ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และบุคลากรสำนักการจราจรและขนส่ง

คนกรุงรักษาวินัยจราจร สร้างมหานครแห่งความปลอดภัย
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
สายรถประจำทาง (ขสมก.)
รถไฟฟ้าสายสีม่วง
คู่มือ เดินทางทั่วไทย ใกล้-ไกลไปกับคมนาคม
ระบบการจัดซื้อจัดการภาครัฐ E-GP
การรับฟังความคิดของประชาชน สำนักนายกรัฐมนตรี
อ่านต่อ
คลิกเพื่อขยายรูปใหญ่ คลิกเพื่อขยายรูปใหญ่ คลิกเพื่อขยายรูปใหญ่
ร่วมกิจกรรมรณรงค์
โครงการให้บริการ
ที่ดีที่สุด (best service)
เดินรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
เทศกาลสงกราน
ต์
แถลงข่าว
รณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุฯ เทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2560
โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) สายสีเทา
BMA Traffic ตรวจสอบสภาพการจราจรแบบ Real time
โครงการรถจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร
แผนปฏิบัติราชการ / แผนปฏิบัติการประจำปี
โครงการส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืน
 
 
แผนที่โครงข่ายการเดินทาง (ล้อ ราง เรือ)
 
อ่านต่อ...
ประกาศร่างขอบเขตของงาน / ร่างเอกสารประมูลจ้าง / ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศสอบราคา / ขายทอดตลาดพัสดุ
วารสารทางสะดวก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ของทางราชการ
สำนักการจราจรและขนส่ง
ข่าวการรับสมัครงานของสำนักการจราจรและขนส่ง
ข่าวจราจร
ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประกาศรายชื่อและผลงาน
  ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
 
วารสารทางสะดวกหนังสือสถิติประจำปี 2557หนังสือรู้กฎ วินัย มีน้ำใจ ปลอดภัยแน่นอน