:: ประวัติความเป็นมา ::
+
แผนที่
+
สภาพภูมิศาสตร์
+
ถิ่นฐานบ้านสวน
+
วิถีชีวิต
:: ประเพณี ::
+
การลงแขกมุงหลังคา
+
การปลูกต้นไม้
+
การลอกเลน
+
การรดน้ำส้มเขียวหวาน
+
การไล่กระรอก
+
การมัวกุ้ง
:: สถานที่สำคัญ ::
+
สถานที่ราชการ
+
พุทธศาสนสถาน
+
สถานศึกษา
:: ของดีชาวบางขุนเทียน ::
+
พลูบางขุนเทียน
+
ส้มบางมด
+
นาบางขุนเทียน
:: สินค้า (OTOP) ::
+
ผลิตภัณฑ์สินค้า (OTOP)
:: แหล่งท่องเที่ยว ::
+
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
+
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
+
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
+
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
:: ข้อมูลร้านอาหาร ::
+
:: ประวัติบุคคลสำคัญ ::
+
รัชกาลที่ 3
+
หลวงพ่อโอภาสี
   
 
                                          
                                              
    โรงเรียนวัดแสมดำ


ประวัติความเป็นมา

         โรงเรียนวัดแสมดำ เดิมชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลแสมดำ 3 (วัดแสมดำ) เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่17 พฤษภาคม 2477 มีนักเรียนชาย - หญิง 56 คน อาศัยศาลาวัด โรงครัววัดและเพิงจากของ ชาวบ้าน ข้างวัดเป็นที่เรียน   สอนโดย พระภิกษุเจริญ  น้อยหลักแหลม เป็นครูสอนเป็นการชั่วคราวไปก่อน เนื่องจากทางราชการยังไม่ได้ส่งครูและครูใหญ่มาให้ ก่อนหน้านี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 - 2476 นักเรียนต้องไปเรียน ที่โรงเรียนวัดบางกระดี่ หรือชื่อเดิมเรียกว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลบางกระดี่ 4   ต้องพายเรือไปเรียนไกลถึง 2 กิโลเมตรเศษ ทำให้นักเรียนได้รับความลำบากมาก ในการเดินทางทั้งไปและกลับแต่ละวัน
          ดังนั้น นายประสาท  จันทร์แสงศรี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10  ตำบลแสมดำ  เห็นว่านักเรียนลำบากเดือดร้อน  จึงร้องเรียนไปยังนายอำเภอบางขุนเทียน  ขอให้ตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดแสมดำ  นายอำเภอบางขุนเทียน คือ นายสว่าง  พรมปฎิมา  และ นายถนอม  ทับเทศตำแหน่งธรรมาการ อำเภอบางขุนเทียนในสมัยนั้นเห็นดีด้วย  จึงได้เรียกประชุม ผู้ใหญ่บ้านราษฎรในหมู่บ้านมาหารือ  เกี่ยวกับการก่อตั้งโรงเรียน เมื่อทุกฝ่ายตกลงกันแล้ว  จึงได้ดำเนินการเปิดเรียน ที่วัดแสมดำ  เกณฑ์เด็กที่เข้าเรียนตามเกณฑ์ พ.ร.บ.ประถมศึกษา2475 ได้จำนวน 56 คน ตั้งแต่นั้นมา

          1.  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2495 ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน   จากโรงเรียนประชาบาลตำบลแสมดำ 3    (วัดแสมดำ) เป็นโรงเรียนวัดแสมดำ
           2.  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2496 ทางวัดแสมดำ ได้ทำการรื้อศาลาการเปรียญ เนื่องจากชำรุดทรุดโทรมมาก เกรงเป็นอันตรายกับนักเรียนที่อาศัยเรียนอยู่ครูใหญ่พยงค์  พุ่มโพธิ์ จึงได้นำนักเรียนไปเรียนที่ใต้ถุนกฎีพระบ้าง โรงครัววัดบ้างเพิงหมาแหงนของชาวบ้านข้างวัดบ้าง ทำให้ได้รับความเดือดร้อน ทางโรงเรียนจึงได้รายงาน ให้ทางอำเภอบางขุนเทียน ได้ทราบ ถึงความเดือดร้อนเนื่องจากสาเหตุดังกล่าว ต่อมา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2497 ทางราชการจึงได้สร้างอาคารไม้แบบ ป.1 หลังคามุงสังกะสีที่หน้าวัดแสมดำ ริมคลองสนามไชย แต่งบประมาณ ไม่เพียงพอจึงสร้างได้แค่หลังคาและพื้นเท่านั้น ยังไม่มีฝากั้นห้อง ฝ้าเพดาน ประตูหน้าต่าง และส่วนประกอบอื่น ๆ จนถึงปี พ.ศ.2500 ทางราชการ จึงได้ต่อเติมให้จนเสร็จ สมบูรณ์และทำการสอนมาถึง 14 ปี
          3.  เมื่อ พ.ศ.2514ทางวัดแสมดำและประชาชนได้จัดซื้อที่ดินด้านหลังวัดจำนวน 66 งาน และนายสัมฤทธิ์   ศรีทองใบ เจ้าของที่ดินแบ่งขายให้วัด 6 งาน และมอบให้อีก 126 ตร.วา เพื่อสร้างโรงเรียน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดธนบุรีจึง ได้สร้างอาคารไม้แบบ 017 ใต้ถุนสูง 4 ห้องเรียน หลังคามุงกระเบื้อง ที่ด้านหลังวัดแสมดำส่วนอาคารไม้แบบป.1หลังเดิมที่หน้าวัดริมคลองสนามไชย ให้รื้อถวายวัดเพื่อซ่อมแซม กุฏิสงฆ์ต่อไป นับตั้งแต่นั้นมา(ปี พ.ศ.2514) โรงเรียน

 

สำนักงานเขตบางขุนเทียน 
Tel:02-4151522 
Email:bktdo@bma.go.th,bktdo00@yahoo.com