:: ประวติความเป็นมา ::
+
แผนที่
+
สภาพภูมิศาสตร์
+
ถิ่นฐานบ้านสวน
+
วิถีชีวิต
:: ประเพณี ::
+
การลงแขกมุงหลังคา
+
การปลูกต้นไม้
+
การลอกเลน
+
การรดน้ำส้มเขียวหวาน
+
การไล่กระลอก
+
การมัวกุ้ง
:: สถานที่สำคัญ ::
+
สถานที่ราชการ
+
พุทธศาสนสถาน
+
สถานศึกษา
:: ของดีชาวบางขุนเทียน ::
+
พลูบางขุนเทียน
+
ส้มบางมด
+
นาบางขุนเทียน
:: สินค้า (OTOP) ::
+
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
:: แหล่งท่องเที่ยว ::
+
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
+
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
+
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
+
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
:: ข้อมูลร้านอาหาร ::
+
:: ประวัติบุคคลสำคัญ ::
+
รัชกาลที่ 3
+
หลวงพ่อโอภาสี

ติดต่อเรา


สำนักงานเขตสำนักงานเขตบางขุนเทียน
เลขที่ตั้ง 59 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 02-4151522
โทรสาร 02-4151522
E-Mail : bktdo@bma.go.th,bktdo00@yahoo.com


สำนักงานเขตบางขุนเทียน  หน่วยงาน  หมายเลขโทรศัพท์ 

ผู้อำนวยการเขต  0-2415-1691 , 0-2415-1452
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต  0-2415-2458
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต  0-2415-2426
ฝ่ายปกครอง  0-2416-0066 , 0-2416-0072 ,
0-2415-1522
ฝ่ายทะเบียน  0-2415-1693 , 0-2416-5927
ฝ่ายโยธา  0-2415-2470 , 0-2415-0156
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 0-2415-1694 , 0-2415-0157
ฝ่ายรายได้  0-2415-1453 , 0-2416-0058
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
0-2415-1523 , 0-2415-0138
ฝ่ายการศึกษา  0-2415-0692 , 0-2415-3357
ฝ่ายการคลัง  0-2416-7639 , 0-2415-2425
ฝ่ายเทศกิจ  0-2415-3511 , 0-2416-4265
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  0-2416-1260 , 0-2416-5406
สำนักงานเขตบางขุนเทียน
  Tel:02-4151522 
Email:bktdo@bma.go.th,bktdo00@yahoo.com