ใบมรณะบัตรหาย
ชิวรา
aumaim_25@hotmail.com
14/1/2553 16:38:55
อยากทราบว่าใบมรณบัตรหาย ต้องขอใหม่อย่างไรคะ (จำเป็นต้องใช้ในการโอนมรดกค่ะ) ขอบคุณมากค่ะ

 Re: ใบมรณะบัตรหาย
ผู้ดูแลระบบ
กรุณาใส่ Email ด้วยครับ
20/1/2553 11:41:36
ได้รับเรื่องของท่านแล้ว

 Re: ใบมรณะบัตรหาย
ผู้ดูแลระบบ
กรุณาใส่ Email ด้วยครับ
22/1/2553 8:42:52
กรณีขอรับใบมรณบัตรใหม่ ให้มีมีส่วนได้เสียมาดำเนินการได้ โดยทางสำนักงานเขตจะจัดทำสำเนาใบมรณบัตรและรับรองเอกสารให้ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 10 บาท