ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และบุคลากรสำนักการจราจรและขนส่ง

คนกรุงรักษาวินัยจราจร สร้างมหานครแห่งความปลอดภัย
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
สายรถประจำทาง (ขสมก.)
รถไฟฟ้าสายสีม่วง
คู่มือ เดินทางทั่วไทย ใกล้-ไกลไปกับคมนาคม
ระบบการจัดซื้อจัดการภาครัฐ E-GP
การรับฟังความคิดของประชาชน สำนักนายกรัฐมนตรี
อ่านต่อ
คลิกเพื่อขยายรูปใหญ่ คลิกเพื่อขยายรูปใหญ่ คลิกเพื่อขยายรูปใหญ่
เดินรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
เทศกาลสงกราน
ต์
แถลงข่าว
รณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุฯ เทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2560
กำหนดการแถลงข่าว
รณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุฯ เทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 256
0
โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) สายสีเทา
BMA Traffic ตรวจสอบสภาพการจราจรแบบ Real time
โครงการรถจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร
แผนปฏิบัติราชการ / แผนปฏิบัติการประจำปี
โครงการส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืน
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ได้รับการติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อป้าย และเครื่องหมายจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง
แบบสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น
อ่านต่อ...
ประกาศร่างขอบเขตของงาน / ร่างเอกสารประมูลจ้าง / ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศสอบราคา / ขายทอดตลาดพัสดุ
วารสารทางสะดวก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ของทางราชการ
สำนักการจราจรและขนส่ง
ข่าวการรับสมัครงานของสำนักการจราจรและขนส่ง
ข่าวจราจร
ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประกาศรายชื่อและผลงาน
  ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
download ข้อกำหนดสีทาขอบทางและผนังกันตก พร้อมใบประมาณราคา
วารสารทางสะดวกหนังสือสถิติประจำปี 2557หนังสือรู้กฎ วินัย มีน้ำใจ ปลอดภัยแน่นอน