โรงเรียนสังกัด กทม. ในเขตบางกอกน้อย สรรหาผู้ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน
รายละเอียด โรงเรียนสังกัด กทม. ในเขตบางกอกน้อย ประกาศสรรหาผู้ประกันภัยอุบัติเหตุ สำหรับนักเรียนในโรงเรียน กำหนดยื่นซองระหว่างวันที่ 17-26 เมษายน 2556 ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดสุวรรณาราม โทร 024244087 2. โรงเรียนวัดวิเศษการ โทร 024123193 3. โรงเรียนวัดสุวรรรคีรี โทร 024240416 4. โรงเรียนวัดบางเสาธง โทร 024112256 5. โรงเรียนวัดเจ้าอาม โทร 024241377 ุ6. โรงเรียนวัดบางขุนนนท์ โทร 024245827 ึ7. โรงเรียนวัดมะลิ โทร 024122481 8. โรงเรียนวัดอัมพวา โทร 024110548 9. โรงเรียนวัดศรีสุดาราม โทร 024240424 10. โรงเรียนวัดพระยาทำ โทร 024111251 11. โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก โทร 024113981 12. โรงเรียนวัดดุสิตาราม โทร 024240418 13. โรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศราราม โทร 024240415 14. โรงเรียนวัดโพธิเรียง โทร 024123036 หรือโทรสอบถามฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางกอกน้อย 024240056 ต่อ 5677-5679
หน่วยงาน โรงเรียนในเขตบางกอกน้อย
วันที่เริ่มต้น 17/4/2556
วันที่สิ้นสุด 26/4/2556
วันที่ประกาศ 17/4/2556
Link ที่เกี่ยวข้อง

 

Creative Design by Administrator Part Bangkoknoi District Office
           31/1 Charansanitwong32 Rd. Siriraj Bangkoknoi Bangkok 10700
Tel.  0 2424 0056, 0 2433 4459 ext 5657