ใบเปลี่ยนชื่อ
ถามแทนญาติ
tall_07@hotmail.com
18/1/2554 11:20:07
ถ้าทำใบเปลี่ยนชื่อหาย จะต้องทำอย่างไรบ้างช่วยที เพราะจำเป็นต้องใช้ติดต่อราชการ ด่วนขอบคุณค่ะ

 Re: ใบเปลี่ยนชื่อ
ผู้ดูแลระบบ
กรุณาใส่ Email ด้วยครับ
18/1/2554 13:26:26
ได้รับเรื่องของท่านแล้ว

 Re: ใบเปลี่ยนชื่อ
ผู้ดูแลระบบ
กรุณาใส่ Email ด้วยครับ
19/1/2554 14:19:50
๑.ติดต่อขอคัดรับรองสำเนาได้ ณ สำนักทะเบียนที่ตนเองได้เคยเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล ๒.ติดต่อขอคัดรับรองสำเนาได้ ณ สำนักทะเบียนที่ตนเองมีชื่ออยู่ปัจจุบัน หมายเหตุ กรณีทะเบียนเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลระบบเก่าที่ยังมิได้มีในฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้ผู้ร้องไปติดต่อ ณ สำนักทะเบียนที่ตนเองมีการเปลี่ยนฯ