การจัดการความรู้ Knowledge Management
โครงการศึกษาจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่ง และจราจรเพื่อประเมินขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม.....[update 07-06-60]  
ที่จอดจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ .....[update 15-05-60]  
คู่มือปฎิบัติงานสำนักการจราจรและขนส่ง...[update 17-09-58]  
วารสาร สจส. ทางสะดวก....[update 12-07-59]  
ระบบการจัดการจราจรและการตีเส้นรูปแบบใหม่.....[update 06-08-58]  
โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) สายสีเทาช่วงวัชรพล - สะพานพระราม 9 - ท่าพระ...[update 06-08-58]  
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรวจวัดและรายงานสภาพจราจร BMA Traffic....[update 06-08-58]  
การสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน  
คู่มือการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎและวินัยจราจร...[update 15-06-58]