Slider Gallery
DSC_1147
DSC_1161
DSC_1896

ป่าชายเลนบางขุนเทียน

 

ความเป็นมาของป่าชายเลนเขตบางขุนเทียน 

พื้นที่ป่าชายเลนบางขุนเทียน ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10  แขวงท่าข้าม  เขตบางขุนเทียน เดิมที่ดินบริเวณป่าชายเลนดังกล่าว  เป็นเขตป่าไม้ถาวรแห่งชาติ   อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่งได้ประกาศจัดพื้นที่แถบชายฝั่งทะเล   3   จังหวัด  ได้แก่  สมุทรปราการ  สมุทรสาคร  และจังหวัดธนบุรี(ในขณะนั้น)  ให้เป็นพื้นที่จัดที่ดินทำกินตาม  พระราชบัญญัติจัดที่ดินทำกิน พ.ศ. 2511  และได้กันพื้นที่แถบชายฝั่งทะเลไว้ประมาณ 1  กิโลเมตร เพื่อใช้เป็นแนวกันชนน้ำทะเลกัดเซาะ  โดยยังไม่ได้มีการศึกษาการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลดังกล่าว ดังนั้น ในช่วงปี  พ.ศ.2511 -2526  พื้นที่ป่าไม้ถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนเสียหายเกือบหมด  และเลยเข้ามาในที่ดินทำกินของสมาชิกนิคมสหกรณ์บ้านไร่ด้วย  ซึ่งชาวบ้านบางรายได้พยายามป้องกันพื้นที่ของตนเอง  ด้วยการทิ้งหินตามแนวชายฝั่งที่ปิดล้อมดิน  และจากปัญหาดังกล่าว  ประชาชนได้ร้องเรียนขอให้กรุงเทพมหานครให้ความช่วยเหลือ กรุงเทพมหานครจึงได้มีหนังสือแจ้งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบปัญหา   และขอให้กันที่ดินบริเวณดังกล่าวให้กรุงเทพมหานครดูแลเมื่อ  พ.ศ. 2528  เพื่อจะดำเนินการป้องกันปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะ  ต่อมาคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้เดินทางมาตรวจสอบสถานที่และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ  เมื่อวันที่25 กรกฎาคม 2532  จำแนกพื้นที่ป่าชายเลนในเขตบางขุนเทียน  จำนวน 2,735  ไร่      ออกจากป่าไม้ถาวรแห่งชาติ   และให้กรุงเทพมหานคร ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่  เพื่อป้องกันการพังทลายของชายฝั่ง  ปลูกสร้างสวนป่า  และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน   

พื้นที่ป่าชายเลนมีอาณาเขตดังนี้  

ทิศเหนือ  จดที่ดินของสมาชิกนิคมสหกรณ์บ้านไร่   ยาวประมาณ  4,928   เมตร

ทิศใต้  จดทะเล(อ่าวไทย)   ยาวประมาณ  4,764.94   เมตร

ทิศตะวันออก  จดจังหวัดสมุทรปราการ กั้นเขตแดนโดยคลองขุนราชพินิจใจยาว   ประมาณ  940.85  เมตร

ทิศตะวันตก  จดจังหวัดสมุทรสาคร(คลองเสาธง) ที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์  ยาวประมาณ  940.75   เมตร

            ป่าชายเลนบริเวณเขตบางขุนเทียนมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการพังทลายของชายฝั่ง ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ได้อาศัยป่าชายเลนในการใช้ไม้เพื่อทำฟืน ทำเครื่องมือประมงบางประเภท  และเป็นแหล่งจับสัตว์น้ำและเพาะเลี้ยงชายฝั่ง ป่าชายเลนบริเวณนี้ยังเป็นแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์และอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ำนานาชนิด เช่น กุ้ง  หอย  ปู  เป็นต้น   นอกจากนี้เป็นแนวเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่บนบกกับทะเลเพื่อเป็นแหล่งดูดซับสิ่งปฏิกูล  และมลพิษจากบนบก

              ตารางที่  1   ชนิดและการกระจายของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน 

พื้นที่

พันธุ์ไม้ที่พบ

พื้นที่ตลอดแนวชายฝั่งบางขุนเทียน

แสมทะเล   แสมขาว  ถั่วขาว  โกงกางใบเล็ก  โกงกางใบใหญ่

พื้นที่บริเวณนากุ้งร้างและคันนากุ้ง

โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่  แสมทะเล  แสมขาว  ถั่วขาว ลำพู  ลำพูทะเล  ตะบูนดำ  ตะบูนขาว  ตาตุ่ม  ปอทะเล   โพธิ์ทะเล   จาก    ปรงทะเล  พังกาหัวสุมดอกขาว 

 

 การเดินทาง ไปชมป่าชายเลนบางขุนเทียนนั้นเริ่มจากที่ถนนพระราม 2 เลี้ยวเข้าถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ขับรถตรงเข้าไปประมาณ 15 กิโลเมตรจนสุดทาง จะพบ 3 แยกให้เลี้ยวขวา (ทางไปสมุทรสาคร) และตรงไปอีกเพียง 200 เมตรจะพบกับโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ สามารถนำรถเข้าไปฝากจอดในโรงเรียนได้ ตรงข้ามโรงเรียนจะพบทางเข้าชุมชนคลองพิทยาลงกรณ์ จากจุดนี้สามารถเลือกที่จะเดิน เช่ารถจักรยานจากทางโรงเรียน หรือจ้างรถจักรยานยนต์ให้เข้าไปส่งก็ได้ โดยต้องเดินทางเข้าไปด้านในระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ลักษณะเส้นทางเป็นถนนคอนกรีตขนาดเล็กสำหรับให้คนและรถจักรยานยนต์สัญจร เมื่อมาสุดทางจะพบกับชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ซึ่งสร้างเป็นสะพานไม้ทอดผ่านเข้าไปในป่าชายเลนมีปลายทางที่ริมทะเล มีระยะทางโดยรวม 1.7 กิโลเมตร

สภาพแนวต้นแสมที่ล้มลงก่อนหน้าที่จะมีการสร้างแนวไม้ไผ่เพื่อลดความแรงคลื่น 

บรรยากาศอันรมรื่นของทางเดิน ปกคลุมไปด้วยต้นแสมและโกงกาง

เมื่อเราเดินมาใกล้ถึงปลายทางซึ่งเป็นจุดชมวิวทะเล จะได้ยินเสียงเครื่องเรือของชาวบ้านแว่วมาในระยะไม่ไกล แสงสว่างจากท้องทะเลส่องผ่านปากทางร่มไม้สองข้างที่โอบตัวเป็นเหมือนอุโมงค์ เมื่อพ้นบริเวณร่มไม้มาแล้วจะพบศาลานั่งเล่นขนาบอยู่ทั้งสองข้างของทางเดินและปรากฏผืนน้ำทะเลอยู่เบื้องหน้า ซึ่งแม้น้ำทะเลจะไม่ได้มีสีสันสวยงามเหมือนแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแห่งอื่น แต่ที่แห่งนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นทะเลแห่งเดียวของกรุงเทพมหานคร โดยสะพานไม้จะทอดยาวออกไปในทะเลและที่สุดทางทำเป็นจุดยืนชมวิว โดยเมื่อมองออกไปในระยะไม่ไกลจะพบฝูงนกยางและนกนางนวลกำลังพักผ่อนและหาอาหารอยู่บริเวณแนวชายฝั่งเป็นจำนวนมาก 

 แนวไม้ไผ่ ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการรับมือปัญหากัดเซาะชายฝั่ง

 

 

 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ท่องเที่ยวเขตบางขุนเทียน
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday8
mod_vvisit_counterYesterday121
mod_vvisit_counterThis week212
mod_vvisit_counterLast week583
mod_vvisit_counterThis month2284
mod_vvisit_counterLast month3076
mod_vvisit_counterAll days302593

We have: 2 guests online
Your IP: 203.155.220.218
 , 
Today: ก.ค. 24, 2017