- ประวัติความเป็นมา
- ภารกิจหน้าที่
- โครงสร้าง/ผู้บริหาร
- แผนปฏิบัติราชการ
- รวมคำขวัญวันเอดส์โลก
- คำประกาศสิทธิของผู้ป่วย
- สิทธิประโยชน์ผู้ป่วยเอดส์
- ประวัติศูนย์เอดส์
- มูลนิธิเอดส์ กทม.
- พิธีมอบทุนการศึกษา
- รายงานผู้ป่วยเอดส์ กทม.
- ผู้ป่วยเอดส์ประเทศไทย
- ผลเฝ้าระวังการติดเชื้อ HIV
- ผลเฝ้าระวังพฤติกรรมทางเพศ
- คู่มือบริหารงบบริการผู้ป่วยเอดส์
- คู่มือเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- บทความ/งานวิจัยเอดส์
- ความรู้เรื่องเอดส์
- AIDS Update
- แผนเอดส์ ฉบับที่ 5 (55-59)
- แผนเอดส์ 55-59 (Eng)
- สรุปยอดการจ่ายถุงยางอนามัย ให้ ศบส.
- สรุปยอดการจ่ายชุดตรวจเอชไอวี ปี 2557
- ราคาต่อหน่วยถุงยางฯ
- ราคาต่อหน่วยสื่อประชาสัมพันธ์
- จำนวนสื่อฯ ที่แจก ศบส.
- รายการวัสดุเวชภัณฑ์
- สื่อวัณโรค
- ยอดเบิกจ่ายฟิล์ม น้ำยา x-ray
- หนังสือขอความร่วมมือ
ส่งข้อมูล NGO

- download แบบฟอร์มกรอกข้อมูล NGO

 

 

 

 

        

 comment here

     กำหนดการออกหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ โดยกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมกับ 5 สำนักงานเขต ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก/เบาหวาน/วัณโรค และตรวจเชื้อเอชไอวี/ซิฟิลิส ในพื้นที่ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตบางแค
เขตคลองเตย เขตบางนา เขตบางรัก สนใจขอรับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


  สรุปรายงานสถานการณ์เอดส์ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 
  ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2556 
  การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีใน 10 กลุ่มประชากรเป้าหมายพื้นที่ กทม.ปี 2556 

                                               ..อ่านทั้งหมด


  บิลล์ เกตส์ สนใจสนับสนุนไทย สร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันเอดส์แห่งแรกของโลก 
  คกก.เอดส์ชาติ ยกการยุติเอดส์เป็น "วาระแห่งชาติ" หวังใน 16 ปี ปิดฉากโรคเอดส์
  แอฟริกาใต้ทุ่มทุนซื้อยาเอดส์
  ผุดคลินิกรักษ์เพื่อนปรึกษาปัญหาเอดส์
  กทม.ผลักดันร่างกฎหมายชีวิตคู่รองรับสิทธิคู่รักเพศเดียวกัน
  ดันชาติพัฒนากรุยทางสู้วัณโรค
  เชิญร่วมเล่นเกมส์ตอบคำถามเรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพื่อชิงของรางวัลมากมาย!!
  กรมควบคุมโรค ร่วมกับ ยูเอ็นเอดส์ เปิดตัวเว็บไซต์ ติดตามความก้าวหน้า มุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์
  AIDS Zero in Bangkok
  กรมควบคุมโรควาง 7 มาตรการลดการติดเชื้อเอชไอวี
  พบติดเชื้อเอชไอวีในหญิงรักหญิง
  ร.พ.นพรัตนราชธานี เผยแนวทางป้องกันวัณโรคในสถานพยาบาล
  ภูมิปัญญาไทย ทางเลือกในการช่วยดูแลคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอดส์
  กทม.กระตุ้นเตือนทุกภาคส่วนร่วมป้องกันลดจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์
  การค้นพบยีนอาจได้วิธีรักษา HIV แบบใหม่
  ไทยเเตรียมจัดประชุมนานาชาติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 11
  Dolutegravir ยาโรคเอดส์ตัวใหม่
  การติดเชื้อเอชไอวีและความเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจตาย
  วิตามินซีสู้วัณโรคดื้อยา
  โครงการทดลองยาต้านไวรัสเอดส์ชนิดใหม่ประสบความสำเร็จ
  ข่าวสุขภาพด้านเอดส์
  ข่าวดีผู้ติดเอดส์ อภ.ผลิตยาต้านไวรัสเอดส์ 2 ชนิดได้แล้ว
  ทั่วโลกตะลึงแพทย์ไทยโชว์ผลงานวิจัยเด็ดรักษาเอดส์หายขาด
  สหรัฐจะบังคับตรวจเอชไอวี
  ปลัด สธ.คาดอีก 12 ปี กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย อัตราการติดเชื้อเอชไอวีสูง
  ผู้นำแกมเบียดันโรงพยาบาลสมุนไพรรักษาเอดส์
  เอฟดีเอรับรองยาวัณโรคใหม่
  ข่าวสุขภาพด้านเอดส์
  ยาป้องกันติดเชื้อ HIV
  สธ.เผยงานบูรณาการรักษาผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ 3 กองทุนไร้ปัญหา
  ภาครัฐ-เอกชนเตรียมความพร้อมร่วมป้องกันปัญหาวัณโรคและเอดส์ในสถานประกอบกิจการ
  สมาคมโรคเอดส์ จัดอบรมการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
  ติดเชื้อ HIV 2 ชนิด มีภูมิต้านทานสูงกว่าชนิดเดียว
  มูลนิธิรักษ์ไทย จัดงาน 'เมืองไทยปลอดวัณโรค' เฝ้าระวัง-ป้องกันชุมชนและแรงงานข้ามชาติ
   
                                                   ..อ่านทั้งหมด

 

 


  ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา 
  ยุโรปป่วนรับมือวัณโรคดื้อยา
  สถานการณ์เอดส์ในกรุงเทพมหานคร
  การจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ปีงบประมาณ 2559
  เอกสารประกอบการบรรยายการจัดทำแผนเอดส์ (23-24 เมษายน 2557)
  การคำนวนงบประมาณต่อกลุ่มเป้าหมาย
  นวัตกรรมการรักษาเพิ่มโอกาสรอด "เอดส์"
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานพยาบาล วันที่ 23 มกราคม 2557
  เอกสารการประชุมจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2558
  สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีและการทำนายสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี ในอนาคตกรุงเทพมหานคร
  ไทยรุกปราบวัณโรค "ตายน้อยกว่า 5 ขาดยาเป็น 0"
  คู่มือบริหารงบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์และการบริหารงบบริการผู้ป่วยวัณโรค

                                               ..อ่านทั้งหมด
 
 
 รู้จักวัณโรคสักนิด (นพ.ยุทธิชัย เกษตรเจริญ) 22 ธันวาคม 2557 
 บรรยายแนวทางการปฏิบัติ เพื่อค้นพบผู้ป่วยวัณโรคระยะเริ่มแรกในชุมชน ด้วยการเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
 ญี่ปุ่น-ไทย ร่วมวิจัยแก้ไขปัญหาวัณโรค
 คำสั่งข้าราชการเข้าร่วมประชุม "การดำเนินงานควบคุมวัณโรคในชุมชนและสถานศึกษา Bangkok Free TB"
 งานกรุงเทพฯหยุดวัณโรค วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 รร.นารายณ์
 งานกรุงเทพฯหยุดวัณโรค วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 อาคารกีฬาเวสน์ 2
 Geneva Missions 09 -12- 2013
 การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ตำบลบางทอง
 การบริหารจัดการปัญหาเอดส์จังหวัดพังงา
 งานวัณโรคจังหวัดพังงา
 ผลการดำเนินงานวัณโรคโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนพปริง
 สรุปงานโครงการเอดส์ในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
 ราคาวัสดุอุปกรณ์วัณโรค
 ยารักษาวัณโรคดื้อยา
 วัณโรค Tuberculosis
 การควบคุมวัณโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (นพ.โกวิท ยงวานิชจิต)
 Revised Thailand NTP Guideline 2012 (ดร. พญ.เพชรวรรณ พึ่งรัศมี)
 Environmental Engineering Control to Prevent Transmission of Tuberculosis (นพ.เจริญ ชูโชติถาวร)
 รู้จักวัณโรคสักนิด (นพ.ยุทธิชัย เกษตรเจริญ)
 Extemporaneous preparation of Anti-tuberculosis Drugs (ภญ.เพ็ญนภา ม่วงศรี)
 Tuberculosis treatment in special population and ADR monitoring
 เสริมประเด็นปัญหาวัณโรคในประเทศไทย (นพ เฉวตสรร นามวาท)
 บทบาทของเภสัชกรกับการควบคุมวัณโรค (ภญ.ศรีวิมล จึงเสถียรทรัพย์)

                                                                               ..อ่านทั้งหมด


  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 11 บริการเชิงรุกป้องกันภัยห่างไกลเอดส์ 
  วีดีทัศน์สัมภาษณ์เภสัชกรในการดำเนินงาน โครงการ "เฝ้าระวังผู้ติดเชื้อรายใหม่กับเครือข่ายร้านยาคุณภาพ" 
  เอกสารประกอบการบรรยาย นายแพทย์อนุพงศ์ ชิตวรากร (9 กพ.57) 
  ภาพพลิก "ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์" 
  ขั้นตอนการดำเนินงานส่งต่อเข้ารับบริการ VCT 
  ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ “เฝ้าระวังผู้ติดเชื้อรายใหม่กับเครือข่ายร้านยา” 
  สถานพยาบาลที่รับส่งต่อ 
  โครงการการบริการเชิงรุกป้องกันภัยห่างไกลเอดส์ (Out leach) ปีงบประมาณ 2557;
  โครงการการบริการเชิงรุกป้องกันภัยห่างไกลเอดส์ (Mobile VCT) ปีงบประมาณ 2557
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาระบบการเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อรายใหม่กับเครือข่ายร้านยาคุณภาพ" 
  การดำเนินงานของมูลนิธิเดอะพอสโฮมเซนเตอร์ 
  แนวทางการดำเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ 
  ตัวอย่างการเก็บข้อมูลการให้บริการส่งต่อ 


  ภาพกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำในการสร้างทีมการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปี 2557 
  ภาพกิจกรรมโครงการรรณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์ ประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องเอดส์และเพศ
  กิจกรรมการประชุมสรุปผลงานและถอดบทเรียน HAT
  ภาพการดำเนินงานโครงการรวมใจต้านภัยเอดส์ สำนักงานเขตสาทร
  AIDS Zero Portal
 
 

 

 

 


 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
2 มีนาคม 2558

pets
free-counter-plus.com
กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
124/16 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม. 10600
โทร. 0 2860 8751-6 โทรสาร. 0 2860 8202
www.bangkok.go.th/aids