การทำบัตรประชาชน
รุจาพร
husna_pj@hotmail.com
4/4/2552 9:47:02
การทำบัตรประชาชนของมุสลิมผู้หญิงที่ปิดหน้า ทางเขตบางกอกน้อยที่มีมุสลิมมากน่าจะมีการให้มีม่านกั้นตรงที่ทำบัตรประชาชน เพราะมุสลิมหญิงที่ปิดหน้าไม่สามารถเปิดหน้าในที่สาธารณะได้ ควรให้มีม่านกั้นนะค่ะ และควรมีพนักงานหญิงไว้ถ่ายภาพด้วยค่ะ ช่วยเห็นใจประชาชนมุสลิมหญิงด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 Re: การทำบัตรประชาชน
วศุต อังกินันทน์
กรุณาใส่ Email ด้วยครับ
7/4/2552 8:56:46
นำเรื่องของท่าน เรียนผู้อำนวยการเขตรับทราบแล้วครับ

 Re: การทำบัตรประชาชน
ผู้ดูแลระบบ
กรุณาใส่ Email ด้วยครับ
20/4/2552 15:21:38
สำนักงานเขตบางกอกน้อย ขอเรียนว่าการทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอมีบัตรจะต้องแสดงตนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ พร้อมเอกสารหลักฐาน ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรเดิม และเอกสารอื่น (ถ้ามี) เพื่อตรวจสอบว่าบุคคลที่มาติดต่อขอมีบัตรฯมีใบหน้าเดียวกันกับฐานข้อมูลบัตรและบัตรเดิมหรือไม่ กรณีผู้หญิงมุสลิมคลุมผ้าปิดใบหน้า และไม่เปิดให้เจ้าหน้าที่ดูใบหน้าที่แท้จริงแล้ว เจ้าหน้าที่จะทราบได้อย่างไรว่าผู้ยื่นคำขอมีบัตรเป็นบุคคลเดียวกันกับฐานข้อมูลบ้ตรและบัตรเดิม ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0308/ว2011 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2535 ส่วนการถ่ายรูปให้กับผู้หญิงมุสลิมที่คลุมผ้าปิดใบหน้าไม่มีม่านกั้นนั้น เนื่องจากการก่อสร้างปรับปรุงห้องฝ่ายทะเบียนเป็นห้องบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เมื่อปีพ.ศ. 2547 ไม่ได้ออกแบบและจัดทำผ้าม่านสำหรับปิดกั้นไว้ การถ่ายรูปผู้มีบัตรกรณีต่างๆ นายสุธน เจริญยุทธ ตำแหน่งช่างภาพ 1 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายรูปให้กับผู้ขอมีบัตรทุกราย และได้ถ่ายรูปให้ผู้ใช้นามว่า "รุจาพร" ซึ่งเป็นผู้หญิงมุสลิมดังกล่าว ในโอกาสต่อไปฝ่ายทะเบียนจะดำเนินการติดตั้งผ้ากั้นสำหรับถ่ายรูปให้กับผู้หญิงมุสลิมและใช้เจ้าหน้าที่ผู้หญิงเป็นช่างภาพถ่ายรูปตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้นามว่า "รุจาพร" ข้างต้น

 Re: การทำบัตรประชาชน
คนรักแฟน
กรุณาใส่ Email ด้วยครับ
15/7/2552 15:11:37
แฟนเป็นเยาวชนที่หนีคดีความอยู่หนีได้ปีกว่าเเล้วยังไม่มีหมายศาลมาที่บ้านเลยหมายความว่าไงอยากรู้ว่าบัตรประชาชนหายไปทำใหม่จะโดนจับไหมกรณีนี้รับรองบุตรได้ไหม