สื่อประชาสัมพันธ์
 
    หากท่านผู้สนใจประสงค์จะขอรับสื่อเผยแพร่ กรุณาติดต่อด้วยตนเอง ที่ ชั้น 7 สำนักงานเขตราชเทวี ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร.0 2354 4233


สื่อประชาสัมพันธ์(ยืม)
ชุดนิทรรศการ Roll up ชุด ร่างกายของเรา
ชุดนิทรรศการ Roll up ชุด บุหรี่
ชุดนิทรรศการ Roll up ชุดยาเสพติด
ชุดนิทรรศการ Roll up ชุด To Be Number One
 
     
         
แผ่นป้ายไวนิล
 

 

NEXT >>>

สามารถขอรับสื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
เลขที่ 10 ชั้น 7 สำนักงานเขตราชเทวี ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท กทม. 10400
Tel. 02-3544235 < แผนที่ >
คุณสามารถ Download ใบเบิกสือได้  ที่นี่