การทำบัตรประชาชน
ศิริรัตน์
rirat_p@hotmail.com
18/5/2554 12:38:29
เรื่องการต้องทำบัตรประชาชน บังคับตั้งแต่อายุ 7 ขวบเป็นต้นไปหรือเปล่า และมีกำหนดอย่างไร

 Re: การทำบัตรประชาชน
ผู้ดูแลระบบ
กรุณาใส่ Email ด้วยครับ
20/5/2554 11:12:54
ได้รับเรื่องของท่านแล้ว

 การทำบัตรประชาชน
ผู้ดูแลระบบ
กรุณาใส่ Email ด้วยครับ
27/5/2554 12:55:06
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ยังไม่มีหนังสือสั่งการในการเริ่มให้เด็กอายุ 7 ปี ทำบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อใด ถ้า่มีหนังสือสั่งให้เริ่มทำบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีเด็กอายุ 7 ปี จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบภายหลัง