนวน 75 ชุด
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[28-03-60]
จัดทำหนังสือสถิติจราจรรายปีของสำนักการจราจรและขนส่ง
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[28-03-60]
รายการจ้างเหมาทำแผงเหล็กจราจร ชนิดมีลูกล้อ (มีลูกล้อสองคู่)
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[28-03-60]
รายการจ้างเหมาทำแผงเหล็กจราจร
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[28-03-60]
รายการจัดซื้อแผงกั้นจราจร (ROAD BARARRIER)
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[28-03-60]
รายการจัดซื้อกรวยจราจร
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[28-03-60]
จ้างเหมาจัดทำอุปกรณ์สำหรับติดตั้งป้ายชื่อถนน ซอย จำนวน 4 รายการ
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[28-03-60]
จ้างเหมาปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกถนนประดิษฐ์มนูธรรม-ถนนประเสริฐมนูกิจ
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[24-03-60]
จ้างเหมาบำรุงรักษาและทำความสะอาดศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่ม C จำนวน 261 หลัง
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[23-03-60]
จ้างเหมาบำรุงรักษาและทำความสะอาดศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่ม A จำนวน 233 หลัง
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[23-03-60]
จ้างเหมาจัดพิมพ์วารสารสำนักการจราจรและขนส่ง
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[22-03-60]
จ้างเหมาบำรุงรักษาและทำความสะอาดเป้าจราจรสะท้อนแสงในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 20,000 จุด
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[21-03-60]
จ้างเหมาซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง บริเวณเยื้องปากซอยวิภาวดี 11 ถนนกำแพงเพชร 2 (ขาออก)
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[13-03-60]
โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[10-03-60]
จ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ในพื้นที่สนามหลวงและบริเวณโดยรอบ
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[10-03-60]
งานรื้อย้ายศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางบริเวณซอยลาดพร้าว 70 ถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง จำนวน 1 หลัง
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[28-02-60]
โครงการจ้างติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมสำรวจ ความพึงพอใจของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสีลมและส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[15-02-60]
จ้างทำเครื่องหมายจราจรบนขอบทางบนทางต่างระดับ พื้นที่ธนบุรี
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[03-02-60]
จ้างเหมาเพิ่มอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกราชวงค์และบริเวณทางแยกวัดตึก
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[30-01-60]
จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก สน.ประชาสำราญ
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[30-01-60]
จัดซื้อเรือคลองผดุงกรุงเกษม 6 ลำ
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[23-01-60]
จ้างเหมารื้อย้ายศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางบริเวณปากซอยประดิษฐ์มนูธรรม 23 ไปติดตั้งบริเวณหน้าสวนสยาม ถนนสวนสยาม เขตคันนายาว
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[20-01-60]
จ้างเหมาปรับปรุงและเพิ่มเติมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยรอบเขตพระราชฐาน
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[20-01-60]
จัดทำแผ่นสะท้อนแสงพิมพ์ป้ายเครื่องหมายจราจร 9 รายการ จำนวน 1500 แผ่น
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[19-01-60]
จัดซื้อกรวยจราจร
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[17-01-60]
จัดทำแผงเหล็กจราจร จำนวน 2 รายการ
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[17-01-60]
จัดซื้อแผ่นสะท้อนแสงและไม่สะท้อนแสงสำหรับทำป้ายเครื่องหมายจราจร จำนวน 6 รายการ
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[17-01-60]
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารั้วเหล็กชั่วคราวแบบล้อเลื่อนพับเก็บได้บริเวณพื้นที่้ท้องสนามหลวง
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[13-01-60]
จ้างเหมาจัดทำอุปกรณ์สำหรับติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจร จำนวน 3 รายการ
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[11-01-60]
จัดซื้อหลักพลาสติกล้มลุกสะท้อนแสงพร้อมขอบทาง
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[11-01-60]
จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[06-01-60]