ประกาศสอบราคา / ขายทอดตลาดพัสดุ

ประกาศสอบราคา
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำม้านั่ง 2 รายการ (ครั้งที่ 2)...[19-12-2559]
ขายทอดตลาดพัสดุ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาด...[15-08-2559]