ประกาศร่างขอบเขตของงาน / ร่างเอกสารประมูลจ้าง / ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณจุดกลับรถทางเข้าศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม
         - ร่างเอกสารประมูลจ้าง และร่าง TOR วันที่ประกาศ 24 เมษายน 2560 วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 27 เมษายน 2560
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[24-04-60]
จ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจรประเภทบังคับ พื้นที่ธนบุรี
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[11-04-60]
จ้างเหมารื้อย้ายศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางบริเวณหน้าร้านไก่แรงเย่อ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตบางเขน ไปก่อสร้างบริเวณหน้าโรงเรียนมัธยมวัดพระยาปลา ถนนประชาสำราญ เขตหนองจอก จำนวน 1 หลัง
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[11-04-60]
จ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจรประเภทบังคับ พื้นที่พระนครใต้ขนาด 0.45x0.45 เมตร
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[04-04-60]
จ้างเหมาทำแผงเหล็กจราจร
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[03-04-60]
จ้างเหมาติดตั้งรั้วเหล็กกันคนข้ามถนน บริเวณทางเท้าหน้าสวนจตุจักร
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[30-03-60]
จัดซื้อกรวยจราจร
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[29-03-60]
จ้างเหมาจัดทำโครงป้ายชื่อซอย จำนวน 75 ชุด
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[28-03-60]
จัดทำหนังสือสถิติจราจรรายปีของสำนักการจราจรและขนส่ง
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[28-03-60]
รายการจ้างเหมาทำแผงเหล็กจราจร ชนิดมีลูกล้อ (มีลูกล้อสองคู่)
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[28-03-60]
รายการจ้างเหมาทำแผงเหล็กจราจร
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[28-03-60]
รายการจัดซื้อแผงกั้นจราจร (ROAD BARARRIER)
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[28-03-60]
รายการจัดซื้อกรวยจราจร
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[28-03-60]
จ้างเหมาจัดทำอุปกรณ์สำหรับติดตั้งป้ายชื่อถนน ซอย จำนวน 4 รายการ
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[28-03-60]
จ้างเหมาปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกถนนประดิษฐ์มนูธรรม-ถนนประเสริฐมนูกิจ
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[24-03-60]
จ้างเหมาบำรุงรักษาและทำความสะอาดศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่ม C จำนวน 261 หลัง
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[23-03-60]
จ้างเหมาบำรุงรักษาและทำความสะอาดศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่ม A จำนวน 233 หลัง
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[23-03-60]
จ้างเหมาจัดพิมพ์วารสารสำนักการจราจรและขนส่ง
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[22-03-60]
จ้างเหมาบำรุงรักษาและทำความสะอาดเป้าจราจรสะท้อนแสงในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 20,000 จุด
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[21-03-60]
จ้างเหมาซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง บริเวณเยื้องปากซอยวิภาวดี 11 ถนนกำแพงเพชร 2 (ขาออก)
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[13-03-60]
โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[10-03-60]
จ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ในพื้นที่สนามหลวงและบริเวณโดยรอบ
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[10-03-60]
งานรื้อย้ายศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางบริเวณซอยลาดพร้าว 70 ถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง จำนวน 1 หลัง
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[28-02-60]
โครงการจ้างติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมสำรวจ ความพึงพอใจของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสีลมและส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[15-02-60]
จ้างทำเครื่องหมายจราจรบนขอบทางบนทางต่างระดับ พื้นที่ธนบุรี
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[03-02-60]
จ้างเหมาเพิ่มอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกราชวงค์และบริเวณทางแยกวัดตึก
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[30-01-60]
จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก สน.ประชาสำราญ
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[30-01-60]
จัดซื้อเรือคลองผดุงกรุงเกษม 6 ลำ
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[23-01-60]
จ้างเหมารื้อย้ายศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางบริเวณปากซอยประดิษฐ์มนูธรรม 23 ไปติดตั้งบริเวณหน้าสวนสยาม ถนนสวนสยาม เขตคันนายาว
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[20-01-60]
จ้างเหมาปรับปรุงและเพิ่มเติมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยรอบเขตพระราชฐาน
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[20-01-60]
จัดทำแผ่นสะท้อนแสงพิมพ์ป้ายเครื่องหมายจราจร 9 รายการ จำนวน 1500 แผ่น
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[19-01-60]
จัดซื้อกรวยจราจร
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[17-01-60]
จัดทำแผงเหล็กจราจร จำนวน 2 รายการ
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[17-01-60]
จัดซื้อแผ่นสะท้อนแสงและไม่สะท้อนแสงสำหรับทำป้ายเครื่องหมายจราจร จำนวน 6 รายการ
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[17-01-60]
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารั้วเหล็กชั่วคราวแบบล้อเลื่อนพับเก็บได้บริเวณพื้นที่้ท้องสนามหลวง
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[13-01-60]
จ้างเหมาจัดทำอุปกรณ์สำหรับติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจร จำนวน 3 รายการ
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[11-01-60]
จัดซื้อหลักพลาสติกล้มลุกสะท้อนแสงพร้อมขอบทาง
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[11-01-60]
จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[06-01-60]
จ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[30-12-59]
จ้างเหมาบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่สนามหลวงและบริเวณโดยรอบ
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[30-12-59]
จ้างเหมาบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[28-12-59]
โครงการจ้างติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมสำรวจความพึงพอใจ ของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสีลม และส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[26-12-59]
จ้างเหมาบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[15-12-59]
จ้างเหมาบำรุงรักษาศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำบริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค์
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[09-12-59]
ซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง บริเวณถนนนิมิตใหม่ เขตคลองสามวา
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[30-11-59]
จ้างเหมาโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ บริเวณโดยรอบโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริบึงหนองบอน
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[30-11-59]
จ้างเหมาบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
          - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[29-11-59]
ซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง บริเวณถนนนิมิตใหม่ เขตคลองสามวา จำนวน 5 หลัง
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[24-11-59]
จ้างเหมาก่อสร้างคันชะลอความเร็วและเส้นเครื่องหมายชะลอความเร็วในเขตกรุงเทพมหานคร
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[24-11-59]
จ้างเหมาติดตั้งป้ายแนะนำการใช้ช่องเดินรถร่วมชนิดแขนยื่นเหนือผิวจราจร พื้นที่พระนครใต้ 15 จุด    
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[22-11-59]
จ้างเหมาโครงการจัดหาพร้อมปรับปรุงจอแสดงผลด้านซ้ายและขวา ประจำศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02)
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[22-11-59]
จ้างเหมาติดตั้งป้ายแนะนำการใช้ช่องเดินรถร่วมชนิดแขนยื่นเหนือผิวจราจร พื้นที่พระนครเหนือ 22 จุด  
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[21-11-59]
จ้างเหมาปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยก พื้นที่เขตบางรัก 2 ทางแยก   
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[21-11-59]
จ้างเหมาปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยก พื้นที่เขตดุสิต เขตพระนคร และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 4 ทางแยกฯ
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[21-11-59]
จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่ม 5 แห่ง   
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[21-11-59]
จ้างเหมาปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยก แบบ Adaptive Control 2 ทางแยก
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[21-11-59]
จ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[16-11-59]
งานซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางกลุ่ม C จำนวน 261 หลัง
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[16-11-59]
งานซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางกลุ่ม A จำนวน ๒๓๓ หลัง
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[16-11-59]
จ้างเหมาปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยก พื้นที่เขตปทุมวัน และเขตวัฒนา 2 ทางแยก  
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[15-11-59]
จ้างเหมาปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยก พื้นที่เขตวังทองหลาง และเขตดอนเมือง 2 ทางแยก
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[15-11-59]
จ้างเหมาติดตั้งหมุดสะท้อนแสงขนาดใหญ่ (CITY STUD) ๓,๐๐๐ จุด
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[14-11-59]
จ้างเหมาจัดทำเส้นเครื่องหมายชะลอความเร็วในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[14-11-59]
จ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจรบังคับชนิดแขวนเหนือผิวจราจร พื้นที่พระนครใต้ 20 จุด
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[14-11-59]
จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยก บริเวณทางแยกเสรีไทย 56 พื้นที่เขตบึงกุ่ม
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[10-11-59]
จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยกพื้นที่เขตบางบอนและเขตบางแค 2 ทางแยก
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[09-11-59]
จ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจรประเภทบังคับ พื้นที่พระนครเหนือ ขนาด 0.65x1.00 เมตร 300 จุด ขนาด 0.45x0.75 เมตร 200 จุด
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[09-11-59]
จ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจรบังคับชนิดแขวนเหนือผิวจราจรพื้นที่พระนครเหนือ 30 จุด   
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[09-11-59]
จ้างเหมารถยนต์ออกปฏิบัติงาน 4 คัน
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[09-11-59]
จ้างเหมาติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางชนิดแขวนเหนือผิวจราจร พื้นที่พระนครใต้ 20 จุด
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[09-11-59]
จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยกพื้นที่เขตลาดกระบัง และเขตคลองสามวา 2 ทางแยก
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[08-11-59]
จ้างเหมาติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสงรอบตัวสีเขียว ชี้นำเส้นทางลัด 5,000 จุด
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[08-11-59]
จ้างเหมาติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางชนิดแขวนเหนือผิวจราจร พื้นที่ธนบุรี 20 จุด
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[08-11-59]
จ้างเหมาติดตั้งป้ายชื่อถนน/ซอยหลัก พื้นที่ธนบุรี 100 จุด
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[07-11-59]
จ้างเหมาบำรุงรักษาและทำความสะอาดป้ายชนิดแขวนเหนือผิวจราจรในพื้นที่พระนครใต้
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[07-11-59]
จ้างเหมาบำรุงรักษาและทำความสะอาดป้ายชนิดแขวนเหนือผิวจราจรพื้นที่พระนครเหนือ
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[07-11-59]
จ้างเหมาบำรุงรักษาและทำความสะอาดป้ายชนิดแขวนเหนือผิวจราจรในพื้นที่ธนบุรี
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[07-11-59]
จ้างเหมาติดตั้งป้ายไฟกะพริบและลูกแก้วไฟกะพริบแบบพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมจัดทำเครื่องหมายจราจร บริเวณหัวเกาะเชิงลาดทางต่างระดับ ในเขตกรุงเทพมหานคร
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[07-11-59]
จ้างเหมาที่จอดรถจักรยานชนิดสำเร็จรูปเคลื่อนย้ายได้พร้อมป้ายสัญลักษณ์ 100 ชุด 
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[07-11-59]
จ้างเหมาปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรควบคุมช่องเดินรถสลับทิศทาง บนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[04-11-59]
จัดทำแผงเหล็กยึด 100 แผง
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[03-11-59]
จ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนขอยทางในพื้นที่ธนบุรี
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[03-11-59]
จ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจรประเภทเตือน พื้นที่ธนบุรี ขนาด 0.60x0.60 เมตร 200 จุด
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[03-11-59]
จ้างเหมาติดตั้งราวป้องกันอันตราย (GUARD RAIL) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[03-11-59]
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[03-11-59]
จ้างเหมาติดตั้งรั้วเหล็กกันคนข้ามถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[03-11-59]
จัดซื้อสีจราจร 
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[02-11-59]
จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือนทางข้าม ในเขตกรุงเทพมหานคร ๓๐ ต้น 
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[02-11-59]
จ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจรประเภทบังคับ พื้นที่พระนครใต้ ขนาด 0.65x1.00 เมตร 200 จุด ขนาด 0.45x0.75 เมตร 100 จุด
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[01-11-59]
จ้างเหมาติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางชนิดแขวนเหนือผิวจราจร พื้นที่พระนครเหนือ ๒๐ จุด
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[01-11-59]
จ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจรบังคับชนิดแขวนเหนือผิวจราจร พื้นที่พระนครเหนือ ๓๐ จุด  
         - ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง...[01-11-59]