อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
นายวิจารย์ จิณะเสน
som_ngi@hotmail.com
24/11/2552 22:07:59
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางกอกน้อย กระผมนายวิจารย์ จิณะเสน ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 46 หมู่ 7 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน เมื่อปี 2549 ปัญหาได้เกิดกับผมคือกรณีอุ้มบุญ ได้ลูกแฝดสาม จากนั้น ผมได้ต่อสู้ทางศาลเยาวชนและครอบครัว และได้สิทธิ์ของความเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฏหมายแล้ว ผมจึงขอเรียนถามว่า จะแก้ไขสูติบัตรของลูกได้ที่ไหนครับ เพราะตอนนั้นทาง สนง.เขตบางกอกน้อย เป็นผู้ออกใบสูติบัตรให้ครับ

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
ผู้ดูแลระบบ
กรุณาใส่ Email ด้วยครับ
30/11/2552 10:38:52
ได้รับเรื่องของท่านแล้ว

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
ผู้ดูแลระบบ
กรุณาใส่ Email ด้วยครับ
1/12/2552 14:03:44
ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๕) ข้อ ๑๑๖ ระบุให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้าน สูติบัตร หรือมรณบัตร ให้ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ผู้ร้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน ซึ่งในกรณีนี้ให้ยื่นแก้ไขได้ที่ที่บุตรของคุณวิจารณ์มีชื่ออยู่ โดยเตรียมหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นคำร้อง ทะเบียนบ้าน คำพิพากษาศาลฯ และสูติบัตรบุตร

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
นริศรา
narissara32@hotmail.com
13/1/2553 19:21:11
สวัสดีค่ะ ดิฉันมี

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
นริศรา
narissara32@hotmail.com
13/1/2553 19:31:22
สวัสดีค่ะ ดิฉันมีเรื่องบกวนอยากจะถามค่ะ 1.พอดีเพิ่งจะคลอดบุตรค่ะ แจ้งการเกิดเรียบร้อยแล้ว แต่ในใบเกิดยังไม่ได้ใส่ชื่อบิดา เพราะอยู่ต่างประเทศและไม่มีเอกสารอยู่ที่เมืองไทย แต่ตอนนี้กลับมาแล้ว กลับมาอยู่ที่บ้านเมืองไทย อยากทราบว่าถ้าอยากแก้ไขสูติบัตร โดยจะใส่ชื่อบิดาลงไปต้องดำเนินการยังไงบ้างคะ? สามารถทำได้หรือเปล่า? ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง? (ตัวดิฉันเองไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับสามี) 2. ถ้าไม่ได้ใส่ชื่อบิดาในใบสูติบัตร แล้วจะพาลูกไปต่างประเทศ จะไปได้หรือไม่ จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะ? 3. ถ้าจะจดทะเบียนสมรสกับต่างชาติ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? ขอบคุณค่ะ

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
ผู้ดูแลระบบ
กรุณาใส่ Email ด้วยครับ
20/1/2553 11:52:13
ได้รับเรื่องของท่านแล้ว

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
ผู้ดูแลระบบ
กรุณาใส่ Email ด้วยครับ
22/1/2553 8:52:50
๑ กรณีขอเพิ่มชื่อบิดาในสูติบัตร ดำเนินการได้ เอกสารที่ต้องเตรียมคือ -ตัวบิดา มารดา พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน -สูติบัตรของบุตร -ทะเบียนบ้าน -ผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์ (DNA) ของบิดา มารดาและบุตร ๒ สามารถพาบุตรไปต่างประเทศได้ โดยติดต่อส่วนราชการที่ฝ่ายปกครอง ๓ การจดทะเบียนสมรส ตามกฎหมายไทย -หนังสือรับรองประวัติจากสถานทูต มีข้อความดังนี้ สถานภาพการสมรส อาชีพ รายได้ มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะจดทะเบียนสมรสกับบุคคลสัญชาติไทย บุคคลอ้างอิง ๒ คน ที่อยู่ที่ต่างประเทศ เดียวกันกับบุคคลต่างชาติที่ต้องการจดทะเบียนสมรส แล้วแปลเป็นภาษาไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศรับรอง คำแปล -หนังสือเดินทางแปลเป็นภาษาไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศรับรองดำแปล -ทะเบียนบ้าน -บัตรประจำตัวประชาชน

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
ศิริพร
gip_gip9@hotmail.com
4/6/2553 1:36:58
อยากทราบว่า ในสูติบัตรของหลานชาย ในช่องของบิดา มีแต่ชื่อเท่านั้น ไม่มีนามสกุลหรือสัญชาติ เนื่องจากน้องสาวของดิฉันเลิกกับแฟนแต่ตั้งท้องจนคลอด และไม่ทราบรายละเอียดของแฟน ซึ่งเคยสอบถามทางเขต แจ้งว่าหลานชายอาจจะมีปัญหาในการเข้าเรียนหรือเกณฑ์ทหาร เนื่องจากข้อมูลของบิดาไม่ครบ ไม่ระบุสัญชาติ จึงอยากเรียนถามว่า สามารถลบชื่อของบิดาออกได้หรือไม่ หรือมีแนวทางแก้ไขอย่างไรคะ (สงสารหลาน กลัวอนาคตจะมีปัญหา)

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
วศุต อังกินันทน์
กรุณาใส่ Email ด้วยครับ
4/6/2553 11:57:51
เรียนคุณศิริพร ... จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ แจ้งว่า ตามปกติแล้วหากไม่มีข้อมูลบิดา ทางเจ้าหน้าที่จะไม่บันทึกข้อมูลให้ แต่ถ้าหากมีการเพิ่มเติมข้อมูลของบิดา สามารถติดต่อได้ที่สำนักทะเบียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง สำหรับ ตามกฎหมายแล้ว บุตรที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส อำนาจการอุปการะเลี้ยงดูจะเป็นของมารดาแต่เพียงผู้เดียว ครับ

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
คุณยุทธ
cyuttasak@hotmail.com
20/7/2553 18:59:52
สูติบัตรของลูกสาวของผมมีการพิมพ์ผิดตรงที่เป็นบุตรคนที่เท่าไหร่ของภรรยาในสูติบัตรพิมว่าเป็นบุตรคนที่ 2 แต่ในความเป็นจริงนั้นลูกสาวของกระผมเป็นบุตรคนแรกอยากจะแก้ไขตรงจุดนี้ไม่ทราบว่าจะแก้ไขที่ไหนทำอย่างไรบ้างขอคำแนะนำด้วยคับขอบคุนคับ

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
god
P_S_2005
14/9/2553 11:08:33
สวัสดีค่ะ คืออยากจะทราบว่าตอนนี้น้องอายุ 5 ขวบแล้ว แต่เพิ่งจะมารู้กันว่าบิดาในสูติบัตรไม่ใช่บิดา กรณีนี้ สามารถแก้ไขให้ชื่อบิดาเป็นชื่อใหม่ที่เป็นพ่อที่แท้จริงได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไรบ้าง

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
ann
kpiranon@yahoo.com
30/9/2553 16:06:18
สวัสดีคะรบกวนขอสอบถามและชี้แนะแนวทางหน่อยนะคะ พอดีตอนที่ดิฉันคลอดลูกดิฉันไม่ได้แจ้งชื่อบิดาในใบเกิด เพราะดิฉันไม่รู้จะติดต่อแฟนได้ยังไง พอดีแฟนเป็นชาวต่างชาติคะ เราไม่ได้ติดต่อกันประมาณเกือบปี แต่พอคลอดแล้วลูกประมาณ ๓ เดือนเขากลับมา และตอนนี้ลูกของดิฉันประมา๑ ปี๒ เดือนแล้วคะ แฟนของดิฉันอยากใส่ชื่อของเขาลงในใบเกิดของลูกสามารถทำได้ไหมคะ เพราะตอนนี้ดิฉันกำลังเดินเรื่องวีช่าไปจดทะเบียนสมรสที่บ้านของเขาและเขาอยากนำลูกเขาไปอยู่ที่ต่างประเทศด้วย ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าคะ แอน

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
คุณแอน
kpiranon555@hotmail.com
2/10/2553 13:02:40
สวัสดีคะรบกวนขอสอบถามและชี้แนะแนวทางหน่อยนะคะ พอดีตอนที่ดิฉันคลอดลูกดิฉันไม่ได้แจ้งชื่อบิดาในใบเกิด เพราะดิฉันไม่รู้จะติดต่อแฟนได้ยังไง พอดีแฟนเป็นชาวต่างชาติคะ เราไม่ได้ติดต่อกันประมาณเกือบปี แต่พอคลอดแล้วลูกประมาณ ๓ เดือนเขากลับมา และตอนนี้ลูกของดิฉันประมา๑ ปี๒ เดือนแล้วคะ แฟนของดิฉันอยากใส่ชื่อของเขาลงในใบเกิดของลูกสามารถทำได้ไหมคะ เพราะตอนนี้ดิฉันกำลังเดินเรื่องวีช่าไปจดทะเบียนสมรสที่บ้านของเขาและเขาอยากนำลูกเขาไปอยู่ที่ต่างประเทศด้วย ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าคะ แอน

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
รบกวนถามหน่อยนะคะ
so_pretty_girl@windowslive.com
15/10/2553 9:18:22
สวัสดีค่ะ คือตอนดิฉันแจ้งเกิดลูก มิได้ใส่ชื่อบิดาในใบสูติบัตร ตอนนี้ระบุว่า ไม่ปรากฎบิดาตอนนี้ดิฉันมีแฟนใหม่และครบกันมานานแล้ว คือแฟนดิฉันอยากจะทำเรื่องขอเป็นบิดาบุญธรรม มีวิธีการอย่างไรบ้างคะ คือแฟนดิฉันไม่ใช่คนไทยน่ะค่ะ

 Re: อยากทราบการแจ้งเกิดลูก
เอก ท่าเคียน
suwit.eak@gmail.com
27/1/2554 10:52:43
ภรรยาคลอดลูกที่กรุงเทพแต่บ้านอยู่สงขลา เวลาจะแจ้งเกิดลูกจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
pimpakarn
pimpakarn
6/3/2554 10:33:30
ในกรณีที่เด็กไปแจ้งเกิดแต่ไม่ได้ลงชื่อบิดาสามารถลงชื่อย้อนหลังได้ไหม?ขอรายละเอียดในการไปลงชื่อในสูติบัตร

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
B.M.
pimpakarn_w@hotmail.com
6/3/2554 10:55:23
ในกรณีที่เด็กยังไม่ได้แจ้งชื่อบิดาในสูติบัตรสามารถแจ้งย้อนหลังได้ไหม?จะต้องทำอย่างไรต้องมีเอกสารอะไรบ้างขอรายละเอียดด้วยค่ะ

 แกไขข้อมูลในสูติบัตร
นายบัญชา อุดมเดชาเว
bancha.2501@thaimail.com
15/3/2554 8:26:06
นามสกุลมารดาในสูติบัตรผิด แก้ไขได้อย่างไร

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
กร
superman70@windowslive.com
29/9/2554 11:23:05
ขอเรียนถามว่า เนื่องจากมารดา ซึ่งเคยมีบุตรมาแล้ว และได้ทำการหย่าร้างกับสามีคนเก่า จึงแต่งงานกับสามีคนใหม่และมีบุตรด้วยกัน ในใบสูติบัตรแจ้งว่าเป็นบุตรคนที่ 2 ถ้าหากจะทำการแก้ไข เป็นบุตรคนที่ 1 สามารถกระทำได้หรือไม่ครับ

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
วิชุดา
aoyrakplang@hotmail.co.th
7/12/2555 14:00:47
สวัสดีคะ..ดิฉันมีเรื่องอยากจะขอคำแนะนำจากท่านคือ ดิฉันได้ทำสูติบัตรลูกหายและจะไปขอคัดสูติบัตรลูกใหม่ แต่ว่าในสูติบัตรตัวจริงที่หายไป ณ วันที่แจ้งเกิดลูก พ่อของเด็กยังถือสัญชาติมอญ อยู่ แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้สัญชาติไทยแล้ว(5 ปีแล้ว) และถ้าดิฉันต้องการให้ทางอำเภอออกสูติบัตรให้ใหม่ สัญชาติพ่อเด็กจะยังเป็นมอญ หรือเปลี่ยนเป็นไทยแล้วคะ และถ้าหากว่ายังเหมือนต้นฉบับทุกอย่าง ถ้าดิฉันจะยื่นเรื่องขอให้มีการแก้ไขได้หรือปล่าว(ขอเรียนให้ทราบก่อนว่าทางอำเภอได้ทำสลักหลังเกี่ยวกับสัญชาติพ่อจากมอญเป็นไทยพร้อมเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนแล้วคะ) ดิฉันได้ติดต่อไปยังอำเภอที่ลูกแจ้งเกิดแล้วแต่ไม่ได้รับความร่วมจากเจ้าพนักงานเลย ณวันที่ติดต่อขอรายระเอียดบอกได้ แต่พอเข้าไปติดต่อจริงกับไม่ได้และโยนงานไปให้อีกอำเภอนึง โดยอ้างว่าเด็กได้ทำการย้ายทะเบียนบ้านไปแล้ว ให้ไปติดต่อที่อำเภอในพื้นที่ที่ลูกย้ายทะเบียนบ้านไป ดิฉันจึงอยากจะขอคำแนะนำจากท่านว่าดิฉันควรจะดำเนินเรื่องไปทางทิศทางใดดี เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความยุ่งยากตามมาอีก(เด็กได้สัญชาติไทยตามแม่ตั้งแต่แรกเกิด)และเพื่อที่ดิฉันจะได้มีข้อมูลไปชี้แจ้กับเจ้าหน้าที่ได้ สังคมไทยเราเดี่ยวนี้ยังมีการเหยียดสัญชาติกันอยู่มากดิฉันไม่อยากให้ลูกโดนจำกัดสิทธิ์หรือแม้แต่การยุ่งยากกว่าคนอื่นในการติดต่องานราชการ เพราะดิฉันเคยเจอปัญหานี้มาแล้วตอนที่ไปแจ้ย้ายลูกชื่อลูกเข้าทะเบียนบ้านที่สุราษฎ์(แจ้งย้ายปลายทาง-โดยทางอำเภอพนมสุราษฎร์ชี้แจ้ว่าดิฉันต้องไปแจ้งย้ายชื่อลูกออกก่อนที่อำเภอทองผาภูมิ ซึ่งจริงๆแล้วแจ้งย้ายปลายทางได้เลย ใช่มั้ยคะ) ดิฉันหวังว่าท่านจะให้คำแนะนำกับดิฉันได้จึงรบกวนตอบเมลล์ดิฉันด้วย ขอบคุณคะ/ภูเก็ต

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
วิชุดา
aoyrakplang@hotmail.co.th
7/12/2555 14:00:48
สวัสดีคะ..ดิฉันมีเรื่องอยากจะขอคำแนะนำจากท่านคือ ดิฉันได้ทำสูติบัตรลูกหายและจะไปขอคัดสูติบัตรลูกใหม่ แต่ว่าในสูติบัตรตัวจริงที่หายไป ณ วันที่แจ้งเกิดลูก พ่อของเด็กยังถือสัญชาติมอญ อยู่ แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้สัญชาติไทยแล้ว(5 ปีแล้ว) และถ้าดิฉันต้องการให้ทางอำเภอออกสูติบัตรให้ใหม่ สัญชาติพ่อเด็กจะยังเป็นมอญ หรือเปลี่ยนเป็นไทยแล้วคะ และถ้าหากว่ายังเหมือนต้นฉบับทุกอย่าง ถ้าดิฉันจะยื่นเรื่องขอให้มีการแก้ไขได้หรือปล่าว(ขอเรียนให้ทราบก่อนว่าทางอำเภอได้ทำสลักหลังเกี่ยวกับสัญชาติพ่อจากมอญเป็นไทยพร้อมเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนแล้วคะ) ดิฉันได้ติดต่อไปยังอำเภอที่ลูกแจ้งเกิดแล้วแต่ไม่ได้รับความร่วมจากเจ้าพนักงานเลย ณวันที่ติดต่อขอรายระเอียดบอกได้ แต่พอเข้าไปติดต่อจริงกับไม่ได้และโยนงานไปให้อีกอำเภอนึง โดยอ้างว่าเด็กได้ทำการย้ายทะเบียนบ้านไปแล้ว ให้ไปติดต่อที่อำเภอในพื้นที่ที่ลูกย้ายทะเบียนบ้านไป ดิฉันจึงอยากจะขอคำแนะนำจากท่านว่าดิฉันควรจะดำเนินเรื่องไปทางทิศทางใดดี เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความยุ่งยากตามมาอีก(เด็กได้สัญชาติไทยตามแม่ตั้งแต่แรกเกิด)และเพื่อที่ดิฉันจะได้มีข้อมูลไปชี้แจ้กับเจ้าหน้าที่ได้ สังคมไทยเราเดี่ยวนี้ยังมีการเหยียดสัญชาติกันอยู่มากดิฉันไม่อยากให้ลูกโดนจำกัดสิทธิ์หรือแม้แต่การยุ่งยากกว่าคนอื่นในการติดต่องานราชการ เพราะดิฉันเคยเจอปัญหานี้มาแล้วตอนที่ไปแจ้ย้ายลูกชื่อลูกเข้าทะเบียนบ้านที่สุราษฎ์(แจ้งย้ายปลายทาง-โดยทางอำเภอพนมสุราษฎร์ชี้แจ้ว่าดิฉันต้องไปแจ้งย้ายชื่อลูกออกก่อนที่อำเภอทองผาภูมิ ซึ่งจริงๆแล้วแจ้งย้ายปลายทางได้เลย ใช่มั้ยคะ) ดิฉันหวังว่าท่านจะให้คำแนะนำกับดิฉันได้จึงรบกวนตอบเมลล์ดิฉันด้วย ขอบคุณคะ/ภูเก็ต

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
วิชุดา
aoyrakplang@hotmail.co.th
7/12/2555 14:00:58
สวัสดีคะ..ดิฉันมีเรื่องอยากจะขอคำแนะนำจากท่านคือ ดิฉันได้ทำสูติบัตรลูกหายและจะไปขอคัดสูติบัตรลูกใหม่ แต่ว่าในสูติบัตรตัวจริงที่หายไป ณ วันที่แจ้งเกิดลูก พ่อของเด็กยังถือสัญชาติมอญ อยู่ แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้สัญชาติไทยแล้ว(5 ปีแล้ว) และถ้าดิฉันต้องการให้ทางอำเภอออกสูติบัตรให้ใหม่ สัญชาติพ่อเด็กจะยังเป็นมอญ หรือเปลี่ยนเป็นไทยแล้วคะ และถ้าหากว่ายังเหมือนต้นฉบับทุกอย่าง ถ้าดิฉันจะยื่นเรื่องขอให้มีการแก้ไขได้หรือปล่าว(ขอเรียนให้ทราบก่อนว่าทางอำเภอได้ทำสลักหลังเกี่ยวกับสัญชาติพ่อจากมอญเป็นไทยพร้อมเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนแล้วคะ) ดิฉันได้ติดต่อไปยังอำเภอที่ลูกแจ้งเกิดแล้วแต่ไม่ได้รับความร่วมจากเจ้าพนักงานเลย ณวันที่ติดต่อขอรายระเอียดบอกได้ แต่พอเข้าไปติดต่อจริงกับไม่ได้และโยนงานไปให้อีกอำเภอนึง โดยอ้างว่าเด็กได้ทำการย้ายทะเบียนบ้านไปแล้ว ให้ไปติดต่อที่อำเภอในพื้นที่ที่ลูกย้ายทะเบียนบ้านไป ดิฉันจึงอยากจะขอคำแนะนำจากท่านว่าดิฉันควรจะดำเนินเรื่องไปทางทิศทางใดดี เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความยุ่งยากตามมาอีก(เด็กได้สัญชาติไทยตามแม่ตั้งแต่แรกเกิด)และเพื่อที่ดิฉันจะได้มีข้อมูลไปชี้แจ้กับเจ้าหน้าที่ได้ สังคมไทยเราเดี่ยวนี้ยังมีการเหยียดสัญชาติกันอยู่มากดิฉันไม่อยากให้ลูกโดนจำกัดสิทธิ์หรือแม้แต่การยุ่งยากกว่าคนอื่นในการติดต่องานราชการ เพราะดิฉันเคยเจอปัญหานี้มาแล้วตอนที่ไปแจ้ย้ายลูกชื่อลูกเข้าทะเบียนบ้านที่สุราษฎ์(แจ้งย้ายปลายทาง-โดยทางอำเภอพนมสุราษฎร์ชี้แจ้ว่าดิฉันต้องไปแจ้งย้ายชื่อลูกออกก่อนที่อำเภอทองผาภูมิ ซึ่งจริงๆแล้วแจ้งย้ายปลายทางได้เลย ใช่มั้ยคะ) ดิฉันหวังว่าท่านจะให้คำแนะนำกับดิฉันได้จึงรบกวนตอบเมลล์ดิฉันด้วย ขอบคุณคะ/ภูเก็ต

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
วิชุดา
plangpin_phuket@hotmail.co.th
7/12/2555 14:42:42
รบกวนตอบกลับE-mail:plangpin_phuket@hotmail.co.thแทน aoyrakplang@hotmail.co.th นะคะ(เรื่อนที่ขอคำแนะคือการแก้ไขสูติบัตร

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
นิการ
Sirivibam@hotmail.com
21/3/2556 14:44:45
Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร สูติบัตรของลูกชายของผมมีข้อมูลผิดตรงที่เป็นบุตรคนที่เท่าไหร่ของภรรยาในสูติบัตรพิมว่าเป็นบุตรคนที่ 2 แต่ในความเป็นจริงนั้นลูกชายของกระผมเป็นบุตรคนแรก แต่ไม่ได้ผิดตอนแจ้งเกิด ผมคิดว่าน่าจะผิดช่วงที่ภรรยาผมให้ข้อมูลกับหมอที่ฝากภรรค์ผิด ภรรยาน่าจะแจ้วว่าเป้นบุตรคนที่ 2 เพราะภรรยาผมทีหลานที่รักเหมือนลูกและจะเรียกภรรยาผมว่าแม่ตลอด และช่วงที่แพ้ท้องภรรยาผมจะมีอาการเบ่อๆบ่อย จึงน่าจะแจ้งหมอผิด อยากจะแก้ไขตรงจุดนี้ไม่ทราบว่าจะแก้ไขที่ไหนทำอย่างไรบ้างขอคำแนะนำด้วยคับขอบคุนคับ

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
รำไพ
t_rampai@hotmail.co.th
18/4/2556 12:04:13
สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามข้อมูลค่ะ คือ วันเดือนปีเกิดของฉันผิดค่ะ ผิดไป 6 ปี ตอนนี้ดิฉันอายุ21แต่ในบัตรอายุ16 สาเหตุคือผู้ใหญ่บ้านต้องการตรวจสอบรายชื่อคนในหมู่บ้านเพื่อทำโครงการเก็บเงินที่เรียกว่า ชาวพนกิจ เวลามีคนในหมู่บ้านเสียชีวิต ก็จะมีการเรียกเก็บเงินชาวบ้านเพื่อนำเงินไปช่วยทำงานศพ แม่เล่าให้ฟังว่าพอผู้ใหญ่บ้านมาตรวจสอบรายชื่อที่บ้านของฉัน กลับพบว่าไม่มีชื่อของฉันในทะเบียนบ้าน ทั้งที่พ่อเคยไปแจ้งเกิดแล้วเมื่อ 6 ปีที่แล้วไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน และที่ยิ่งไปกว่านั้นใบสูติบัตรหายค่ะ ผู้ใหญ่บ้านเลยแนะนำให้ไปแจ้งงเกิดใหม่ซะ วันเดือนปีเกิดใหม่ทั้งหมด ตอนนั้นฉันยังเด็กเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยกับการกระทำของผู้ใหญ่ และที่ฉันรู้ว่ามันผิดเพราะมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการแจ้งเกิด ผู้ออกหนังสือคือ ผู้ทำคลอด ชื่อนาย วุฒิชัย แสวงสุทธิ์ แต่ในหนังสือรับรองการเกิดไม่มีชื่อของผูเกิดมีเพียงคำว่า ดญ. เพราะเด็กเพิ่งเกิดและยังไม่ได้ตั้งชื่อ แต่ชื่อบิดามารดาครบทุกอย่าง วันเดือนปีเกิดตรงทุกอย่าง และยังมีหลักฐานอีกอย่างคือ ใบรับการแจ้งเกิด มีชื่อ แต่ไม่ใช่ชื่อปัจจุบัน นายอำเภอบอกนี่มันคนละคนไม่ใช่เด็กคนเดียวกันเพราะคนละชื่อ ฉันไม่รู้จะทำยังไง เพราะตอนนี้เป็นปัญหามากทำงานก็ไม่ได้ ตอนนี้เรียนอยู่อุดมศึกษา จะขึ้นปีสามแล้ว มีคนถามว่าแล้วเรียนมาได้ยังไงตอนเรียนอนุบาล ครูให้เข้าเรียนได้ยังไง นั้นนะสิ ช่วยหนูด้วยนะค่ะ เคยไปร้องเรียนแล้วที่อำเภอแต่ไม่สำเร็จ

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
ฉัตรณาลิน
chatnalin@yahoo.com
25/4/2556 9:32:55
สวัสดีค่ะ ดิฉันมีเรื่องเรียนสอบถามค่ะ ชื่อพ่อแม่ในใบทะเบียนบ้านและใบเกิดไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริง ซึ่งเหตุเกิดจากการแจ้งผิด ซึ่งเวลาก็ผ่านมานานหลายปีแล้ว แจ้งเกิดเมื่อปี 2532 และตอนนี้ใบเกิดที่ย่าเก็บไว้ท่านก็ได้ทำสูญหาย คนที่เป็นพ่อแม่ตามใบเกิดและใบทะเบียนบ้านก็เสียชีวิตหมดแล้ว จะมีวิธีแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องได้อย่างไรค่ะ ขอรบกวนแนะนำหน่อยนะค่ะ ดิฉันโทรไปที่ปลัดทะเบียนอำเภอท่านพูดเหมือนว่าจะบอกว่าทำไม่ได้ ตอนนี้ร้อนใจมากเลยค่ะ

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
ฉัตรณาลิน
chatnalin@yahoo.com
25/4/2556 9:32:59
สวัสดีค่ะ ดิฉันมีเรื่องเรียนสอบถามค่ะ ชื่อพ่อแม่ในใบทะเบียนบ้านและใบเกิดไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริง ซึ่งเหตุเกิดจากการแจ้งผิด ซึ่งเวลาก็ผ่านมานานหลายปีแล้ว แจ้งเกิดเมื่อปี 2532 และตอนนี้ใบเกิดที่ย่าเก็บไว้ท่านก็ได้ทำสูญหาย คนที่เป็นพ่อแม่ตามใบเกิดและใบทะเบียนบ้านก็เสียชีวิตหมดแล้ว จะมีวิธีแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องได้อย่างไรค่ะ ขอรบกวนแนะนำหน่อยนะค่ะ ดิฉันโทรไปที่ปลัดทะเบียนอำเภอท่านพูดเหมือนว่าจะบอกว่าทำไม่ได้ ตอนนี้ร้อนใจมากเลยค่ะ

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
ฉัตรณาลิน
chatnalin@yahoo.com
25/4/2556 9:32:59
สวัสดีค่ะ ดิฉันมีเรื่องเรียนสอบถามค่ะ ชื่อพ่อแม่ในใบทะเบียนบ้านและใบเกิดไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริง ซึ่งเหตุเกิดจากการแจ้งผิด ซึ่งเวลาก็ผ่านมานานหลายปีแล้ว แจ้งเกิดเมื่อปี 2532 และตอนนี้ใบเกิดที่ย่าเก็บไว้ท่านก็ได้ทำสูญหาย คนที่เป็นพ่อแม่ตามใบเกิดและใบทะเบียนบ้านก็เสียชีวิตหมดแล้ว จะมีวิธีแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องได้อย่างไรค่ะ ขอรบกวนแนะนำหน่อยนะค่ะ ดิฉันโทรไปที่ปลัดทะเบียนอำเภอท่านพูดเหมือนว่าจะบอกว่าทำไม่ได้ ตอนนี้ร้อนใจมากเลยค่ะ

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
ฉัตรณาลิน
chatnalin@yahoo.com
25/4/2556 9:32:59
สวัสดีค่ะ ดิฉันมีเรื่องเรียนสอบถามค่ะ ชื่อพ่อแม่ในใบทะเบียนบ้านและใบเกิดไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริง ซึ่งเหตุเกิดจากการแจ้งผิด ซึ่งเวลาก็ผ่านมานานหลายปีแล้ว แจ้งเกิดเมื่อปี 2532 และตอนนี้ใบเกิดที่ย่าเก็บไว้ท่านก็ได้ทำสูญหาย คนที่เป็นพ่อแม่ตามใบเกิดและใบทะเบียนบ้านก็เสียชีวิตหมดแล้ว จะมีวิธีแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องได้อย่างไรค่ะ ขอรบกวนแนะนำหน่อยนะค่ะ ดิฉันโทรไปที่ปลัดทะเบียนอำเภอท่านพูดเหมือนว่าจะบอกว่าทำไม่ได้ ตอนนี้ร้อนใจมากเลยค่ะ

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
ฉัตรณาลิน
chatnalin@yahoo.com
25/4/2556 9:32:59
สวัสดีค่ะ ดิฉันมีเรื่องเรียนสอบถามค่ะ ชื่อพ่อแม่ในใบทะเบียนบ้านและใบเกิดไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริง ซึ่งเหตุเกิดจากการแจ้งผิด ซึ่งเวลาก็ผ่านมานานหลายปีแล้ว แจ้งเกิดเมื่อปี 2532 และตอนนี้ใบเกิดที่ย่าเก็บไว้ท่านก็ได้ทำสูญหาย คนที่เป็นพ่อแม่ตามใบเกิดและใบทะเบียนบ้านก็เสียชีวิตหมดแล้ว จะมีวิธีแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องได้อย่างไรค่ะ ขอรบกวนแนะนำหน่อยนะค่ะ ดิฉันโทรไปที่ปลัดทะเบียนอำเภอท่านพูดเหมือนว่าจะบอกว่าทำไม่ได้ ตอนนี้ร้อนใจมากเลยค่ะ

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
Supaporn
ono_haha@hotmail.com
13/5/2556 15:55:53
อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร สูติบัตรของลูกชายของค่ะมีข้อมูลผิดตรงที่เป็นบุตรคนที่เท่าไหร่ในสูติบัตรพิมว่าเป็นบุตรคนที่ 2 แต่ในความเป็นจริงนั้นลูกชายเป็นบุตรคนแรกดิฉันคิดว่าอาจจะเกิดจากตอนที่ฝากท้องคือว่าหมอถามว่าเคยตั้งครรค์ไหม ดิฉันก็บอกไปว่าเคยแต่แท้งอ่ะค่ะ หรือเขาคิดเอาคนที่แท้งเป็นคนแรกแต่ไม่น่าจะนับเป็นบุตรคนที่ 1 นะค่ะ คือดิฉันอยากจะเเก้ไขให้เป็นบุตรคนที่1 จะได้ไหมค่ะ

 เปลียนสูติบัตรเด็กพม่า เป็นสูติบัตรเด็กไทย
น. รอฮิมะ ตาครุฑ
www.dar_123@hotmail.co.th
14/6/2556 16:49:04
เปลียนสูติบัตรเด็กพม่าให้เป็นเด็กไทย เพราะพ่อเด็กเป็นคนไทยแม่เด็กเป็นพม่าค่ะ

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
มงคล
mongkol_got@hotmail.com
17/7/2556 23:06:42
คือผมไปเปลี่ยนชื่อมาใหม่ แต่ในใบเกิดลูกไม่ได้เปลี่ยน เราต้องทำอย่างไรบ้าง คับ

 เรื่อง ไม่ระบุสัญชาติค่ะ
สุกัญญา
sukanya_1519@hotmail.co.th
9/8/2556 10:39:07
สวัสดีค่ะ ในใบเกิดลูกและทะเบียนบ้าน ในช่องชื่อบิดาระบุว่า บิดาชื่อ นายประหยัด ศรีสงคราม แต่ตรงสัญชาติเขียนว่า ไม่ระบุสัญชาติ พอไปแก้ที่อำเภออินทร์บุรี เขาบอกว่าเด็กเกิดที่ไหนให้ไปแก้ที่ออกใบเกิด เด็กเกิดที่ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม แต่พอไปที่เขตบางคอแหลม เขาบอกว่า เด็กทะเบียนบ้านอยู่ไหนให้ไปแก้ที่นั่น จนวันนี้ลูกชายอายุ 15 ปีแล้วค่ะ ต้องทำยังไงบ้างคะ ช่วยตอบทางเมลล์ด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ ปีหน้าจะให้เขาเรียน รด. กลัวว่าจะมีปัญหาค่ะ

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
วิภาวรรณ ปานเกิด
fa15939@gmail.com
18/8/2556 11:20:19
สวัสดีค่ะ มีเรื่องปรึกษาหน่อยคะ ตอนลูกเกิดในใบสูติบัตรไม่มีชื่อบิดา เพราะว่าได้เลิกกับแฟนตอนท้อง แต่ตอนนี้ได้กลับมาอยู่กับแฟนแล้วค่ะ ตอนนี้ลูกอายุ1ขวบ8เดือน อยากทราบว่าจะแก้ไขใบสูติบัตรจะเอาชื่อบิดามาใส่นะค่ะแก้ไขได้มั้ยค่ะ แต่ดิฉันไม่ได้จดทะเบียนกับแฟนนะคะ ถ้าได้แล้วตองใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
วิภาวรรณ ปานเกิด
fa15939@gmail.com
18/8/2556 11:20:19
สวัสดีค่ะ มีเรื่องปรึกษาหน่อยคะ ตอนลูกเกิดในใบสูติบัตรไม่มีชื่อบิดา เพราะว่าได้เลิกกับแฟนตอนท้อง แต่ตอนนี้ได้กลับมาอยู่กับแฟนแล้วค่ะ ตอนนี้ลูกอายุ1ขวบ8เดือน อยากทราบว่าจะแก้ไขใบสูติบัตรจะเอาชื่อบิดามาใส่นะค่ะแก้ไขได้มั้ยค่ะ แต่ดิฉันไม่ได้จดทะเบียนกับแฟนนะคะ ถ้าได้แล้วตองใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
วิลาสินี
bew_wilasinee_@hotmail.com
23/8/2556 14:32:49
สวัสดีค่ะ ดิฉันอยากจะขอคำแนะนำว่า ดิฉันเคยแท้งลูกมา1ครั้ง ต่อมาก้ได้ตั้งท้องคลอดลูกคนแรก แต่ในสูติบัตรลงว่า บุตรคนที่ 2 อยากจะแก้ไขตรงนี้ต้องทำไงค่ะ

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
ลูกปลา
kanyapat.puttiponh@gmail.com
24/8/2556 16:08:17
จะขอเปลี่ยนแปลง ปีเกิด และพ.ศเปลี่ยนได้ไหมค่ะ

 อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
สุรชาติ
sura1234num21@hotmail.com
10/9/2556 16:04:29
ผมอายุ 26 ปี ใบสูติบัตรผม ไม่ได้ลงเลขรหัสบัตรประชาชน บิดา เเละมารดาครับ บิดาเสียชีวิต เมื่อปี 2538 ผมอยากจะเก้ไขโดยใส่เลขรหัสบัตรประชาชน บิดา มารดา สามารถกระทำได้หรือไม่ครับ....เพราะผมมีปัญหาเรื่องการบรรจุเข้ารับราชการ เนื่องจาก ทะเบียนบ้านบิดา ไม่ตรงกับ ใบสูตรบัติ เพราะไม่ได้ลง เลขรหัสบัตรประชาชน ของ บิดา เเละมารดาครับ

 การเปลื่ยนชื่อรองของลูกแต่ไม่มีใบ ช.3
เมย์
rin_rada_may@hotmail.com
30/10/2556 16:11:15
พอดีไปเปลี่ยนชือลูกแต่ทำอำเภอบอำว่าลูกมีชื่อรองและขอใบช.3แต่ ทาง รพ.ที่คลอดเค้าไม่ได้ให้อะไรมาเลยนอกจสกสูจิบัตรลูกอย่างเดวอยากทราบบว่าจะเอาชื่อรองออกได้ยังไงแล้วทำยังไงฝห้รู้ว่าเปนคนๆเดียวกันเพราะที่อำเภอบอกว่าแก้ไขไม่ได้แล้วใครจะแก้ได้คะแล้วแก้ยังไง

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
N
wini.nuy2531@gmail.com
1/2/2557 9:11:50
อยากทราบว่าถ้าเคยมีลูกกับแฟนคนเก่ามาแล้วโดยไม่ได้จดทะเบียนแต่เลิกราเรียบร้อยแล้วถ้ามีลูกกลับแฟนคนใหม่จะแจ้งเกิดลูกเป็นบุตรคนแรกได้มั้ยค๊ะรบกวนตอบด่วนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
ณัฐฐิญา
กรุณาใส่ Email ด้วยครับ
7/2/2557 17:10:23
อยากทราบว่า ในสูติบัตรของลูกในช่องของบิดา มีแต่ชื่อเท่านั้น ไม่มีหมายเลขบัตรและที่อยู่ เนื่องจากดิฉันเลิกกับแฟนแต่ตั้งท้องจนคลอด ที่โรงพยาบาลเค้าแจ้งทางเจ้าหน้าที่ที่ออกสูติบัตรไว้วันคลอด ซึ่งตอนแจ้งเกิดแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วว่าไม่มีเอกสารและไม่ทราบรายละเอียดของแฟน ซึ่งเคยสอบถามทางเขต แจ้งว่าอาจจะมีปัญหาในการเข้าเรียนหรือเกณฑ์ทหาร เนื่องจากข้อมูลของบิดาไม่ครบ ไม่ระบุสัญชาติ จึงอยากเรียนถามว่า สามารถลบชื่อของบิดาออกได้หรือไม่ หรือมีแนวทางแก้ไขอย่างไรคะ (สงสารลูกกลัวอนาคตจะมีปัญหา)

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
ณัฐริกา ภูษา
Dryicezii@gmail.com
24/2/2557 17:39:04
ขอยกเลิก การมีชื่อรอง ได้มั้ยค่ะ. แล้วใบเกิด สามรถแก้ไขชื่อพ่อ ไดมั้ย

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
วิภาวรรณ นิลยะไทร
ืnum0823442539@hotmail.com
6/12/2557 13:52:37
ต้องการถามว่า ดิฉันมีหนังสือรับรองการเกิด และสูติบัตรไม่ตรงกัน ทั้ง 2ใบ ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ และ(ดิฉันอยากให้ ตรงกับหนังสือรับรองการเกิดมากกว่า เพราะมันเป็นการเกิดของดิฉันที่แท้จริง ค่ะ)

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
วี
ice1260gg@gmail.com
9/12/2557 12:34:38
เคยมีบุตรกับแฟนคนแรก เลิกกันแล้ว ไม่ได้จดทะเบียน กับคนเก่า ตอนนี้มีบุตรกับสามีใหม่จะแจ้งเกิดบุตรกับสามีใหม่เป็นคนแรกได้รึป่าวคะ

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
ณัชนี
กรุณาใส่ Email ด้วยครับ
6/1/2558 0:31:48
สวัสดีค่ะ คืออยากจะทราบว่าตอนนี้น้องอายุ 6 ขวบแล้ว แต่บิดาในสูติบัตรไม่ใช่บิดา กรณีนี้ สามารถแก้ไขให้ชื่อบิดาเป็นชื่อใหม่ที่เป็นพ่อที่แท้จริงได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไรบ้าง

 อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
วรรณสิริ
Wonsiri@gmail.com
11/2/2559 18:03:41
สูติบัตรที่ออกให้บุตรคลอดที่รพ.ศิริราช28ธค58ลงปีไทยเกิดผิดคะลงเป็นปีวอกแทนที่จะเป็นปีมะแมจะแก้ไขอย่างไรได้คะ

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
ขวัญไพร จันทร์มาศ
Kwuwprai_mam@hotmail.com
22/2/2559 12:34:44
อยากเปลี่ยนนามสกุลให้ลูก แต่มีปัญหาคือ นามสกุลของพ่อกับของลูกในใบสูติบัตรไม่เหมือนกัน คือของพ่อมี ทร์ แต่ของลูก ไม่มี ตอนนี้อยากจะให้ลูกใช้นามสกุลแม่ แต่เคยไปเปลี่ยนแล้วก็ไม่ได้เค้าบอกว่านามสกุลไม่ตรงกัน ต้องทำยังงัยดีค่ะ

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
สุรพล กันตถาวร
My2000harley@gmail.com
3/3/2559 12:06:47
คือผมเกิดวันที่ 13กันยายน2496 และเอกสารต่างๆของผมก็เป็นวันที่ 13 .รวมถึงpassport ของผมที่ใช้เดินทางไปศึกษาที่อเมริกา จนปัจจุบัน..นี้..แต่ผมมาเจอใบเกิดผม ลงวันที่ 19 กันยายน 2496 ต่างกัน 6 วัน..พอตอน นี้ผม จะต้องไปเคลมเงินเกษีตย์ขิงผมจากอเมริกา เขา ขอให้ผมหาหนังสือรับัรองจากทางเขตว่า ผมคือ คน คนเดียวกันที่เกิดในวันที่ 13 และ อาจจะมี่ความผิคพลาดจากการแจ้งวันเกิดช้าไป 6 วัน เลยทำให้เจ้าหน้าที่คิดว่าผมเกิดในวันที่มาแจ้ง คือ วันที่19 .หรือคนที่มาแจ้งอาจจะมิได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าผมเกิด วันที่ 13 มิใช่เกิดในวันที่มาแจ้ง..คือวันที่ 19 ..ขอความกรุณาท่านโปรดให้คำแนะนำผมด้วยครัน...ขอบคุณครับ..

 Re: อยากทราบการแก้ไขสูติบัตร
สุภัสรา ทองชุบ
Suphassara2015@gmail.com
6/3/2559 12:59:04
อยากไปเพิ่มชื่อลูกจะเพิ่มได้ไหม เพราะเขียนชื่อลูกผิดอยากไปเพิ่ม เราตั้งชื่อลูก สุภัสสรา แต่เราเขียนผิด. เราไปแจ้งเกิดเราเขียนชื่อลูกว่า สุภัสรา อยากไปเพิ่ม ส อีกตัวจะได้ไหมค่ะ